Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

04  Mrt  2014

WKK-centrales op biomassa

Open email aan de gemeenteraad van Oldambt

Geachte raadsleden

Ik heb in het recente verleden diverse emails verstuurd aan de tweede kamer, waarin ik ze opriep het energie-akkoord te verscheuren, oude kolencentrales open te houden, de afhankelijkheid van aardgas en olie af te bouwen en te stoppen met de windmolen-waanzin. Helaas loopt men in politiek Den Haag met windmolentjes.

N.a.v. de crisis over Oekraine heb ik de tweede kamer opnieuw opgeroepen tot bezinning en radicale verandering. Zie: www.groenepolitiek.info/index.php?page=energieakkoord2 Vermoedelijk zonder gevolg. Daarom richt ik me tot u.

Energie-onafhankelijkheid tegen lage kosten

Het is belangrijk om onze afhankelijkheid van Russisch gas en i.h.a. van gas en olie uit landen met dubieuze regimes drastisch te verminderen. Met onze afhankelijkheid bedoel ik de afhankelijkheid van de EU, niet alleen van Nederland of Oldambt.

Het is ook belangrijk om het milieu te ontzien.

En het is belangrijk om energie economisch verantwoord op te wekken.

Dat kan heel gemakkelijk.

Wkk-centrales op biomassa

Een wkk-centrale is een aparaat dat elektriciteit en warmte opwekt. Stelt u zich voor, dat gemeenten hun eigen wkk-centrales op biomassa aanschaffen en operationeel houden. Burgers worden opgeroepen tuinafval in te leveren bij deze centrales. Of de gemeente zamelt dit zelf in. Boeren worden betaald per kuub agrarisch afval, dat ze afleveren bij de centrale. De kosten van de elektriciteit bedragen dan vooral de kosten van de machines en het personeel, de kosten van inzameling en betaling aan boeren.

Als dergelijke centrales dicht bij een woonwijk staan, kan de restwarmte gebruikt worden voor verwarming van de huizen. Dat spaart aardgas, dat spaart CO2-uitstoot en het maakt verwarmen goedkoper.

De verbrandingsresten zijn zuivere as. Dit is een uitstekende meststof, die direct gebruikt kan worden. En die dus verkocht kan worden aan boeren of aan de burgers via tuincentra. Daarmee sluiten we de kringloop.

Denk nu vooral niet alleen aan Oldambt. Als we klein denken, wordt het onbetaalbaar. Denk aan een groot aantal gemeenten in de Europese Unie, die allemaal dezelfde kleine WKK-centrales aanschaffen. Wellicht centrales van 250 kiloWatt of misschien maar 100 kiloWatt. Hoe groter een gemeente, hoe meer centrales men aanschaft. En de capaciteit per centrale wordt gewoon bepaald door de kostprijs. We kiezen voor de economisch gunstigste capaciteit.

Als er 10.000 tot 100.000 van deze centrales worden afgenomen door de Europese gemeenten, kunnen ze in massa geproduceerd worden. Dat maakt ze heel veel goedkoper.

Combinatie met zonnestroom

Zonnepanelen zijn geweldig. Maar in de zomer produceren ze veel stroom, in de winter bijna niets. Dat geeft problemen op het elektriciteitsnet.

Combineren we de zonnestroom met kleine wkk-centrales. Van mei tot en met augustus staan deze centrales gewoon uit. Als het kouder en donkerder wordt, worden ze naar behoefte opgestart. Dat maakt optimale benutting van de restwarmte mogelijk. In december draaien ze op vol vermogen.

Door zonnestroom aan te vullen met kleine wkk-centrales op biomassa kunnen gemeenten in hun eigen elektriciteit voorzien en een grote bijdrage leveren aan terugdringing van de CO2-uitstoot.

Aanvullen met bruinkool of steenkool

GreenPeace en de energiebedrijven willen u wijsmaken, dat elektriceit uit gascentrales veel schoner is dan elektriciteit uit kolencentrales. En kolen veroorzaken per kWh inderdaad meer co2-uitstoot. Als we vergelijken met gemakkelijk winbaar gas uit Groningen. Dat bijna op is. Vergelijken we met schaliegas, dan veroorzaakt schaliegas minstens evenveel vervuiling en in de meeste gevallen meer vervuiling. Bovendien brengen we de drinkwatervoorziening in gevaar en veroorzaken we meer aardbevingen.

Vergelijken we met gas uit Rusland, dan wordt het moeilijk. Hoe vertaal je afhankelijkheid van Russisch gas naar CO2-uitstoot? Gezien de recente ontwikkeling lijkt afhankelijkheid van Rusland (of andere landen met dubieuze regimes) ongewenst.

Het is niet mogelijk om een biomassa wkk-centrale bij te stoken met aardgas. Het brandproces is te verschillend. Het is wel mogelijk om een biomassa wkk-centrale te stoken met steenkool en bruinkool. Als de biomassa uit de gemeente opgestookt is, kan men kiezen. De centrale stilleggen of overstappen op steenkool of bruinkool. Als een wkk-centrale voor 50% op biomassa uit de omgeving wordt gestookt en de rest op steenkool of bruinkool, is de CO2-uitstoot lager dan een gascentrale op gemakkelijk winbaar gas uit Groningen.

Als we in de komende 20 jaar vooral bruinkool en steenkool uit de EU verstoken, hoeven we geen geld te geven aan landen met dubieuze regimes voor gas of olie. Dat geld blijft in de EU. En dat kunnen we investeren in (bijvoorbeeld) zonne-energie. Als we die weg kiezen, kunnen we rond 2030 - 2035 grotendeels overgeschakeld zijn op schone energie.

Oproep: Internationale samenwerking op gemeentelijk niveau

Ik roep u op samen te gaan werken met andere gemeenten in de EU aangaande energie-opwekking. Niet langer kijken naar Den Haag of Brussel, gewoon de problemen op een degelijke aardse manier oplossen. Geen idiote subsidies, gewoon eenvoudig en degelijk.

Ga brainstormen met andere gemeenten. In Nederland en daarbuiten. Samen besluiten om wkk-centrales op biomassa aan te schaffen. Vervolgens praten met een aantal potentiele leveranciers en samen met deze experts bekijken welke capaciteit het beste is. Het beste qua schaalbaarheid en kosten. En dan gewoon gaan aanschaffen.

Notabene! Ik schreef hierboven over gemeenten uit de EU. Daar hoeft het niet bij te blijven. In Canada, de USA, Japan en China hebben de gemeenten ook biomassa, ook behoefte aan warmte in de winter en ook behoefte aan elektriciteit.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rusland voert oorlog tegen ons
Ontwikkeld door Nul-A Computers