Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

08  Aug  2016

Oldambt is een krimpgemeente

 

Bevolking krimpt met 0,5% per jaar.

 

 

Volgens kerncijfers van het CBS 2014:

Bevolking krimpt met 0,5% per jaar. Omdat er zeer veel ouderen wonen, zal de krimp snel toenemen.

 • In 2014 zijn er in Oldambt 344 mensen levend geboren en zijn er 456 mensen overleden.
 • Daarnaast zijn er 1460 mensen naar Oldambt gekomen en zijn er 1535 mensen vertrokken.
 • De totale bevolking daalde met 0,5% van 38.748 personen naar 38.560 personen.
 • 21,6% van de bevolking is ouder dan 65 jaar.
 • 44,8% van de bevolking is ouder dan 50 jaar.

 

Volgens Woonvisie 2015 - 2020 van de gemeente Oldambt:

Van 2010 tot en met 2015

 • steeg het aantal 80-plussers van 2020 tot 2148
 • steeg het aantal 65-plussers van 7479 tot 8600
 • daalde het aantal 40-minner van 16727 tot 15128
 • daalde het aantal mensen tussen 40 en 65 van 15258 tot 14699. Dat laatste geeft een vertekend beeld. Het aantal 50-plussers steeg, het aantal 50-minners daalde.

 

Snelle vergrijzing

Er is sprake van een snel vergrijzende en krimpende bevolking. In de komende jaren verwacht men:

 • veel woningbezitters overlijden of gaan naar een verzorginstehuis;
 • veel mensen willen vertrekken omdat men geen werk kan vinden of omdat veel voorzieningen wegvallen;
 • er komen nauwelijks mensen bij. Even was er hoop dat er veel asielzoekers zouden komen. Maar zelfs asielzoekers houden het niet uit in Oldambt. In Blauwestad blijft zelfs de noodopvang leeg;

 

Cijfers woningmarkt Oldambt met uitzondering van Winschoten:

 • Volgens funda.nl staan er in Oldambt (exclusief Winschoten 525 huizen te koop en werden er in het afgelopen jaar 237 huizen verkocht. (Peildatum 25 juli 2016.)
 • Volgens calcasa: 42,5% woningen staan meer dan 36 maanden te koop.
 • De bevolking krimpt met 0,5% per jaar. Jaarlijks komen er meer koopwoningen op de markt dan er verkocht worden. Het overschot aan koopwoningen stijgt snel.
  • Een aantal huizen wordt nooit verkocht. Deze blijven leeg staan en vallen langzaam uit elkaar.
  • De tuinen bij deze huizen worden niet onderhouden. De omgeving lijdt onder verpauperde huizen en verwilderde tuinen.
  • Veel huiseigenaren in Oldambt hebben geen of weinig pensioen. Hun eigen woning is hun pensioen. Dit pensioen daalt in waarde door de snelle vergrijzing.
 • In deze markt wil de provincie in collaboratie met projectontwikkelaar Geveke 95 huizen dumpen. Te verwachte gevolgen:
  • Huizen dalen 20% of meer in waarde;
  • 95 Huiseigenaren zien hun eigen huis veranderen in een onverkoopbare hoop stenen;
  • Door de waardedaling lijden alle huiseigenaren in Oldambt zeer grote renteverliezen
   • Als je NHG (Nationale Hypotheek Garantie) hebt en je hypotheek is minder dan 90% van de waarde van je woning, dan kun je 0,2% minder rente betalen. Op een hypotheek van 150.000 euro scheelt dat 300 euro per jaar. Omdat de provincie 95 bouwkavels dumpt, daalt de waarde van je huis. Dat kan je heel veel geld kosten.
   • Heb je geen NHG dan ben je echt de pineut. Als je woning 20% in waarde daalt, dan kan je hypotheek goed onder water komen te staan. Dat kan een vol procent extra rente kosten. Op een hypotheek van 150.000 euro scheelt dat 1500 euro per jaar. Met dank aan het provinciebestuur.
   • Helemaal problematisch wordt het als je geld wilt bijlenen. Stel je wilt een nieuwe keuken. Of je wilt je huis isoleren. Overal dubbel glas, spouwmuurisolatie en zonnepanelen op het dak. Dan ga je naar de hypotheekverstrekker. En die zegt: "Uw hypotheek staat onder water. De verkoopwaarde van uw huis is nihil. Extra hypotheek kunt u beter vergeten." Dan kun je je plannen vergeten of een persoonlijke lening afsluiten tegen 8% rente. Met dank aan het provinciebestuur.

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Provincie schenkt 40 miljoen euro aan projectontwikkelaars
VVD totaal onbetrouwbaar
Pensioenroof: Provincie Groningen rooft pensioen Oldambtsters
Provincie Groningen pleegt economische misdaden
Hoe corrupt zijn Gedeputeerde Staten van Groningen
Verzoek om ontslag van René Paas
Juridische actie tegen provincie Groningen
Huiskoper wordt opgelicht
Waarschuw de huiskoper
Ontwikkeld door Nul-A Computers