Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

30  Apr  2012

Europees Basisinkomen

Op nu.nl verscheen het artikel Banencrisis wordt problematischer

In 2002 / 2003 schreef ik een boek 'Nieuwe Politiek' met daarin het hoofdstuk: Vergrijzing is geen probleem.

In dit artikel beschreef ik de opkomst van robotisering. Robots nemen geleidelijk aan steeds meer taken van mensen over. Hoe eenvoudiger iemands werk, hoe eerder het overgenomen wordt. In de afgelopen 10 jaar zijn er bijvoorbeeld robots ontwikkeld om witlof te snijden. Voor mensen is dat heel simpel, het ontwikkelen van een robot was moeilijk. Eenmaal ontwikkeld kan zo'n robot steeds meer taken overnemen. Het gevolg is:

  • toenemende blijvende werkloosheid voor mensen met weinig scholing.

In de komende 10 jaar komt de verdringing van mensen met middelbare scholing op gang. De robot-technologie ontwikkelt zich steeds sneller, robots worden steeds flexibeler en goedkoper. Hamburgers of frites bakken kan een robot beter dan mensen. Het is meestal goedkoper om het door mensen te laten doen. In de komende jaren is een prijsdoorbraak te verwachten, waardoor robots goedkoper worden dan mensen. Dan gaat het ineens heel hard.

Om sociale chaos te voorkomen, dienen we een nieuwe economie te ontwikkelen, gebaseerd op totaal andere uitgangspunten. De kapitalistische en communistische economische theorieën zijn hopeloos verouderd. Het zijn variaties op de onverzadigde markt economie. Wat we nu hebben is een verzadigde markt economie. Zie: Verzadigde markt economie

We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan een

Europees Basisinkomen voor alle EU-burgers.

Misschien maar een paar honderd euro per persoon. Zo'n basisinkomen leidt tot een forse verlaging van de loonkosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Stel dat iedereen een basisinkomen krijgt ter waarde van 30% van het minimumloon, dan kan het minimumloon met 30% omlaag, terwijl niemand daar op achteruit gaat. Dan kan de mens de concurrentie met de robot beter aan. En de EU kan de concurrentie met lage lonen landen beter aan.

Einde aan de groei

De onverzadigde markt economie gaat uit van eindeloze groei. Iedereen moet aan het werk. Dus maken we dingen die na anderhalf jaar kapot gaan, zodat we aan het werk kunnen blijven om diezelfde dingen opnieuw te maken. In de verzadigde markt economie gaan we uit van verzadiging. We produceren alleen wat we nodig hebben. Als we alles hebben wat we nodig hebben, hoeven we ook niet te werken.

  • In de onverzadigde markt economie is werkloosheid slecht. Werkloosheid moet bestreden worden.
  • In de verzadigde markt economie is werkloosheid goed. We hebben wat we nodig hebben, dus hebben we veel vrije tijd.

Het is niet eenvoudig voor de onverzadigde markt economen om te leren denken in het raamwerk van de verzadigde markt economie. Het is gewoon een totale omwenteling, een revolutie in de economische theorie.

Verbetering concurrentie positie

Stel dat we in Nederland en Belgie het basisinkomen op 450 euro stellen. En dat we voor een maand werken 150 uur rekenen. Dan kan het minimumloon met 3 euro omlaag, terwijl mensen die 150 uur werken hetzelfde overhouden. Ze kunnen dan wel beter concurreren met mensen uit China en India.

Afschaffing bijstand

In Nederland hebben we zoiets als de bijstand. Iedereen die niet werkt krijgt bijstand. Kort geleden werd een buslading Nederlanders bij tuinders afgeleverd in de hoop dat ze daar zouden gaan werken. Had niet veel resultaat.

Gemeenten hebben geprobeerd mensen te laten werken voor hun bijstand. Mag niet van het EU-recht. Het zou neerkomen op dwangarbeid c.q. slavernij.

Met invoering van het basisinkomen zou men de bijstand kunnen afschaffen. Gemeenten kunnen dan arbeidsgarantie van 100 uur per maand tegen het minimumloon geven. Dan krijgen de bijstandgerechtigden hetzelfde bedrag en kunnen ze wel een tegenprestatie leveren.

