ga naar nieuw artikel: RABO-medewerkers oplichters?

 

 

01  Mei  2010

CO2-opslag is veel te duur

Zonnecellen goedkoper dan CO2-opslag

Korte inhoud en conclusie

CO2-opslag kost per ton uitgespaarde CO2 voor met een kolencentrale opgewekte elektriciteit 118 euro.
Wekken we dezelde elektriciteit op met zonnecellen, dan zijn de kosten voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit 77 euro.
CO2-opslag is dus diefstal van de belastingbetaler.

 • De CO2-kosten van elektriciteit van een kolencentrale bedragen bij een energie-efficientie van 50% ca. 0,64 kg. CO2 per kWh.
 • De CO2-kosten van elektriciteit van een aardgascentrale bedragen bij een energie-efficientie van 50% ca. 0,45 kg. CO2 per kWh.

CO2 besparing per euro bij zonnecellen

Een zonnecel in Amsterdam produceert in drie tot vier jaar evenveel energie als voor de productie en opruiming nodig is. Gaan we uit van een levensduur voor zonnecellen van 25 jaar en een terugverdientijd van 4 jaar, dan kunnen we een zonnecel 21 jaar gebruiken zonder CO2 uitstoot te veroorzaken.

Per Watt rekenen we op 0,75 kWh per jaar. In 21 jaar levert een zonnecel dan 15,75 kWh per Watt op. In termen van CO2-besparing en kosten per ton CO2:

 • Vergeleken met een kolencentrale:
  Kosten steenkool 0,64 kg. CO2 per kWh.
  Voor een ton CO2 krijgen we 1563 kWh. en dit kost (bij 0,05 euro per kWh) 78 euro.
  100 Watt zonnepanelen leveren in 21 jaar dezelfde energie.
  Daarmee besparen we 1 ton CO2 en 78,15 euro.
  Bij een prijs van 1,3 Watt per euro kost een ton CO2-besparing dan 77 euro minus 78 euro = -1 euro.
  Bij een prijs van 2 Watt per euro kost een ton CO2-besparing dan 50 euro minus 78 euro = -22 euro.
  Dit is te verwachten rond 2015.
 • Vergeleken met een gascentrale:
  Kosten gas 0,45 kg. CO2 per kWh.
  Voor een ton CO2 krijgen we 2222 kWh. en dit kost (bij 0,037 euro per kWh) 82 euro.
  141 Watt zonnepanelen leveren in 21 jaar dezelfde energie.
  Daarmee besparen we 1 ton CO2 en 82 euro.
  Bij een prijs van 1,3 Watt per euro kost een ton CO2-besparing dan 108 euro minus 82 euro = 26 euro. Bij een prijs van 2 Watt per euro kost een ton CO2-besparing dan 71 euro minus 82 euro = -11 euro.
  Dit is te verwachten rond 2015.
 • Wat kost CO2-afvang en opslag? Er zijn geen betrouwbare cijfers, alleen schattingen. Deze schattingen beginnen bij 40 euro per ton CO2. In werkelijkheid zijn de kosten vermoedelijk veel hoger.
 • Gaan we uit van 40 euro per ton CO2.
  • Produceren we elektriciteit met een kolencentrale en slaan we de CO2 op, dan kost dit 78 euro plus 40 euro = 118 euro. Wekken we dezelfde elektriciteit op met zonnecellen, volledig CO2-neutraal, dan kost dit bij 1,3 Watt per euro: 77 euro. Het is dus zinloos en verschrikkelijk duur om te kiezen voor CO2-opslag inplaats van zonnecellen.

Conclusie

Investeren in zonne-energie is goedkoper dan investeren in CO2-opslag.

Links tegen CO2 opslag

Kosten zonne-cellen dalen

De kosten van zonne-cellen dalen vrij snel. Toekomstvoorspellen is altijd moeilijk. Maar op basis van de technische en economische ontwikkelingen, verwacht men lagere productiekosten per Watt. Dit ondermeer door steeds nieuwe ontdekkingen, betere materiaal-kennis, en vooral ook door schaalvergroting. Men is bezig met printbare zonnecellen. Zodra deze op de markt komen, breekt er een revolutie los op de energiemarkt.

