Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

13  Aug  2012

Onbehoorlijk bestuur of bestuurlijke blunder ???

De politiek heeft in 2011 iets nieuw bedacht. Fiscaal partnerschap moest ineens ingeperkt worden. Als je al jaren samen woont, samen een huishouden voert, maar niet getrouwd bent, ben je ineens geen fiscaal partner meer. Maar als je werkloos wordt en naar de bijstand gaat, zegt de bijstand: 'U bent voordeurdeler. Uw niet-fiscale partner moet u onderhouden.' En als twee mensen samen een woning huren, wordt hun gezamenlijke inkomen bekeken om de huur te bepalen. Zoiets noem ik: onbehoorlijk bestuur.

Opzet of domme blunder ???

De vraag aan 'de politiek' is nu: Is dit wel overwogen onbehoorlijk bestuur of een domme blunder ???

Als dit opzettelijk is, wil ik graag uitleg van de lijsttrekkers van de politieke partijen VOOR de verkiezingen. Dan kunnen we met de verkiezingen overgaan tot preventief ruimen van de tweede kamer. Dan weten we ook welke partijen geruimd moeten worden. Als kiezers hebben we recht te weten waar de politieke partijen staan in een zaak als deze.

Als dit een domme blunder is, wil ik graag weten hoe zo'n blunder door beide kamers heeft kunnen komen. En dan wil ik ook antwoord op de vraag: Wat hebben we nog aan de eerste kamer ???

De eerste kamer lijkt steeds meer op een tehuis voor uitgerangeerde en bejaarde politici. Een kostbaar instituut, dat geen enkele waarde meer heeft. Als de politiek van mening is, dat het veiliger voor de burger is als de leden der eerste kamer van de straat gehouden worden, zijn er goedkopere oplossingen. Misschien wat aanleunwoningen in Wassenaar of iets dergelijks. Als de politiek wil bezuinigen, bezuinig dan eerst eens de eerste kamer weg. Daar merken we als belastingbetaler en als kiezer niets van.

29 Maart 2012 heb ik een brief geschreven aan alle leden der eerste kamer. Geen email maar een brief. Aan ieder kamerlid persoonlijk. Niet één heeft geantwoord. Vermoedelijk hebben de zeer geachte leden der eerste kamer het zo druk met hun bijbaantjes, dat ze geen tijd hebben om een brief van een belastingbetaler en kiezer te lezen. Laat staan te beantwoorden.

Staatssecretaris Weekers (VVD) is voor onbehoorlijk bestuur !

18 Maart 2012 schreef ik een brief over deze kwestie aan Staatssecretaris van Financiën F. Weekers (VVD).

Naast het hierboven beschreven onbehoorlijk bestuur verweet ik de overheid, dat men de belastingbetaler niet heeft geinformeerd over deze kwestie. De belastingdienst heeft mijn email-adres en stuurt me regelmatig emails over belastingaangiften. Ze weten bij de belastingdienst ook, dat ik in 2010 gebruik maakte van het fiscaal partnerschap en dat ik niet getrouwd ben. Een kleine moeite om mij dan automatisch op de hoogte te stellen van de veranderingen. Ze kunnen het wel makkelijker maken, maar ze doen het gewoon niet.

Volgens de staatssecretaris moest ik niet zeuren, ik had de krant maar moeten lezen, zo schreef een ambtenaar in zijn naam. De overheid vindt het niet nodig om belastingbetalers tijdig te informeren over ingrijpende veranderingen.

Mijn verwijt dat de overheid discrimineert en zich schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur werd niet beantwoord. Hier geldt: Wie zwijgt stemt toe! Staatssecretaris Weekers (VVD) heeft duidelijk gekozen voor onbehoorlijk bestuur !!! We weten dus, dat we bij de komende verkiezingen in ieder geval de VVD preventief moeten ruimen.

Lijsttrekkers, geef voor de verkiezingen duidelijk antwoord !!!

Ik roep bij deze de lijsttrekkers van de politieke partijen op om duidelijk antwoord te geven op deze vragen:

  • Is de nieuwe regeling aangaande het fiscaal partnerschap wel overwogen onbehoorlijk bestuur of een domme blunder ???
  • Indien het gaat om een domme blunder, wat gaat u dan doen om deze fout recht te zetten ???

Andreas

Aanvulling 21 augustus 2012

Tot op heden heeft alleen Ben van Gils namens de SP-fractie gereageerd. De SP was en is tegen het bovenstaande staaltje van onbehoorlijk bestuur. De rest van politiek Den Haag weigert tot nu toe inhoudelijk te reageren. Voor sommige partijen is zelfs een ontvangstbevestiging nog te veel. Laten we komende verkiezingen volledig afrekenen met CDA, PvdA, VVD, CU en D66.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Koude oorlog
Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Voorstel voor een Europese Partij voor Cosumenten Belangen
Betere bescherming van consumenten

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

De gehele top van Nederland is volledig doorgerot.

De politieke partijen functioneren als maffia-families, mini-ster-president Mark Rutte is feitelijk de 'Capo di tutti capi' van de beestenbende.

Maar als u enig fatsoen heeft:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Landverraders eisen uw stem
VVD totaal onbetrouwbaar
Waarom geen actie tegen Geert Wilders en de PVV. De PVV is ondemocratisch en wordt gefinancierd door Nationaal Zionisten. Wilders is een landverrader
Open brief aan de Tweede Kamer over hypotheekrente
Staten Generaal in staat van ontbinding
Mag een 11-voudige brandmoordenaar vice-voorzitter worden van de Raad van Staten ???
Politiek schuldig aan verwijfd getut!
Vermindering administratieve lastendruk en deregulering.
Opheffen politieke partijen.
Prestatie-contract met tweede kamer.
Tweede kamer kan beter gehalveerd worden
Eerste kamer doet zijn werk niet en kan beter worden opgeheven
Rechten en plichten van de staat
Maatregelen tegen media-magnaten
Naar een nieuwe democratie
Ontwikkeld door Nul-A Computers