Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Aug  2007

Volkskrant discrimineert Andreas

Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf
Volkskrant sluit blog van Firewolf
Commissie Gelijke Behandeling discrimineert.

Oordeel zelf

Hier staat de volledige pagina van Daan Westerink

Op haar blog hitsen Daan en haar volgelingen aan tot haat. Bij deze mijn reactie op haar gezeur.

 • Ik had in mijn blog een kritisch artikel geschreven over het haatzaaien van de Vereniging tegen kwakzalverij. Zie Open brief aan Catherine Keyl
 • Hierop stuurde Daan Westerink een reactie met laster aan het adres van Jomanda en met beledigingen ten aanzien van mijn wereldbeeld.

Ik heb de reactie van Daan Westerink op mijn blog verwijderd, omdat ik niet toesta dat er laster wordt verspreid op mijn blog.

De laster in kwestie betrof aantijgingen jegens Jomanda in zeer vage bewoordingen. Net zoals ze aantijgingen tegen mij doet in zeer vage bewoordingen.

Als je iemand ergens van beschuldigd, vul dan de W's in:

Wie, wat, waar en wanneer. En wie is van deze feiten getuige. Als je deze w's niet invult, en dat deed Daan Westerink niet, verspreid je feitelijk laster. Dat duld ik niet op mijn blog.

Ik heb Daan Westerink geblokkeerd, omdat ze mijn persoonlijke wereldbeeld c.q. religie aanviel.

Een dergelijke aanval getuigt van gebrek aan respect. Deze aanval was ook niet ter zake. Het had niets met het onderwerp van de blog te maken.

Mensen die de religie c.q. het wereldbeeld van een medemens aanvallen deugen niet. Jij deugt niet, Daan.

Doe ik niet hetzelfde?

Ik maak regelmatig kritische opmerkingen over met name het Christendom. Toch is dit niet hetzelfde, als je ten minste de moeite neemt om zorgvuldig te lezen. Ik maak onderscheid tussen mensen die het Christendom aanhangen en 'het Christendom' als machtsinstrument. Mijn kritiek geldt niet het wereldbeeld van Christenen maar de uitwassen van het politieke Christendom.

Daan Westerink vond het nodig om in haar reactie mijn geloof belachelijk te maken. Zij acht zichzelf superieur, zoals de nazi's zich superieur achten. Ze heeft last van Ubermensch ideeen. Lees haar blog over mij er maar op na. Haar aanhangers delen deze ideeen, kijk maar naar de opmerkingen over mij en de 'grapjes' over mijn inwijdingsnaam Firewolf.

Verdediger van mensenrechten:

Verder ben ik geen verdediger van alternatieve therapie, zoals Daan beweert. Als Daan de moeite had genomen mijn blog goed te lezen, had ze dat geweten.

Ik ben een verdediger van de rechten van de mens, zoals deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Als zodanig keer ik mij soms tegen organisaties die de aanhitsen tot haat. Ik zou me ook kunnen keren tegen Daan, want zij hitst ook aan tot haat. Maar ze is de moeite niet waard.

De vereniging tegen kwakzalverij hitst aan tot haat tegen alternatieve genezers. Ga maar eens kritisch kijken naar die vereniging. Maar kritisch kijken kan Daan helemaal niet. Kritisch kijken en goed lezen heeft ze blijkbaar niet geleerd.

Wat mijn kritiek op extreem-links betreft:

Bepaalde extreem-linkse figuren vinden het nodig om mij steeds opnieuw te koppelen aan extreem rechts. Iedere keer als ik naar bewijzen vraag, reageren ze niet. Het enige wat ze kunnen is het aanhalen van iets dat ik in 1983 geschreven heb, toen ik woedend was op Israel wegens de genocide in palestijnse vluchtelingenkampen, terwijl Israelische soldaten voor verlichting zorgden. Dat was een slachting van DRIE DAGEN. Tot die tijd stond ik sympathiek tegenover Israel, daarna ben ik kritisch geworden. Moet men mij toch eens uitleggen waarom ik mij vriendelijk zou uitlaten over mensen die mij al een kwart eeuw vervolgen met een enkele uitspraak.

Inplaats dat Daan zorgvuldig kennis neemt van de feiten, besluit ze stemming te maken. Wat zegt dat over Daan?

En wat zeggen de reacties op haar haatweblog over degenen die ze geplaatst hebben? Men heeft geen tijd om alles te lezen, maar een oordeel heeft men wel meteen klaar.

