Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

28  Feb  2017

VVD totaal onbetrouwbaar

 

Het is weer verkiezingstijd en allerlei politici, die vier jaar lang niets om u gaven, willen nu uw stem. Zij willen met u communiceren. Dat wil zeggen, dat u naar hun moet luisteren. Luisteren ze wel eens naar u?

Luistert u eens voor de grap zeer aandachtig naar politici en vergelijkt u hun woorden eens met hun daden. Dan kunt u heel hard lachen. Of misschien schrikt u zich naar.

Mark Rutte, de leider van de VVD, staat bekend als een notoire eedbreker. Voor de verkiezingen belooft hij alles wat u wilt horen, de dag na de verkiezingen is hij al zijn beloften vergeten.

Dat is niet ongewoon voor de VVD. Bij de VVD is het verschil tussen woorden en daden heel erg groot. In dit artikel laat ik u zien wat de VVD onder 'marktwerking' verstaat. Volgens de VVD-woorden moet alles aan de markt worden overgelaten. Volgens de VVD-daden is het niet erg om de markt volledig te verstoren, als daar ondernemersvriendjes mee geholpen kunnen worden. Voor dergelijk gedrag hebben we een woord: CORRUPTIE.

Alle politieke partijen hebben wel eens te maken met corruptie. Maar bij de VVD is er continue sprake van corruptie. Het zou prettig zijn, als de VVD eens schoon schip zou maken. Maar misschien blijven er dan te weinig leden over ???

 

Lees ook: Landverraders eisen uw stem

 

Blauwe stad fraude

Elders heb ik geschreven over de Blauwe Stad fraude. Zie: Blauwestad fraude

Vorig jaar besloot de provincie Groningen aan het begin van de zomervakantie om de pensioenen van Groningers te roven. Zie: Pensioenroof: Provincie Groningen rooft pensioen Oldambtsters

Ik heb de Groninger politiek beloofd, dat ik daar nog op terug zou komen. In tegenstelling tot wat gewoon is in de politiek, houd ik mij aan mijn woord. Nu het verkiezingstijd is, lijkt het me een goed moment om nog eens wat over de beerput van de Blauwe Stad te schrijven.

 

VVD motie om pensioenen te roven

Per 1 juni 2016 diende Nico Bakker namens de VVD fractie een motie in, om onderhands grond te 'verkopen' aan project-ontwikkelaar Geveke. Motie fractie VVD

De VVD stelt dus voor om de woningmarkt in Oldambt en omgeving volledig te verstoren.

  • Volgens funda.nl staan er in Oldambt (exclusief Winschoten 525 huizen te koop en werden er in het afgelopen jaar 237 huizen verkocht. (Peildatum 25 juli 2016.)
  • Zie Oldambt is een krimpgemeente
  • De provincie Groningen is overeengekomen, dat er in ruil voor de koopwoningen evenveel huurwoningen zullen worden gesloopt. Daarmee stelt de provincie, dat men eerlijk te werk is gegaan.
  • Maar door het verstoren van de woningmarkt in een krimpgemeente heeft men 150 koopwoningen onverkoopbaar gemaakt. Voor de eigenaren van die koopwoningen is die woning ook (grotendeels) hun pensioen. De provincie heeft dus de pensioenen van 150 mensen geroofd. Bovendien veroorzaakt deze verstoring van de woningmarkt verdere prijsdaling. Alle eigenaren van koopwoningen in Oldambt en naburige gemeenten hebben daaronder te lijden.
  • En wie wordt daar beter van? Projectontwikkelaar Geveke. De VVD zorgt goed voor ondernemersvriendjes. Geveke heeft al op frauduleuze wijze vele miljoenen rentevoordeel gehad van de provincie Groningen. Zie: Provincie Groningen 'schenkt' meer dan 40 miljoen euro aan bouwfraudeur Koop en andere project-ontwikkelaars. Koop was hoofdrolspeler in de bouwfraude. Geveke was ooit dochteronderneming van Koop. Na de bouwfraude enquete werd Geveke zelfstandig. Maar de fraude gaat door.

 

WOB verzoek geweigerd

Bij de aanleg van de Blauwe Stad zijn zeer frauduleuze constructies gebruikt. Grond werd 'verkocht' door de provincie aan projectontwikkelaar Koop, zonder dat deze grond betaald werd. Vervolgens nam Koop hypotheek op deze grond, die niet van hem was. Immers: er was niet betaald. Vervolgens werd het geld dat met de hypotheek-neming verkregen was, gebruikt als garant-stelling. (Dat is slechts één voorbeeld. Zie verder: Blauwestad fraude)

Geveke was dochteronderneming van bouwfraudeur Koop en is nu zelfstandig.

Als burger wil ik graag weten, of de verkoop van grond aan Geveke nu wel op fatsoenlijke wijze tot stand is gekomen en hoeveel Geveke betaald heeft. Daarom heb ik een WOB-verzoek gedaan. Dit is door Gedeputeerde Staten van Groningen geweigerd met deze verklaring:

Gezien de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten opgelegde geheimhoudingsplicht en gehoord hebbende de zienswijze van de betrokken partij / koper wordt de inhoud van de onderhavige overeenkomst beperkt verstrekt. Essentalia, waaronder de koopsom en identiteit van de wederpartij, als ook de specifieke voorwaarden (afnameverplichtingen, fasering, terugkooprechten etc.) worden met een beroep op artikel 10 lid 2 onder b en g Wob niet openbaar gemaakt. Openbaarmaking van de betreffende bepalingen treft de financiele belangen en de onderhandelingspositie (in toekomstige ontwikkelingen) van de provincie Groningen dusdanig dat deze niet openbaar worden gemaakt. 20-september-2016, zaaknummer 642623.

In het rapport van de Noordelijke Rekenkamer werd verbijstering kenbaar gemaakt over de verkoopvoorwaarden die Gedeputeerde Staten afgesproken had met bouwfraudeur Koop. Nu weigert Gedeputeerde Staten openbaarmaking van de afspraken met Geveke, een voortzetting van bouwfraudeur Koop. Daar kun je maar één ding op zeggen: De Grunninga is bang voor openbaarmaking. Men heeft blijkbaar veel te verbergen.

Provinciale Staten kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Maar dat doet zij niet. De SP is de enige partij die zich actief verzet tegen de Blauwe Stad fraude, de roof van pensioenen en de totale verstoring van de woningmarkt in een krimpgemeente. De rest heeft blijkbaar teveel te vrezen van openbaarmaking van alle feiten.

Ik heb de tweede kamer gevraagd om een Blauwe Stad enquete.

Maar de dames en heren zichzelfvertegenwoordigers hebben het te druk met het afvangen van elkaars vliegen. Voor zoiets onbelangrijks als het beschermen van de democratie, het bevorderen van transparantie van bestuur en het bestrijden van corruptie heeft men echt geen tijd.

 

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Korte biografie van Andreas Firewolf
Er is zoveel mis met de Blauwestad, dat een zeer grondig onderzoek noodzakelijk is. Een onderzoek waarbij alle getuigen onder ede kunnen worden gehoord. Wat nodig is is een parlementaire enquete Blauwestad.
Pensioenroof: Provincie Groningen rooft pensioen Oldambtsters
Oldambt is een krimpgemeente
Landverraders eisen uw stem

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Provincie schenkt 40 miljoen euro aan projectontwikkelaars
Pensioenroof: Provincie Groningen rooft pensioen Oldambtsters
Provincie Groningen pleegt economische misdaden
Hoe corrupt zijn Gedeputeerde Staten van Groningen
Verzoek om ontslag van René Paas
Juridische actie tegen provincie Groningen
Oldambt is een krimpgemeente
Huiskoper wordt opgelicht
Waarschuw de huiskoper
Ontwikkeld door Nul-A Computers