Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

04  Jul  2015

CDA kamerlid Pieter Heerma discrimineert

Tot mijn verbijstering heeft Pieter Heerma op 2 juli 2015 een motie ingediend, om groeperingen te verbieden, die de sharia bepleiten. Ik vind dit weerzinwekkend om onderstaande redenen.

 1. De belangrijkste bedreiging voor de nederlandse democratie wordt niet genoemd: Wilders en de PVV.
  • De financiering van de PVV is onduidelijk.
  • Volgens Zembla zou Wilders vooral geld krijgen van amerikaanse Nationaal Zionisten, joodse nazi's. Bij mij is de indruk ontstaan, dat de PVV gewoon een moderne variant is van de NSB.
  • In de media is gesuggereerd, dat het Front National en ook de PVV geld krijgen van Poetin om de Europese Unie te destabiliseren. We kunnen dat niet controleren, omdat de financiering van de PVV geheim is.
  • Wilders en vele andere Nationaal Zionisten hitsen aan tot haat tegen moslims, zoals de Nationaal Socialisten aanhitsten tot haat tegen joden.
  • Wilders heeft etnische zuivering van Marokkanen aangekondigd. Hij vroeg zijn achterban: Willen jullie meer of minder Marokkanen?. Achterban joelde: Minder! Minder! Wilders: Goed! Dan gaan we dat regelen!
  • Wilders heeft genocide tegen moslims aangekondigd. Op de Deense tv stelde hij, dat hij moslims uit Europa zou gaan verwijderen. Op de vraag Hoeveel moslims? antwoordde Wilders: Miljoenen. Het is niet mogelijk om miljoenen moslims op te pakken en in een ander continent te dumpen. Verwijderen uit Europa dient dus opgevat te worden als verwijderen van de aarde. Dat is aankondiging van genocide !!!
 2. Het vervangen van het westerse recht voor de sharia wordt slechts bepleit door een kleine groep mensen. Ze zijn wel luidruchtig maar hebben nauwelijks politieke invloed.
 3. Christelijke partijen (CDA, SGP, CU) hebben er een handje van om op bijbelse gronden allerlei zaken te eisen en wetten te maken, die in strijd zijn met het Europees Recht. Voorbeelden: Strijd tegen het homo-huwelijk, zwembaden sluiten op zondag, beperking van openingstijden van winkels op zondag. Of het huwelijk in het algemeen.
 4. Tenzij de wet in uiterst discriminerende bewoordingen wordt gesteld, hetgeen niet rechtsgeldig is en binnen het EU-recht niet kan, zou een dergelijke wet ook gelden voor de SGP, Yehova-getuigen en vele andere kleine splintergroeperingen.

Zijn het kabinet Rutte en het Openbaar Ministerie dement ???

In de kamerbrief-over-notitie-verbod-groeperingen van 2 maart 2015 stelt het kabinet, dat de wet voldoende mogelijkheden biedt om ongewenste groeperingen te verbieden. Zo schrijft men ondermeer:

3.1. Wettelijk kader.

... Daartoe behoort ook de bepaling inzake het verbieden en ontbinden van rechtspersonen. Een rechtspersoon kan bij rechterlijke uitspraak worden verboden verklaard en ontbonden als haar werkzaamheid in strijd is met de openbare orde (art. 2:20, eerste lid, BW). De rechter kan hiertoe slechts overgaan op verzoek van het openbaar ministerie (OM). Indien de rechter een verbodenverklaring uitspreekt, dan dient deze de rechtspersoon tevens te ontbinden. ...

 1. De regering zegt voldoende wettelijke middelen te hebben.
 2. Het OM kan de rechter verzoeken om de PVV te ontbinden, omdat deze etnische zuivering en genocide heeft aangekondigd.

Kan premier Rutte ons misschien uitleggen, waarom de PVV nog niet verboden is???

Alternatieve motie:

Laat ik Pieter Heerma en co maar eens de hand toereiken en hun helpen bij het opstellen van een fatsoenlijke en zinvolle motie.

 • overwegende dat er in een weerbare democratie geen ruimte is voor politieke partijen, wiens financiering niet 100% duidelijk is;
 • overwegende dat deelname aan verkiezingen ongewenst is voor landverraderlijke politieke partijen, die mogelijk gefinancierd worden door Nationaal Zionisten, Rusland of met andere onzuivere bronnen;
 • overwegende dat deelname aan verkiezingen ongewenst is voor partijen, die niet geheel democratisch zijn, of die geleid worden door een niet-gekozen Aanvoerder c.q. dictator;

verzoekt de regering voorstellen te doen om deelname aan verkiezingen alleen mogelijk te maken voor partijen die democratisch zijn en wiens financiering 100% openbaar is en wiens financiering voor minimaal 95% uit de Europese Unie afkomstig is.

Motie etnische zuivering Marokkanen:

Laat ik de zeer geachte 150 zichzelf-vertegenwoordigers van de tweede kamer ook even helpen met een motie tegen de PVV.

 • overwegende dat de Aanvoeder van de PVV Geert Wilders etnische zuivering van Marokkanen heeft aangekondigd;
 • overwegende dat etnische zuivering van Marokkanen ongewenst is en in strijd is met de openbare orde;

verzoekt de minister om het Openbaar Ministerie te sommeren ONMIDDELIJK een verzoek in te dienen bij de rechtbank om de PVV te verbieden en te ontbinden op basis van artikel 2:20

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Koude oorlog
Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Voorstel voor een Europese Partij voor Cosumenten Belangen
Betere bescherming van consumenten

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

De gehele top van Nederland is volledig doorgerot.

De politieke partijen functioneren als maffia-families, mini-ster-president Mark Rutte is feitelijk de 'Capo di tutti capi' van de beestenbende.

Maar als u enig fatsoen heeft:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Landverraders eisen uw stem
VVD totaal onbetrouwbaar
Open brief aan de Tweede Kamer over hypotheekrente
Hoe kun je wel voordeurdeler zijn en geen fiscaal partner ???
Staten Generaal in staat van ontbinding
Mag een 11-voudige brandmoordenaar vice-voorzitter worden van de Raad van Staten ???
Politiek schuldig aan verwijfd getut!
Vermindering administratieve lastendruk en deregulering.
Opheffen politieke partijen.
Prestatie-contract met tweede kamer.
Tweede kamer kan beter gehalveerd worden
Eerste kamer doet zijn werk niet en kan beter worden opgeheven
Rechten en plichten van de staat
Maatregelen tegen media-magnaten
Naar een nieuwe democratie
Ontwikkeld door Nul-A Computers