Verder moeten degenen die op Daan's haatweblog gereageerd hebben maar eens nadenken over hun gebrek aan respect voor mensen met een andere cultuur. "Grapjes" maken over iemands inwijdingsnaam? Dan ben je echt heel erg fout.

Daan doet uitlatingen als:

"goed op blijven letten, de man is heel glad",

terwijl ze me nog nooit ontmoet heeft.

Wat zegt dat over Daan Westerink?

Hier staat de volledige pagina van Daan Westerink

Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

Als je goed leest wat Daan Westerink doet,

is het eigenlijk wel heel erg zielig.

Haar bijdrage wordt verwijderd omdat ze laster verspreid en ze wordt geblokkeerd omdat ze respectloos ageert tegen de religie c.q. het wereldbeeld van de blogger. Vervolgens begint ze een haatblog. Te zielig voor woorden. Als ik daarop reageer, wordt mijn reactie door de Volkskrant verwijderd en wordt het mij onmogelijk gemaakt nog te reageren. De Volkskrant discrimineert mij op basis van levensovertuiging. De Volkskrant heeft zichzelf daarmee in de hoek geplaatst van links-nazistische haatzaaiers. Zie hiervoor ook mijn artikel: Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

Daan Westerink en haar volgelingen menen kritiek te moeten uit op mijn gebruik van het woord 'liefde'.

De Cirkel van Licht en Liefde is een groep mensen die liefdevol staan tegenover elkaar en tegenover mensen die op een normale manier willen reageren op deze cirkel.

Het is beslist geen oproep om aardig, vriendelijk of gematigd te zijn tegenover linkse (of rechtse) nazi's. Als Churchill met liefde op Hitler had gereageerd, zou ik niet geleefd hebben.

Daan Westerink en haar aanhang verwijten mij, dat ik niet liefdevol ben tegenover linkse nazi's. Heb je daar wel eens met je psychiater over gesproken, Daantje? Of loop je niet bij een psychiater? Dat verklaart een hoop.

reacties van bezoekers

reactie van bezoeker

Saba en Shatilla?

Was jij ook zo kwaad?

antwoord Firewolf

Klopt Saba en Shatilla. Vanaf de gijzeling van joodse sporters in Munchen 1972 stond ik achter Israel. Maar die moordpartijen in 1982 hebben me de ogen wel geopend.

Maar in 1983 keek ik er 'de joden' op aan. Dat was onredelijk en verkeerd.

In 1984 werkte ik samen met een joodse man, die als soldaat aanwezig was bij de slachting. Hij schaamde zich diep. Hij vertelde mij, dat de soldaten eigenlijk wilden ingrijpen. Maar dat werd verboden door de top van het ministerie van defensie, dat toen onder leiding stond van Sharon.

Met die Sharon stond de nederlandse regering handjes te schudden toen hij premier van Israel werd. Over 'foute' politici gesproken.

Citaten van bezoekers

Starry vraagt zich af / 16-04-2007 21:31

Is dit blog niet slechts veroorzaakt naar aanleiding van een onwelkomen reactie (die verwijderd werd), waarna de schrijver zelf maar een blogje schreef?

Doortje / 16-04-2007 21:59

en nog wat, volgens mij mag je niet een beschuldigend stuk over een andere blogger schrijven die je de toegang blokkeert.

frankie / 16-04-2007 22:32

Daan met naam en toenaam bekritiseren en vervolgens blokkeren, inderdaad niet netjes mijnheer Firewolf.

alib (ip: 82.93.140.131) / 16-04-2007 22:50

Maak de blokkade van Daan ongedaan. Iemand aanvallen en blokkeren is naar mijn weten een reden om geschorst te worden.

alib / 16-04-2007 22:52

Nog een keer dan?

Maak de blokkade van Daan ongedaan. Iemand aanvallen en blokkeren is naar mijn weten een reden om geschorst te worden.

Afgaande op hierboven geciteerde reacties kun je toch wel serieus gaan twijfelen aan hun geestelijke vermogens.

Er wordt gesteld, dat ik een blog ben begonnen tegen de haatzaaier Daan Westerink. Neen, dat ben ik niet. Ik ben een blog begonnen omdat Daan Westerink een haatzaaiend blog tegen mij is begonnen. Ik heb eerst geprobeerd op dat blog te reageren, maar Daan heeft mij geblokkeerd.

