Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

21  Mei  2011

Autarkisch leven

Wat is daar voor nodig ???

Kun je autarkisch (zelfvoorzienend) leven?

Als je ook koffie wilt en als je zelf katoen wilt verbouwen om er zelf kleding van te maken, wordt het lastig. Maar als je je eigen water wilt verzorgen, je eigen energie en je eigen voedsel, dan kun je een heel eind komen.

Hierboven staat een korte beschrijving van wat we nu al doen. In de toekomst willen we nog meer zelf voorzien in onze levensbehoeften.

Voorzien in eigen energie: Wat hebben we daarvoor nodig ???

 • Stel dat je 10 kWh per dag nodig hebt aan elektriciteit.
 • Stel dat je zonnecellen installeert, die samen rond 21 juni 10 kWh per dag opwekken.
 • Wat is er dan nodig om het hele jaar je eigen elektriciteit op te wekken?

Op 21 juni zit je wel goed. Maar hoe zit het op 23 december?

 • Stel dat je voor 30 - 50 kWh aan accu's installeert. Bij voorkeur accu's die je zelf kunt onderhouden en die weinig kosten.
  • Ik ben niet zo thuis in accu's. Maar ik denk dan aan ouderwetse accu's met loden elektrodes, die je periodiek vervangt. Misschien zijn er betere opties.
  • Rond 21 juni zorgen je zonnecellen ervoor, dat je accu's vol blijven.
  • Later en vroeger in het jaar raken je accu's langzaam leeg.
  • In de winter raken ze sneller leeg, omdat de zonnepanelen veel minder energie leveren.
 • 30 - 50 kWh aan accu's is genoeg opslag voor drie tot vijf totaal zonloze dagen. Die zijn er nooit. In werkelijkheid zal zelfs in december de opslag genoeg zijn voor ruim een week.
 • Wanneer de accu's bijna leeg zijn, dien je op andere wijze elektriciteit op te wekken.

In de winter heb je warmte nodig. En volgens het bovenstaande elektriciteit.

 • Stel je een kachel voor met een wormwiel, dat plantaardig afval regelmatig in de kachel laat stromen.
 • Als alternatief: Een versnipperaar met een brikettenpers. In de lente, zomer en herfst versnipper je snoeiafval en je pers er briketten van. Deze droog je en gebruik je in de donkere helft van he jaar.
 • De kachel (of cv-installatie) drijft een turbine aan, die elektriciteit genereert.
 • De restwarmte wordt gebruikt het om een vat water te verwarmen. Dit warme water gebruik je voor muurverwarming en/of vloerverwarming.
  • Dit kan een RVS-vat zijn van bijvoorbeeld 10 kubieke meter.
  • Als je voldoende grond hebt, kun je ook een betonnen basin van een paar honderd kubieke meter water maken en deze gebruiken voor warmte opslag. Dit basin kun je afdekken met betonnen platen en er dan een moestuin of kas op zetten. De warmteverliezen van het water worden dan gebruikt door je groenten.
  • Als je warmteopslag groot is, kun je een paar vierkante meter zonne-collector plaatsen. 's Zomers leveren deze veel energie, die je niet nodig hebt. Kun je deze warmte opslaan, dan ontstaat een interessante combinatie. Zeker met een goede warmtepomp.

Waarmee stoken we de kachel?

Kijk ik naar mijn eigen tuin (zie boven). Deze levert jaarlijks behoorlijk veel snoeiafval op. Stel dat ik dit tuinafval zou versnipperen en drogen. Dan kan ik de kachel stoken met versnipperd tuinafval, dat met een wormwiel regelmatig in de kachel stroomt. Of stel dat ik dit zou versnipperen, samenpersen tot briketten en daarna zou drogen. Dan kan ik de kachel stoken met deze briketten.

De as van de kachel kan ik dan weer gebruiken als meststof.

Een keten van kleine bedrijven

Stel dat er bedrijfjes komen, die onderdelen voor deze processen maken. Een bedrijfje specialiseert zich in accu's, een andere in kachels, weer een ander bedrijf levert een brikettenpers met versnipperaar, etc.

Bij voorkeur wordt ieder apparaat modulair opgebouwd, zodat we versleten onderdelen goedkoop kunnen vervangen.

Voorbeeld: de lood-accu.

Stel dat een bedrijf lood-accu's in onderdelen maakt: een vat, loden strips en andere materialen. Als de gebruiksmaterialen (zoals lodenstrips) gemakkelijk te vervangen zijn, wordt zo'n accu redelijk goedkoop. Als het loodafval weer in te leveren en te recyclen is, blijft het ook schoon.

Van de loodaccu wordt als nadeel het gewicht genoemd. 30 Wh/kg wordt genoemd. Voor 30 kWh heb je dan 1.000 kg accu nodig. Als de accu's gewoon naast je huis staan, in een goed geventileerd gebouwtje, is dat niet echt een probleem. Het is wat minder handig om zulke accu's op zolder te zetten.

Wiki: Loodaccu

Notabene. Ik ben niet zo heel erg goed thuis in accu's. Misschien zijn er betere opties.

 

Toevoeging 2019

Voor opslag van elektrische energie rond huizen kun je kijken naar redux-flow accu's

Flow batteries wikipedia

Can Flow Batteries compete with Li-ion?

Er wordt teveel ingezet op litium accu's. Er is niks mis met die accu's. Maar als wereldwijd een miljard auto's en honderden miljoenen vrachtwagens op litium accu's moeten rijden, hebben we vermoedelijk niet genoeg litium op aarde.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
hoog
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Ontwikkeld door Nul-A Computers