Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

11  Feb  2003

Brief aan dhr. Cohen, Burgermeester van Amsterdam

Volgens Cohen mag Niemand worden buitengesloten. Zo noemt hij mij: Niemand.

  • Deze brief is in zijn geheel verstuurd aan Job Cohen, met een kopie van mijn brief aan de voorzitter der Tweede Kamer.
  • Tijdens de Auschwitz-herdenking in 2003 stelde Job Cohen, dat we waakzaam moeten blijven en dat buitensluiting niet meer mag voorkomen.
  • Tot op heden heb ik geen reactie mogen ontvangen.

Geachte heer Cohen,

Enige weken geleden zag ik u op het journaal spreken tijdens de Auschwitz herdenking (als ik het me goed herinner). Ik hoorde u zeggen, dat uitsluiting en discriminatie niet meer voor mogen komen.

Nu wil het geval, dat ik al 15 jaar systematisch wordt gediscrimineerd en buitengesloten omdat ik mij met de germaanse cultuur bezighoud, en dat zelfs officieren van justitie daar aan meedoen. Ik ben jullie witte neger. Ik ben de Jood van Nederland. Ik ben daar heel kwaad over.

Veel mensen beschuldigen mij of hebben mij beschuldigd van extreem-rechtse sympathieën en anti-semitisme. Daarbij verwijzen ze naar een schrijven over Joden in 1983.

Van 1972 (aanslag München) tot 1982 (genocide in Saabra en Al Shatila) was ik pro-israëlisch. De betrokkenheid van Israël bij deze genocide heeft mij diep geraakt. Verder ben ik zeer kwaad over de Israëlische apartheid jegens arabieren met de Israëlische nationaliteit, over de ethnische zuiveringen in en om bezet gebied, de contractbreuk in zake het Oslo-accoord door Netanyahu en vooral door het feit dat Sharon, de beul van Saabra en Al Shatila, tot premier is verheven. Naar mijn mening zou Nederland de diplomatieke betrekkingen met Israël moeten verbreken, zolang Sharon enige politieke functie uitoefent.

Gezien het bovenstaande kan men concluderen, dat ik een anti-zionist ben en dat ik zeer kritisch sta tegenover de joodse sekte. Ik noem het jodendom een sekte om de volgende reden: Als niet-joden kritiek uiten, worden ze uitgescholden voor anti-semitist. Als joden kritiek uiten, worden ze uitgescholden voor verrader. Lange tijd was het volgens de Israëlische wet landverraad wanneer een jood met een palestijn over vrede sprak.

Ik koester geen haat tegen joden en zet ook niet aan tot haat tegen joden. Ik ben dus geen anti-semitist en heb ook geen last van anti-semitische sentimenten.

Ik ben ook geen racist of xenofoob en heb geen extreem-rechtse ideeën.

Het feit, dat ik mij met de germaanse cultuur bezighoudt, wil niet zeggen, dat ik extreem rechts of anti-semitisch of racistisch ben. Degenen die mij discrimineren, hebben zelf last van xenofobie. Wanneer men Germanen gelijk stelt aan nazi's, komt dit structureel overeen met het gelijkstellen van Joden aan samenzweerders. Anti-germanisme is structureel identiek aan anti-semitisme.

Ik heb een brief met grieven jegens de nederlandse overheid en de nederlandse samenleving gestuurd aan de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer. In zijn antwoord negeerde de griffier mijn klachten over discriminatie. Ik heb de indruk, dat ook vooraanstaande politici weigeren om mijn discriminatie onder ogen te zien.

In reactie op de afwijzing van de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer heb ik een brief gestuurd aan de voorzitter van de tweede kamer. Bij deze stuur ik u een kopie van deze brief. Ik houd ernstig rekening met de mogelijkheid, dat mijn grieven opnieuw zullen worden genegeerd. Sommige zaken zijn te pijnlijk om te erkennen. Dit zou echter een zeer ernstige fout zijn. Ik meen, dat u heel goed de politieke consequenties zult onderkennen van een nieuwe onzorgvuldigheid van de kant van de overheid. Ik verzoek u, om uw invloed te gebruiken om een nieuwe ontkenning van mijn leed en lijden te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Andreas

Cohen nam niet de moeite om deze brief te beantwoorden.

Cohen is van mening, dat men geen enkel mens mag buitensluiten.

En hoe zit het dan met zigeuners en heidenen?

Zijn dat mensen dan?

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers