Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2003

Crisis-belasting

Uit: Nieuwe politiek van Andreas 2003

Omdat het (in 2003) economisch tegenzit komt de overheid geld tekort. De overheid kan nu een aantal dingen doen:

 1. Bezuinigen op infra-structuur.
 2. Bezuigingen op sociale voorzieningen.
 3. Bezuinigen op gezondheidszorg.
 4. Geld lenen.
 5. Belasting verhogen voor iedereen.
 6. Belasting verhogen voor de rijken.

1. Bezuinigen op infra-structuur: Bezuinigen op de infrastructuur is een slecht idee.

Voor onze welvaart zijn we afhankelijk van communicatie, transport en onderwijs. Het wegennet, de communicatie en het onderwijs moeten ontzien worden. Hier dient de overheid gewoon het geld te besteden dat noodzakelijk is voor een goede infra-structuur.

2. Bezuinigingen op sociale voorzieningen:

Bezuinigen op uitkeringen en subsidie is mogelijk. Maar dit treft vooral arme mensen. Arme mensen sparen niet, maar geven alles uit. Als de overheid hier bezuinigt, dan heeft dat een negatief effect op de economie. De crisis wordt dan alleen maar erger. Aangezien arme mensen het grootste deel van hun inkomen in eigen land besteden, heeft bezuinigen op sociale voorzieningen nauwelijks nut. Het kan wel dienen als prikkel om mensen aan het werk te helpen. Maar dat is zinloos als het economisch slecht gaat. Bezuinigen op de sociale voorzieningen moet je dus juist doen als het economisch goed gaat. Als het goed gaat is er werk. Dan is een prikkel om te gaan werken nuttig. Als er geen werk is, heeft het geen zin om mensen te stimuleren aan het werk te gaan.

3. Bezuinigen op gezondheidszorg:

Bezuinigen op gezondheidszorg voor mensen, die niet meer productief zullen worden is mogelijk. We kunnen mensen na hun pensionering of na het krijgen van een ziekte zonder uitzicht op genezing gewoon afschrijven. We kunnen ze ook afschieten, zoals de Nazi's met geestelijk gehandicapten deden. Toch ben ik daar niet erg enthousiast over. Een sociale samenleving is alleen in stand te houden, indien mensen ook onderhouden worden en hulp krijgen, wanneer ze economisch niet meer productief zijn.

Economisch gezien is het zeer wenselijk om onproductieven goed te verzorgen. Het alternatief is, dat mensen voor zichzelf gaan zorgen. Dan gaan mensen heel veel sparen, voor het geval ze ooit een ongeluk of een ziekte krijgen. Teveel sparen is niet goed voor de economie.

Het is wenselijk om de gezondheidszorg zo efficiënt en effectief mogelijk te laten werken. Echt bezuinigen op de te bieden hulp vind ik ongewenst.

4. Geld lenen:

Als de overheid geld leent, moet de overheid rente betalen. Aan wie wordt die rente betaald? Aan mensen die veel geld hebben. Deze gelduitleners hebben meer geld, dan ze nodig hebben. (Anders zouden ze het niet uitlenen.) Als je van deze mensen een hogere belasting vraagt, hoef je het geld niet te lenen. Dan hoef je ook geen rente te betalen. Zie verder punt 6.

5. Belasting verhogen voor iedereen:

Als de belastingen voor iedereen verhoogd worden, geven de mensen met een modaal en beneden-modaal inkomen minder uit. Dit heeft een negatieve invloed op de economie. Bijna iedereen gaat daardoor minder verdienen. Dus geeft men nog minder uit. Voor je het weet zit je in een negatieve spiraal.

6. Belasting verhogen voor de rijken:

We kunnen een extra belastingschijf invoeren: de crisis-schijf. Inkomen boven een bepaald bedrag wordt belast met een variabel percentage tussen bijvoorbeeld 55% en 90%. Men zou dit tarief kunnen gebruiken voor inkomen boven de 150.000 euro per jaar, of boven de 200.000 euro per jaar. Het gaat dan om zo weinig kiezers, dat politieke partijen zich geen zorgen hoeven te maken over electorale gevolgen.