Bijstand zou dan beperkt kunnen worden tot mensen die helemaal niet kunnen werken. Misschien een ms-patient in een rolstoel. Misschien een alleenstaande moeder met een kind jonger dan drie jaar.

Eigen bedrijf

Met een basisinkomen wordt het gemakkelijker een bedrijf te beginnen. Kan men geen werk vinden, begint men bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf. Verhuurt men zichzelf als huishoudster/ schoonmaakster aan twee-verdieners. Omdat men al een basisinkomen heeft, kan men 3 euro per uur minder vragen. Zo ontstaat er aan de onderkant van de markt een heel nieuwe arbeidsmarkt. Werk dat zonder basisinkomen onbetaalbaar is, wordt dan ineens haalbaar.

Europees minimumloon

Ik weet niet zeker of het volgende economisch juist is.

Er zijn nu grote verschillen in het minimumloon in de EU. Het bestaan van lage lonenlanden en hoge lonenlanden binnen één EU leidt tot arbeidsmigratie. Teveel arbeidsmigratie lijkt mij niet wenselijk.

Stel:

  1. Er komt één minimum uurloon door de gehele EU.
  2. Ieder land geeft een basisinkomen aan haar inwoners.
  3. Basisinkomen plus 150 uur werk voor het minimum uurloon zou voldoende moeten zijn om in dat land ruim boven de armoedergrens te komen.

Het zou dan kunnen, dat Nederland, Belgie en Duitsland een hoger basisinkomen geven dan bijvoorbeeld Spanje of Polen. Ieder land dient te kijken naar wat iemand nodig heeft om in dat land behoorlijk te kunnen leven.

Welk basisinkomen je krijgt hangt af van het land waar je woont, niet van je nationaliteit.

Ergens wonen betekent: Maandelijks huur betalen of een eigen huis bezitten. Iemand die in Nederland of Belgie bij iemand logeert en in dat land werkt, woont daar niet.

Voorkoming misbruik en uitbuiting

Eén Europees minimum uurloon kan misbruik en uitbuiting van mensen uit economisch zwakkere landen beperken.

In Nederland worden veel oost-europeanen uitgebuit, krijgen minder dan het mimimum uurloon dat in Nederland geldt. Vaak worden deze mannen dan ook nog met grote aantallen in een klein kot ondergebracht en moeten dan ook nog een hoge huur betalen. Dat geeft dan vaak overlast.

Het polen-meldpunt van de PVV ging eigenlijk over dit soort situaties. Men had het beter uitbuiting meldpunt kunnen noemen. De Polen zijn meer slachtoffer en Nederlanders dader. Hoeveel PVV-stemmers zijn uitbuiter van oost-europeanen?

Geen of weinig kosten

Reacties op het voorstel van een basisinkomen gaan vaak over de vermeende kosten. 'Wie gaat dat betalen?' is een veel gehoorde reactie.

Er zijn geen of weinig kosten !!! Mensen die geen werk hebben krijgen nu ook allerlei steun van de staat. Geen steun geven zou resulteren in misdaad: men zou gaan stelen om te kunnen eten.

Wat verandert is de aard van de steun. Het basisinkomen legt een basis onder het inkomen. Zodat men minder per uur hoeft te verdienen en het werken goedkoper wordt.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Markten raken zo snel verzadigd, dat de oude economie niet meer werkt
Vergrijzing is geen probleem: robotisering en een andere economie
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

De oorzaken van de lage lonen en hoge kosten

Deze twee punten zijn de echte oorzaak van de crisis en de woede van de gewone mensen.

 

Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Economen crimineel, onbetrouwbaar en corrupt ???
Er komt een enorme robotiseringsgolf aan. We moeten onze economie grondig veranderen.
Jaag de inflatie aan !!!
CBS liegt met statistiek
Huizenprijzen gaan omhoog !!!
Help, de bouw stort in !!!
Open brief aan de politiek, plan om huizenmarkt vlot te trekken
Makelaars in tweede-hands hypotheken
Bouwstoffen blijven stijgen
Wouter Bos schaadt economie en veroorzaakt extreem hoge rente!
Kapitalisme en communisme zijn beiden achterhaald
Rente is onnatuurlijk
Een economische basis zonder verplichtingen
Extra belasting voor de rijken in tijden van tegenspoed
Robots nemen het werk over
Bevordering van de mobiliteit
Ontwikkeld door Nul-A Computers