Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

10  Okt  2011

Aardappel-koninkrijk

Als Nederland een zuid-amerikaanse republiek zou zijn, zou men het een bananenrepubliek noemen. Maar Nederland is een koninkrijk en teelt geen bananen. Daarom noemen we het een aardappel-koninkrijk.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil verdachte Ahmed al-J. van de Schipholbrand in 2005 naar Nederland halen voor verhoor. Ahmed was al een keer veroordeeld voor 11-voudige moord in zake de Schipholbrand en daarna weer vrij gesproken. Ahmed had namelijk een sigaretje gerookt en daardoor was dat brandgevaarlijke complex in brand gevlogen. Ahmed kon er natuurlijk niets aan doen, dat het complex brandgevaarlijk was. Hij wilde daar ook helemaal niet zijn. Tegen zijn wil werd hij daar opgesloten en nederlandse ambtenaren voorzagen hem van sigaretjes en lucifers. In een brandgevaarlijk complex.

De brandweer wist dat het complex brandgevaarlijk was en eiste sluiting. De gemeenteraad was het daar hardgrondig mee eens en nam een sluitingsbesluit. Mini-ster Donner, toen nog van justitie, misbruikte zijn ministeriele bevoegdheid en hield het complex open. Als er iemand verantwoordelijk is voor 11-voudige brandmoord, dan is het mini-ster Donner. Daar was de kamer ook van overtuigd en Donner moest vertrekken als mini-ster van justitie. In volgende kabinetten kwam hij doodleuk terug als mini-ster van sociale zaken. Verantwoordelijk zijn voor 11-voudige brandmoord staat blijkbaar goed op je C.V. als je mini-ster wilt worden. Vooral als mini-ster van SOCIALE zaken.

Donner trad in 2006 af vanwege de schipholbrand. In 2007 werd hij opnieuw mini-ster, ditmaal van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2010 werd hij mini-ster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het is natuurlijk de vraag of de rechter Donner schuldig zal bevinden aan 11-voudige brandmoord. Het kan ook kiezen voor 11-voudige doodslag. Of 11-voudige dood-door-schuld met criminele nalatigheid. Maar voor de rechter zich hierover kan uitspreken, dient het OM Donner aan te klagen. Aangezien Donner voorheen de baas was van het OM, zal het OM dat niet vrijwillig doen. Onbegrijpelijk vind ik het, dat geen enkele advocaat namens de nabestaanden strafrechterlijke vervolging van Donner heeft geeist. Zijn er in Nederland dan helemaal geen fatsoenlijke advocaten meer?

Het CDA is de partij van fatsoensrakkers. Balkenende maakte er zelfs een slogan van: "Fatsoen moet je doen". Natuurlijk bedoelden hij en zijn collega-CDA-ers: "Fatsoen moeten anderen maar doen". Bij het CDA wil men graag, dat Donner nu vice-voorzitter wordt van de Raad van Staten. Dat is het hoogste rechtsorgaan van Nederland.

Daarom noem ik Nederland een "aardappel-koninkrijk". Iemand die verantwoordelijk is voor de dood van 11 asielzoekers is de belangrijkste kandidaat om daar vice-voorzitter te worden. Misschien kunnen we beter spreken van vieze-voorzitter.

Niet iedereen wil dat. Bij de fatsoensrakker-partij het CDA wil men dat. Onze nationale kiezer-verschrikker Job Cohen vindt, dat Donner het niet moet worden. Omdat Donner mini-ster is in het zittende kabinet. Niet omdat Donner verantwoordelijk is voor de dood van 11 asielzoekers. Cohen en co hebben ook nooit bezwaar gemaakt tegen Donner's rol als mini-ster. "Fatsoen moeten anderen maar doen" is niet alleen een CDA-gedachtengoed. Het is gemeengoed in de Nederlandse politiek. En dan maar schelden tegen het PVV, omdat deze partij openlijk onfatsoenlijk is.

Daarom noem ik Nederland een "aardappel-koninkrijk".

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Koude oorlog
Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Voorstel voor een Europese Partij voor Cosumenten Belangen
Betere bescherming van consumenten

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

De gehele top van Nederland is volledig doorgerot.

De politieke partijen functioneren als maffia-families, mini-ster-president Mark Rutte is feitelijk de 'Capo di tutti capi' van de beestenbende.

Maar als u enig fatsoen heeft:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Landverraders eisen uw stem
VVD totaal onbetrouwbaar
Waarom geen actie tegen Geert Wilders en de PVV. De PVV is ondemocratisch en wordt gefinancierd door Nationaal Zionisten. Wilders is een landverrader
Open brief aan de Tweede Kamer over hypotheekrente
Hoe kun je wel voordeurdeler zijn en geen fiscaal partner ???
Staten Generaal in staat van ontbinding
Politiek schuldig aan verwijfd getut!
Vermindering administratieve lastendruk en deregulering.
Opheffen politieke partijen.
Prestatie-contract met tweede kamer.
Tweede kamer kan beter gehalveerd worden
Eerste kamer doet zijn werk niet en kan beter worden opgeheven
Rechten en plichten van de staat
Maatregelen tegen media-magnaten
Naar een nieuwe democratie
Ontwikkeld door Nul-A Computers