 • Als het economisch heel goed gaat, wordt het percentage verlaagd naar 55%.
 • Als het economisch zeer slecht gaat, wordt het percentage verhoogd naar 90%.
 • Als het matig gaat met de economie, bevindt het percentage zich ergens tussen 60% en 85%.

In het hoofdstuk Rente is slavernij voor de armen! heb ik al voorgesteld om meer inkomstenbelasting te heffen naarmate men meer verdient. Hiervoor heb ik 6 extra schijven voorgesteld. Als alternatief kunnen we één crisisschijf invoeren.

Ieder jaar stelt de regering het percentage van deze schijf voor het volgende jaar vast. Als men meer geld nodig heeft, verhoogt men het tarief van deze crisis-schijf. Heeft men minder geld nodig, dan verlaagt men dit tarief.

De mensen die belasting betalen in de crisis-schijf, zijn leidinggevenden. Hun beleid zorgt voor voorspoed of tegenspoed. Als zij het goed doen, wordt hun belasting extra verlaagd. Als ze het slecht doen, wordt hun belasting extra verhoogd. Het is dus een bonus-malus schijf. Goed presteren wordt beloond, slecht presteren wordt bestraft.

De mensen die belasting in deze schijf betalen, zijn de rijken. Dat zijn ook de mensen die geld lenen aan de staat, als deze geld moet lenen. Als de staat van hun leent, moet de staat rente betalen en het geleende bedrag terug betalen. Als de staat dit geld als belasting heft, hoeft de staat geen rente te betalen en hoeft de staat ook niets terug te betalen.

Het zou kunnen zijn, dat zeer rijke mensen moeten bezuinigen op de aanschaf van een vijfde luxe auto of een derde villa. De vraag is dus:

 • Maken we geld vrij voor de nieuwe Bentley of de nieuwe Ferrari van rijken?
 • Of maken we geld vrij voor:
  • meer docenten op school;
  • meer agenten op straat;
  • en meer verpleegkundigen in de ziekenhuizen?
 • Rijken hebben meer te verliezen dan armen. Ze doen ook een groter beroep op justitie en politie. De kinderen van Jan Modaal lopen geen risico ontvoerd te worden. Familieleden van rijken lopen dat risico wel. Om dit te voorkomen moet justitie extra inspanningen verrichten om de rijken voldoende bescherming te bieden. Daar mag dan best wat tegenover staan.

   

  Andreas

   

  Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

   

  Commentaar formulier

  Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

  Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

   

   

  Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

  Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

  Schermnaam:

  Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

  Email:

  Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

  Commentaar of vraag:

  Resterend aantal tekens: 5000

  Antispam:

  Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

  In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Goederen dalen met der tijd in waarde, maar geld neemt toe door de rente. Dat is tegennatuurlijk en het leidt tot slavernij voor de armen.
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

De oorzaken van de lage lonen en hoge kosten

Deze twee punten zijn de echte oorzaak van de crisis en de woede van de gewone mensen.

 

Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Economen crimineel, onbetrouwbaar en corrupt ???
Er komt een enorme robotiseringsgolf aan. We moeten onze economie grondig veranderen.
Jaag de inflatie aan !!!
Bestrijding van de systemische werkloosheid
CBS liegt met statistiek
Huizenprijzen gaan omhoog !!!
Help, de bouw stort in !!!
Open brief aan de politiek, plan om huizenmarkt vlot te trekken
Makelaars in tweede-hands hypotheken
Bouwstoffen blijven stijgen
Wouter Bos schaadt economie en veroorzaakt extreem hoge rente!
Kapitalisme en communisme zijn beiden achterhaald
Rente is onnatuurlijk
Een economische basis zonder verplichtingen
Robots nemen het werk over
Bevordering van de mobiliteit
Ontwikkeld door Nul-A Computers