Daan schreef op mijn blog dat Jomanda aan Millecam beloofd had haar te genezen. Niet waar en wanneer dat gebeurd zou zijn, ook niet wie daarvan getuige was. Gewoon een lasterlijke bewering. Ik duld geen laster op mijn blog, dus heb ik die reactie verwijderd.

In dezelfde reactie viel Daan mijn wereldbeeld c.q. religie aan en toonde ze een zeer groot gebrek aan respect voor mij. Daarom heb ik haar geblokkeerd.

Omdat ze geblokkeerd werd is zij een haatzaaiend blog tegen mij begonnen. Als reactie daarop ben ik dit blog begonnen.

Vervolgens werd mijn blog verwijderd door de Volkskrant en werd verder bloggen onmogelijk gemaakt. Zie: Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

Daan stelt, dat het niet netjes is anderen te vergelijken met neo-nazi's. Ik stel, dat het verkeerd is tolerant te zijn tegen haatzaaiers. De vereniging tegen kwakzalverij is een organisatie van haatzaaiers. Tussen 1933 en 1945 hebben we kunnen zien wat er gebeurt als je haatzaaiers hun gang laat gaan.

Afgezien daarvan: De linkse nazi's beweren al sinds 1983 dat ik extreem-rechts ben en plaatsen mij voortdurend in neonazistische hoek. Als ik om bewijzen vraag, reageren ze niet. Ze komen zelfs niet met een argumentatie. Het is alleen maar lasteren. Of 'joodje-pesten'. Ik ben de jood van de linkse nazi's, de jood van de volkskrant, de jood van Daan Westerink.

Daan Westerink beweert dat ze geblokkeerd is vanwege 'genuanceerd denken'. Haar reactie was pure laster. Laster en 'genuanceerd denken' zijn twee verschillende dingen. Ze is geblokkeerd wegens een aanval op mijn geloof c.q. wereldbeeld. Ze kon mijn argumentatie tegen de vereniging tegen kwakzalverij niet onderuit halen, dus begon ze te schieten op te schrijver. Ook dat is geen vorm van genuanceerd denken.

Daan geeft nergens een reactie op mijn aanklacht tegen de Vereniging tegen kwakzalverij. Om dat artikel was het eigenlijk begonnen. Haar blog is gewoon een haatblog tegen mij en geen reactie. Daarmee heeft Daan Westerink zelf de bewijzen geleverd van haar haat en onverdraagzaamheid.

Daan Westerink citeert vrij willekeurig zonder te vermelden wat er aan vooraf ging. Dat noemt ze 'genuanceerd denken'. Ik noem dat haatzaaien.

In het hierboven aangehaalde citaat stelt Daan Westerink ook: Sterker nog, ze was niet gecharmeerd van uw denkbeelden over rassenleer, waar u nu tot in den treure van zegt dat u toen pas 21 was.

Hier suggereert Daan Westerink dat er sprake zou zijn van een rassenleer en dat het linkse nazibeest Irina Willemse daar tegen zou zijn. Welke rassenleer, Daan? De suggestie dat ik een rassenleer zou hebben is laster. Hiermee laat Daan Westerink zien wat ze is: een haatzaaier.

Al sinds 1983 stel ik:

 1. Er is genetisch nauwelijks verschil tussen een Papoea en een blonde, blauwogige Skandinaviër. De genetische verschillen tussen twee chimpansees in een klein gebied in Afrika zijn vaak veel groter.
 2. Op basis van genetische kennis moeten we concluderen dat rasvermenging beter nageslacht oplevert, dan streven naar raszuiverheid.
 3. Gezien de beperkte genenpool van niet-afrikaanse mensen dient het streven naar raszuiverheid te worden gezien als streven naar inteelt. De nazistische en zionistische rassenleren dienen met deze inzichten bestreden te worden.
 • De suggestie van Daan Westerink dat ik er een 'foute rassenleer' op na zou houden is buitengewoon kwaadaardig en haatzaaiend.
 • Op grond daarvan behoort zij als blogger geschorst te worden.
 • De suggestie dat ik een foute rassenleer zou hebben komt voort uit de gelijkstelling: germanen zijn nazi's. Aangezien ik mij met germaanse mythologie bezighoudt, trekken ze dus de conclusie dat ik een nazi ben en dat ik dus een foute rassenleer heb. De linkse AFA-nazi Irina Willemse verbondt daar ook nog de conclusie aan, dat ik blond haar en blauwe ogen heb. Op onderstaande foto kun je zien hoe blond ik ben.
  firewolf/ROMP2.JPG/ROMP2.JPG
 • Daan Westerink, haar blinde volgelingen, het tuig van de Volkskrant, het zijn allemaal buitengewoon FOUTE mensen, als 'mensen' niet teveel eer is. Ze zijn fout als NSB-ers tijdens de oorlog. Volgens hun eigen maatstaf, wel te verstaan. Als dat links-nazistische tuig van de richel meent, dat een ander fout is, dan wordt die ander behandeld als een NSB-er na de oorlog. Men heeft mij nog net niet tegen de muur gezet of opgehangen. Dat is niet vanwege gebrek aan 'goede wil', maar door gebrek aan macht. Collectief proberen deze linkse nazi's mij dood te drukken, tot zelfmoord te drijven. Collectief doen ze al sinds 1995 (of langer) alles wat ze kunnen om mij het leven onmogelijk te maken, om mij het werken onmogelijk te maken.
 • Daarbij worden voortdurend mijn achternaam, voornaam en roepnaam verbonden aan mijn naam Firewolf. Dit doen ze opzettelijk, zodat ik gemakkelijk met Google te vinden ben. Op sommige sites hebben ze zelfs mijn adres geplaatst. Men maakt het mij onmogelijk om mijn beroep als sjamaan uit te oefenen. En men maakt het bovendien onmogelijk om in de gewone maatschappij een baan te vinden. Ze zijn voortdurend bezig met maar één ding: Mij totaal te vernietigen. Zoals de nazi's de joden vernietigden.
 • Buitengewoon misselijk is de opstelling van de Staat der Nederlanden en haar kut-ambtenaren. Men heeft mij steeds opnieuw iedere vorm van bescherming of steun geweigerd. Men heeft meegedaan met de voortdurende haat-campagne tegen mij. Ambtenaren van de keuringsdienst van waren hebben in strijd met alle normen en waarden mij speciaal als doel uitgekozen en mij een boete opgelegd. Deze pleurislijders hebben gewoon gezocht naar een mogelijkheid om mij te pakken te nemen. Hoe misselijk kan een land worden???
 • De Staat der Nederlanden heeft mogelijkheden genoeg om mij te beschermen. Zie: Weerzinwekkend geneuzel van een falende overheid
  Ook heb ik voorstellen gedaan om mensen te beschermen tegen haat-campagnes op internet. Zie: Bestrijding getreiter op internet
  Maar de weerzinwekkende politici hebben geen zin om mij te helpen. Of om gewone mensen te helpen. Als een kamerlid last heeft van stalking, dan maken ze snel anti-stalking wetgeving. Pas als een kamerlid serieus last krijgt van getreiter op internet, komen er nieuwe wetten. Het gewone volk kan de pleuris krijgen, als het aan de politici ligt.
 • De linkse nazi's, de collaborateurs en de Staat der Nederlanden hebben mij feitelijk arbeidsongeschikt gemaakt. Maar dat is nog lang niet genoeg voor dat nazistische tuig van de richel.

Veelzeggend zijn ook het soort mensen dat zich verzameld rondom Daan. Zo schrijft Qabouter:

Qabouter / 04-04-2007 14:48

Daan,

Iemand die zo losjes de beschuldiging van neo-nazi etc. rondstrooit moet je gewoon bij de redactie aangeven. Dit soort beledegend en belasterend gedrag heeft wel meer mensen schorsingen etc. opgeleverd.

Ik heb het even kort bekeken allemaal, maar wat een creep!

Als je mijn weerwoord leest, dan wordt er nergens 'losjes' een beschuldiging geuit. Ik heb mijn zaak zeer duidelijk en helder beargumenteerd. En de linkse nazi's durven niet naar de rechter te stappen, omdat ze weten dat ze heel erg fout zitten.

Even wat citaten van Daan Westerink over mij onder elkaar:

Erik: ik vond het erg eng wat ik over en van hem las.

Rami: ja, wolf in schaapskleren.

Jan: het is een gevaarlijke man.

Annet: ik zag dat je hebt gereageerd bij de heer Firewolf/(mijn achternaam).

Starry Night: dat doe ik zeker!

Pas: goed op blijven letten, de man is heel glad.