Rekening moet worden gehouden met de volgende ontwikkeling:

Aangekocht in Kosten
2015 2 Watt/euro
2020 4 Watt/euro
2025 8 Watt/euro
2030 16 Watt/euro

Voor alle duidelijkheid: In 2009 werd de 'magische grens' van 1 dollar per Watt doorbroken. Klik hier voor dit artikel. Dat is ongeveer 1,3 Watt per euro.

In Nederland gaat men uit van de volgende cijfers:

 • 500 Watt komt overeen met 375 kWh/jaar.
 • Per Watt rekenen we dan op 0,75 kWh per jaar.

Zetten we 1 euro op de bank tegen 5 procent rente (tamelijk hoog), dan is deze euro 25 jaar later 3,39 euro waard. Een zonnecel gaat gewoonlijk 25 jaar mee. We rekenen voor de opbrengst van de zonnecel 0,75 kWh per jaar plus 5% rente. Dezelfde rente die we toekennen aan de geinvesteerde euro. Dan levert die zonnecel in 25 jaar 35,8 kWh per Watt. Gebruiken we bovenstaande tabel en berekenen we de prijs per kWh:

Aangekocht in Kosten
2015 3,39 euro / 71,6 kWh = 0,047 cent/kWh
2020 3,39 euro / 143,2 kWh = 0,024 cent/kWh
2025 3,39 euro / 286,4 kWh = 0,012 cent/kWh
2030 3,39 euro / 572,8 kWh = 0,006 cent/kWh

Bovengenoemde prijzen gelden voor grote installaties. Consumenten-prijzen liggen voorlopig nog aanzienlijk hoger. Dit heeft vooral te maken met de winsten van de tussenhandel en de installatiekosten. Maar de installatiekosten bij nieuwbouwhuizen kunnen teruggebracht worden tot NUL !!!

Nieuwbouwhuizen worden nu vaak gebouwd met Unidek-dakplaten. Dat zijn dikke platen van piepschuim in een houten frame, voorzien van pannenlatten. Men plaatst een aantal unidek-platen op een dak, schroeft ze vast en even later kan men de dakpannen er opleggen.

Stel je nu soortgelijke platen voor, maar dan voorzien van zonne-panelen. Men schroeft de platen vast en men verbindt een paar snoertjes met elkaar. Minder arbeid dan dakpannen leggen. En je spaart de dakpannen ook nog uit.

Ga er vanuit, dat in 2015 alleen nog huizen worden gebouwd met:

 • Minimaal 70% van het schuine dak gericht naar het zuiden.
 • De zuidelijke dakhelft opgebouwd met geisoleerde platen met zonne-panelen.
 • Deze huizen leveren meer elektriciteit dan de bewoners nodig hebben. Overtollige elektriciteit wordt geleverd aan het net. Of men maakt er waterstof van voor de auto op waterstof en een brandstofcel.

Kernenergie is te duur:

Dit artikel vergelijkt vooral met kosten van CO2-opslag. Maar ik kan het niet laten deze opmerking te plaatsen.

Te verwachten valt, dat in 2025 de kosten van zonnestroom lager liggen, dan de kosten van atoom-stroom, zelfs als we alleen kijken naar de exploitatiekosten van een kerncentrale. Daarom willen particuliere investeerders niet investeren in kernenergie. De kernenergielobby bestaat uit bedrijven, die op kosten van belastingbetalers nutteloze apparaten willen bouwen. Ze willen gewoon geld verdienen. Dat kerncentrales na 2025 stilgelegd worden, omdat ze niet kunnen concureren met zonnestroom, dat vinden de politici, de lobbyisten en de bouwmaatschappijen niet erg. Dan breken ze ze gewoon tegen een leuk prijsje af.

CO2-Kosten van elektriciteit

De CO2-kosten van elektriciteit hangen af van de manier waarop elektriciteit wordt opgewekt. Kijken we naar de volgende centrales:

 • Kolencentrale:
  • De energie-inhoud van steenkool is 8,1 kWh per kilogram steenkool.
  • De CO2-uitstoot van 1 kg steenkool is 2,6 kg CO2
  • Bij een energie-efficientie van 50% kost steenkool dan ca. 0,64 kg. CO2 per kWh.
 • Gascentrale:
  • De energie-inhoud van aardgas is 11 kWh per kuub aardgas.
  • De CO2-uitstoot van 1 kuub aardgas is 2,5 kg CO2
  • Bij een energie-efficientie van 50% kost aardgas dan ca. 0,45 kg. CO2 per kWh.

CO2 besparing per euro bij zonnecellen

Volgens een studie van het Franse Agentschap voor Energie en Milieu (Agence de lÉnvironment et de la Maîtrise de l'Energie) produceert een zonnecel in Amsterdam in 34,8 (plaatsing op dak) tot 44,8 (plaatsing aan gevel) maanden evenveel energie als voor de productie en opruiming nodig is. Het rapport hield daarbij rekening met de energie die nodig is voor fabrikage en met de energie voor ontmanteling. (Technisch Weekblad van 10 juni 2006.)

Gaan we uit van een levensduur voor zonnecellen van 25 jaar en een terugverdientijd van 4 jaar, dan kunnen we een zonnecel 21 jaar gebruiken zonder CO2 uitstoot te veroorzaken.

Per Watt rekenen we op 0,75 kWh per jaar. In 21 jaar levert een zonnecel dan 15,75 kWh per Watt op. In termen van CO2-besparing en kosten per ton CO2:

 • Vergeleken met een kolencentrale:
  Kosten steenkool 0,64 kg. CO2 per kWh.
  Voor een ton CO2 krijgen we 1563 kWh. en dit kost (bij 0,05 euro per kWh) 78 euro.
  100 Watt zonnepanelen leveren in 21 jaar dezelfde energie.
  Daarmee besparen we dus 1 ton CO2 en 78,15 euro.
  Bij een prijs van 1,3 Watt per euro kost een ton CO2-besparing dan 77 euro minus 78 euro.
 • Bij een prijs van 2 Watt per euro kost een ton CO2-besparing dan 50 euro minus 78 euro.
  Dit is te verwachten rond 2015.
 • Vergeleken met een gascentrale:
  Kosten gas 0,45 kg. CO2 per kWh.
  Voor een ton CO2 krijgen we 2222 kWh. en dit kost (bij 0,037 euro per kWh) 82 euro.
  141 Watt zonnepanelen leveren in 21 jaar dezelfde energie.
  Daarmee besparen we dus 1 ton CO2 en 82,21 euro.
  Bij een prijs van 1,3 Watt per euro kost een ton CO2-besparing dan 108 euro minus 82 euro.
 • Bij een prijs van 2 Watt per euro kost een ton CO2-besparing dan 71 euro minus 82 euro.
  Dit is te verwachten rond 2015.

CO2 besparing door zonnecellen te plaatsen kost nu 26 euro per ton als we vergelijken met een gascentrale en kost niets als we vergelijken met een kolencentrale. In 2015 levert CO2-besparing door zonnecellen juist geld op.

CO2 besparing per euro bij CO2-opslag

De kosten van CO2 opslag worden geschat op 40 euro per ton. Maar dan hebben we het over ONBEWEZEN technologie.

Bovendien is er in die prijs geen rekening gehouden met maatschappelijke onrust. Het bezweren van de angsten van bewoners, het maken van bezwerende rapporten, de daling van de huizenprijzen in de buurt van CO2 opslag, al dat soort kosten zijn niet meegerekend.

Op dit moment is de CO2 besparing per euro bij CO2-opslag erg duur vergeleken met CO2-besparing door zonnecellen.

De geschatte kosten van CO2-opslag gaan uit van grootschalige opslag. Zover zijn we nog lang niet. Voordat men klaar is met experimenteren is CO2-opslag vele malen duurder dan zonnecellen. Doorgaan met CO2-opslag is daarom gewoon diefstal van de belastingbetaler.

Bedrijfskundig: Als je een bedrijf analyseert, verdeel je de activiteiten in deelprocessen. Ieder deelproces dient waarde toe te voegen voor het bedrijf. Processen die niets toevoegen, die geen waarde genereren, dien je weg te snijden. Passen we dit tot op de BV Nederland en CO2-opslag.

CO2-opslag kost 10%-30% van de energie van (bijvoorbeeld) een kolencentrale. Het kost heel veel en het levert niets op. Het is een duur deelproces dat veel kost en dat geen waarde genereert. Wegsnijden dus.

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke rotzooi vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

Commentaar-formulier

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Naam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_1000.gif
reclame/RasataHoog.gif