Voor bovenstaande uitlatingen en het gehele blog geldt de conclusie:

 • Dit is puur haatzaaien.
 • Daan kon men argumenten tegen de vereniging tegen kwakzalverij niet weerleggen,
 • dus begon ze op mij te schieten en wilde ze op mijn blog laster verspreiden.
 • Als gevolg daarvan heb ik haar geblokkeerd.
 • Vervolgens is ze een haatzaaiend blog tegen mij begonnen, daarbij gesteund door haar blinde volgelingen.
 • Daan is als een blinde die blinden wil leiden.
 • De Volkskrant sympathiseert met het linkse nazisme en is feitelijk schuldig aan de moord op Fortuyn. Volkert van der G. was het moordwapen, op afstand bediend door de Volkskrant en de top van de PvdA (met name Melkert). Zie: Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

De volkskrant heeft deze blog verwijderd en de haatzaaiende blog van Daan Westerink (waarop dit een reactie is) laten staan. Dat zegt genoeg over de volkskrant. De Volkskrant discrimineert mij op basis van levensovertuiging. De Volkskrant heeft zichzelf daarmee in de hoek geplaatst van links-nazistische haatzaaiers. Zie hiervoor ook mijn artikel: Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme Als je een beetje fatsoen hebt, boycot je de volkskrant.

Stel dat een jood jouw blog over de 'vereniging tegen kwakzalvers' had geschreven
en Daan Westerink had die man aangevallen op zijn joodse religie.

Dan was Daan Westerink vervolgd wegens anti-semitisme.

In haar blog gaat ze niet in op wat je schrijft, maar ze valt jouw religie en persoon aan. Dat is gewoon een andere vorm van anti-semitisme. Je noemde dat vroeger anti-germanisme.

En de 'vereniging tegen kwakzalverij'?

Stel ik ga naar de notaris en zeg: Ik wil een vereniging oprichten met de naam: 'Vereniging tegen joodse religie'. Dan trapt die notaris me zo naar buiten. De vereniging tegen kwakzalverij is eigenlijk een club van mensen die aanhitsen tot haat tegen mensen met een ander wereldbeeld. De alternatieve genezers zijn 'de joden van de vereniging tegen kwakzalverij'.

Bedankt dat je me hebt leren denken, Firewolf.

De aankoop van ons landgoed in Schotland is rond, over een maand of twee zijn Eir en ik weg uit 'Nazi-nederigland'. Ik hoop dat jij ook snel kunt vertrekken. Voor je de laatste keer uit Nederland wegrijdt, moet je nog wel even naar de flevopolder rijden om de stop uit nazi-nederland te trekken. Kan de noordzee de beerput nazi-nederigland schoonspoelen.

Groetjes, Gwenwifar23.

P.s. Ik heb op internet even gezocht op Daan Westerink. Ze blijkt gewoon als journalist voor de volkskrant te werken. Geen wonder dat de volkskrant partij trekt voor haar. Zij vallen elkaar natuurlijk niet af. En de andere media vallen de volkskrant natuurlijk niet aan. Wat ben ik blij dat ik over twee maanden weg ben.

(Gwen-wifar is in 2007 naar Schotland ge-emigreerd, kotsmisselijk van Nazi-nederigland. Voor mensen die anders zijn, is Nederland gewoon een hel.)

Daan Westerink beweert rouwverwerkings therpeute te zijn. Haar rouw verwerkt ze door haat te zaaien over iemands levensovertuiging. Humanitas heeft haar in 2007 als bestuurslid benoemd. Ze is medewerkster rouw en rouwzorg bij Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR). Hoe kunnen dit soort clubs een haatzaaier in dienst nemen?

Over deze zaak diende ik een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling. Deze stelde, dat ik niets te klagen heb. Ik heb geen religie omdat ik niet in een opperwezen zou geloven. En ik heb geen filosofie omdat ik een eenmans-zaak heb. Derhalve kan ik niet gediscrimineerd worden. Dat schreven ze. Lees hier maar

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

Als we een leefbaar land willen, zullen we getreiter op internet moeten bestrijden.
Firewolf heeft geen godsdienst,<br />want hij gelooft niet in de Christelijke god<br />en hij heeft geen filosofie,<br />want hij heeft een éénmanszaak<br />zo sprak de alwijze Commissie voor Gelijke Behandeling
Linkse extremisten haten autochtone nederlanders (inboorlingen) met nieuwe ideeen over religie. Zij doen alles om deze mensen te beledigen, verspeiden weerzinwekkende laster en hitsen aan tot haat tegen deze autochtone vreemdelingen.
Nederland schendt mensenrechten, Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Daan Westerink hitst aan tot haat en verspreidt laster. Volkskrant discrimineert.
Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers