Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

21  Mei  2017

Rusland voert oorlog tegen ons

 

Zit Rusland achter cyberaanval Petya ???

27 juni 2017 werd de wereld getroffen door het Petya computervirus. Het is vrijwel zeker, dat dit virus is gemaakt en gelanceerd door een overheid en niet door een criminele bende.

Omdat Oekraïne het eerst getroffen werd, bestaat het sterke vermoeden

dat Rusland achter deze aanval zit.

 

Zie ondermeer Cyberaanval Petya moest gegevens permanent wissen

 

Rusland hitst aan tot rassenhaat en burgeroorlog

Er komt steeds meer duidelijkheid over de manier waarop Rusland de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft beïnvloed. Zie dit artikel in de Washington Post: Russian Facebook ads showed a black woman firing a rifle, amid efforts to stoke racial strife

Wanneer een moeder een foto op haar facebook pagina zet waarin ze borstvoeding geeft aan haar kind, dan wordt de foto verwijderd. Want een blote borst vindt men bij facebook 'obsceen'. Tegelijk laat facebook zich graag betalen voor een advertentie met een foto van een zwarte vrouw die met een geweer op blanken schiet. Wilt u met zo'n bedrijf geassocieerd worden? Of sluit u uw facebook account?

 

Volgens de Washington Post:

House majority leader to colleagues in 2016: "I think Putin pays" Trump

Volgens een agent van MI6 zou de FSB (de Russische geheime dienst) video-opnamen hebben van Trump die geniet van een 'Golden Shower'. Of dat waar is, kunnen we nog niet nagaan. We weten inmiddels wel, dat Trump onderdanig is aan de Russen.

Kijk eens naar de foto op deze pagina van de Washington Post. Trump's disclosures to the Russians might actually have been illegal De lichaamstaal van Trump zegt: ONDERDANIG. De lichaamstaal van Minister Sergei Lavrov zegt: DOMINANT. Die foto is notabene genomen in het Witte Huis. De westerse media waren niet welkom. De Russische media konden in en uit lopen.

 

Wie is besmet ???

We kunnen aannemen, dat Trump een agent is van de FSB, de Russische geheime dienst. Dat betekent, dat de FSB al jarenlang vrij toegang heeft tot alle onroerend goed van Trump. We dienen aan te nemen, dat de FSB al jarenlang alles opneemt wat in de Trump Tower gebeurt. En wat in ander onroerend goed van Trump gebeurt. De Trump Tower dienen we te zien als de 'Sliver Tower', naar de film Sliver.

Paul Ryan was eerst fel tegen Trump. Daarna draaide hij om. Kort nadat hij Trump had bezocht. Volgens de Washington Post heeft Paul Ryan berichten over de verbinding tussen Trump en Putin onderdrukt. We dienen aan te nemen, dat Paul Ryan ook gechanteerd wordt door de FSB.

 

Wie in Washington is nog niet besmet ???

Eigenlijk kunnen we alleen nog mensen vertrouwen, die NOOIT in onroerend goed van Trump hebben verbleven. De rest dienen we te wantrouwen.

 

We need Joseph McCarthy

In de jaren '50 werd door Joseph McCarthy een felle campagne gevoerd tegen de Russen. In zijn campagne ging hij vaak te ver tegen homoseksuelen, joden, mensen in de filmwereld. Maar in deze tijd kunnen we wel een stevige dosis 'Mccarthyisme' gebruiken. Anders spreken we over enkele jaren allemaal Russisch. Of beter gezegd: Dan spreken jullie Russisch. Ik ben dan allang afgevoerd naar een 'opvangkamp' in Siberie en overleden.

 

Inmenging in verkiezingen

De Russen mengen zich voortdurend in de westerse verkiezingen. Ze betalen extremistische politieke groeperingen.

Ze hebben speciale organisaties om ons te overspoelen met nep-nieuws. Ze doen alles om onze democratieën te ondermijnen.

 

Genoeg is genoeg !!!

Het is tijd om ons te verdedigen tegen de Russen.

Het is tijd om deze nieuwe golf van machtshonger van de Russische leiders keihard af te straffen.

 

Toen de Sovjet Unie ineenstortte hebben wij de Russen geholpen. Wij zijn vriendelijk geweest.

Nu laten ze zien waar ze staan. Geen dankbaarheid, geen vriendschap, maar brutale machtshonger.

Wilt u dit accepteren? Wilt u Russisch leren?

 

Putin en Erdogan

In de jaren '30 sloten Hitler en Mussolini een verbond. Daarna sloot Hitler met Stalin een niet-aanvals verdrag. Daarna was Hitler klaar voor de oorlog met Groot Btittanie en Frankrijk.

 

Het zou verkeerd zijn om Putin en Erdogan gelijk te stellen met de dictators van de jaren '30 en '40. Maar de politieke structuur vertoont zorgwekkende gelijkenissen.

 

Putin heeft al gesproken met Erdogan. Sindsdien heeft Erdogan zich met extreme woorden uitgelaten tegenover het westen. We kunnen er vanuit gaan, dat Putin en Erdogan een verbond hebben gesloten.

 

Wat gebeurt er, wanneer Putin en Erdogan samen Europa aanvallen. Erdogan krijgt zuid-europa, Putin de rest.

Als Turkije Europa aanvalt, is dat een oorlog tussen Nato 'bondgenoten'. Trump heeft dan een excuus om zich er buiten te houden. Dan staat Europa alleen tegenover Rusland en Turkije.

 

We dienen ons voor te bereiden op dit scenario.

 

Europese defensie macht

De Europese landen dienen hun defensie snel fors te versterken.

We dienen onze legers samen te laten oefenen op een invasie van Rusland en Turkije.

We moeten ons onafhankelijk maken van Amerikaanse steun.

 

De europese landen en hun leiders zijn nationalistisch.

Ze willen geen Europees leger. Het zij zo.

We kunnen wel het volgende afspreken:

 1. In vredestijd staan de militairen onder leiding en politieke verantwoordelijkheid van de nationale regeringen.

 2. Er wordt regelmatig geoefend met een europese commando-structuur, alsof het om één Europese strijdmacht gaat.

 3. Indien Europa wordt aangevallen door Rusland en/of Turkije, dan komt de strijdmacht onder een centrale europese leiding.

 

Wie mogen meedoen ???

Welke Europese landen mogen meedoen met deze strijdmacht?

Mag Noorwegen meedoen? Noorwegen is geen EU-land. Maar we zijn wel nauw verbonden met Noorwegen. Het is in ons belang en in het belang van Noorwegen om ons samen te verdedigen.

Mag Zweden meedoen? Zweden is geen NATO lid maar wel een EU land. Samen optrekken met de Zweden lijkt me zeer wenselijk.

Mag Groot Brittanie meedoen? Als de engelse generaals niet de baas gaan spelen: Graag.

Mag Frankrijk meedoen? Wellicht dat Macron Frankrijk kan losweken van het sentiment van de Gaulle. Dan wil ik de Fransen er graag bij hebben.

Polen is een stuk lastiger. Als de Russen vervelend worden, zullen de Poolse soldaten vechten als leeuwen. Maar de huidige regering is bijna Russisch in gedrag. Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden.

 

Wat moet Nederland doen ???

Nederland heeft zijn defensie schandalig verwaarloosd. Ik zou willen spreken van 'misdadige nalatigheid' van de politiek. Ik wil ONMIDDELIJK een enorme vergroting van het defensie budget. Ik wil, dat het leger ONMIDDELIJK voldoende middelen krijgt om een overvloed aan reserveonderdelen in te kopen. Momenteel is een groot deel van het defensie materieel niet beschikbaar door het ontbreken van reserve onderdelen. De nederlandse defensie is in VEEL SLECHTERE STAAT dan in 1939. Het politieke beleid van de afgelopen jaren grenst aan landverraad.

Nederland heeft heel veel geld uitgegeven aan versterking van de dijken. Dat was noodzakelijk. Maar het zou toch wel erg vervelend zijn, als straks de Russen genieten van onze dijken.

 

Wat moet Belgie doen ???

Geen idee. Als Belgie zijn defensie net zo verwaarloosd heeft als Nederland, dan is er veel te doen.

 

Wat moet Europa doen ???

 1. Defensie uitgaven fors opvoeren en ons voorbereiden op een grote invasie van Rusland en Turkije. Als we dat snel doen, zal die invasie niet komen. Blijven we slapen, dan worden we binnen enkele jaren overlopen.

  • Het is niet nodig en ook niet wenselijk om een heel groot leger op te bouwen.

  • We willen een leger dat groot genoeg is om Rusland en Turkije af te schrikken. Als een invasie te veel verliezen meebrengt, zullen ze er van af zien.

  • We moeten geen leger opbouwen, dat een bedreiging vormt voor Rusland en/of Turkije. Als deze landen zich bedreigd voelen, leidt dat tot een wapenwedloop. Dat kost heel veel en levert niets op.

   We willen andere landen niet binnenvallen, veroveren of bedreigen. We willen ook niet veroverd worden. We willen een leger, dat niet te klein en ook niet te groot is. Genoeg om af te schrikken, maar niet zo groot dat andere landen zich bedreigd gaan voelen.

 2. We dienen ons energetisch los te maken van Rusland. Import van gas en olie uit Rusland moet zo snel mogelijk worden afgebouwd.

  De milieu-beweging roept op tot sluiting van kolencentrales. Deze oproepen dienen we te zien als hoogverraad. We dienen de kolencentrales (voorlopig) open te houden en kolen te halen uit noord of zuid amerika. Of ze zelf delven. Doorgaan met winning van bruinkool in Duitsland is zeer wenselijk.

  We dienen ons transport los te maken van import. Dus: stoppen met auto's op diesel of benzine. Overstappen op auto's die rijden op elektriciteit. Die elektriciteit kan komen uit een accu EN uit waterstof met een brandstofcel. Allebei dus! Hybride elektrische auto's zonder verbrandingsmotor, met twee energie-bronnen: een waterstoftank EN een accu.

  We dienen zoveel mogelijk zonnepanelen te installeren. Bij tankstations dienen we productie-eenheden te installeren voor de productie van waterstof. Als er 's zomers teveel stroom wordt opgewekt door de zonnepanelen, maken we er waterstof van. Daarop rijden onze auto's in de winter.

  Kolencentrales sluiten ??? In de toekomst wellicht. Eerst de import van olie en gas uit risico-landen afbouwen. Daarmee is MEER milieu winst te boeken. Maar vooral is het politiek beter.

 3. We dienen Rusland te boycotten.

  Export van technologie naar Rusland dient te worden verboden.

  Handel drijven met Rusland ??? Zo min mogelijk. We dienen alles wat we nu van Rusland afnemen te vervangen door andere producten.

  Het beste antwoord op de Russische agressie tegen Europa is dit:

  Laten we Europa onafhankelijk maken van Russisch gas en Russische olie. Veel Oost Europese landen zijn erg arm en hebben geen geld voor Russisch gas en olie. Zij zijn veel beter af met kleine biomassa wkk-centrales. Kleine centrales die bediend kunnen worden door een boerengezin. Zolang er agrarisch afval is, stoken ze dat. Als dat op is, stoken ze steenkool of bruinkool. Het is veel beter voor het milieu en veel beter voor Europa als Oost Europese landen elektriciteit en warmte opwekken met Duitse bruinkool. Zie WKK-centrales op biomassa.

  Ik pleit dus voor meer energie-opwekking met kolen !!!

  Dat vermindert de CO2 uitstoot en het is heel veel beter voor het politieke milieu !

  Rusland is onze vijand en bedreigt onze vrijheid en onze democratie. We dienen terug te keren naar Koude Oorlog. We dienen Rusland economisch en technologisch af te knijpen, totdat ze zich normaal kunnen gedragen. Over 500 jaar zijn ze misschien klaar voor een normale relatie met het westen.

 

Rusland heeft ons de oorlog verklaart. Het is tijd om terug te vechten.

 

GreenPeace is besmet door de FSB

Washington Post. Yes, GOP leaders were making a joke

 

Then Cathy McMorris Rodgers, the Republican conference chairman, chimes in. Her "big takeway" from the conversation is "just how sophisticated the propaganda" is in Russia. She and others hint at the NGOs Russia has bought in Europe, including the environmental groups that have been lined up to oppose fracking, a technology Russia doesn't like because it lowers gas prices. "It isn't just about Ukraine," Ryan says. And then, a few seconds later, he adds "Russia is trying to turn Ukraine against itself."

 

NGO's opgekocht door Rusland ??? Milieu-organisaties die ge-infiltreerd zijn door geheime agenten ???

Ik heb al eerder de vraag gesteld, waarom milieu-organisaties zo fel tegen kolencentrales zijn. Zie De leugen van de vuile kolencentrale.

 

Wanneer auto's rijden op kolenstroom, vervuilen ze veel en veel minder.

Zie Energie inhoud en CO2 uitstoot.

 

Het beleid en de propaganda van GreenPeace en co schaden het milieu. Het is veel beter, om eerst het gebruik van olie en gas af te bouwen. Als het transport overschakelt op elektrisch rijden, met een accu of met een waterstof tank, dan wordt de lucht in de steden meteen schoner. En de co2 uitstoot gaat veel forser omlaag. Bovendien is het veel goedkoper.

 

Ik heb al eerder de veronderstelling geuit, dat de milieu-organisaties geinfiltreerd zijn door agenten van de olie en gas industrie. Nu blijken ze, volgens Amerikaanse senatoren en congresleden, geinfiltreerd te zijn door FSB-agenten. Dan zijn de milieu-organisaties dus schuldig aan HOOGVERRAAD !!!

 

Onze zeer geachte leden der Tweede Kamer (het parlement in Nederland), hebben een motie aangenomen om kolencentrales in Nederland te sluiten.

 

 • Nederland heeft een aantal vrijwel nieuwe, buitengewoon efficiente kolencentrales.

 • Deze zouden nu op bevel van Rusland gesloten moeten worden, zodat Rusland meer olie en gas aan ons kwijt kan.

 • Ik geloof niet, dat de kamerleden allemaal in dienst staan van de Russen.

  Ze worden gewoon door de milieu-bewegingen de verkeerde kant opgestuurd.

 • Een uitzondering is Diederik Samsom, voormalig actievoerder van GreenPeace en voormalig leider van de PvdA.

  Kijken we naar zijn gedrag en hoe hij de PvdA kapot heeft gemaakt, dan zie ik daar duidelijk invloed van de FSB.

  • Men kan stellen, dat er weinig bewijs is voor de stelling, dat Diederik Samsom een FSB agent is.

  • Maar in de wereld van contra-spionage is er vrijwel nooit hard bewijs. De wereld van contra-spionage bestaat uit illusies binnen illusies binnen illusies. Je weet nooit wat waar is en wat bedrog. En als er ooit hard bewijs is, dien je er vanuit te gaan, dat dat bewijs door een belanghebbende organisatie gefabriceerd is.

  • We kunnen kijken naar het gedrag van Diederik Samsom. Hij heeft zich voorgesteld als een persoon met deskundigheid op milieu-gebied. Hij heeft het voortouw genomen bij het ageren tegen kolencentrales. En hij heeft vele kamerleden verleidt om in te stemmen met een motie om gloednieuwe kolencentrales te sluiten.

   Als Samsom deskundig is, dan weet hij, dat auto's op kolenstroom VEEL MINDER vervuilen dan auto's op benzine of diesel.

   Dan weet hij ook, dat auto's op kolenstroom veel minder geld kosten per kilometer dan auto's op benzine of diesel.

   Auto's op kolenstroom zijn gewoon veel beter voor het milieu EN economisch veel beter.

   Zie: Energie inhoud en CO2 uitstoot.

  • Er zijn dus twee mogelijkheden:

   1. Samsom is een agent van de FSB en is schuldig aan landverraad. Hij heeft opzettelijk misleid en het milieu ernstig geschaad. Dit heeft hij gedaan om de Russen te helpen meer olie te verkopen.

   2. Samsom is een arrogante idioot, die pretendeert iets te zijn wat hij absoluut niet is. Hij heeft jarenlang zijn kiezers en de PvdA bedrogen. En hij weet helemaal niets van milieu-wetenschap.

   Totdat Samsom in het openbaar verklaart dat hij een oplichter en een arrogante idioot is en dat hij helemaal niets weet van milieu en technologie, dienen we er van uit te gaan, dat Samsom een FSB agent en een landverrader is.

 

FoxNews is een Russisch propaganda kanaal

In de USA hebben ze FoxNews. Deze zender staat vierkant achter Trump en praat zijn meest idiote dingen goed. Of ze vallen Obama aan en zaaien haat tegen Obama en tegen de Democraten. Ze verdraaien alle feiten, liegen voortdurend en hebben de Amerikaanse samenleving gespleten. Inmiddels dreigt er daar een burgeroorlog of een totale politieke impasse door de voortdurende propaganda, die door de FSB wordt aangestuurd. Kijkers van FoxNews (Trump-stemmers) noemen Rusland hun vriend.

 

In Europa probeert Rusland hetzelfde.

 

Het is echt twee voor twaalf. We moeten nu terug naar de Koude oorlog en terugvechten tegen de Russen.

 

Sloot GreenPeace deal met Putin ???

 

 • In 2013 enterden Russische militairen het GreenPeace schip Arctic Sunrise.

 • Gisteren informeerde een voormalig GreenPeace vrijwilliger me, dat GreenPeace zijn beleid gewijzigd heeft na het incident met Arctic Sunrise. Ik ken deze persoon al geruime tijd. Hij wil annoniem blijven.

 • Activisten zouden jarenlang zijn opgesloten in Russische gevangenissen, tenzij GreenPeace een deal sloot met Putin.

 • Om de activisten vrij te krijgen, zou GreenPeace Rusland ter wille zijn.

  Ondermeer door zich radicaal tegen kolencentrales te keren en daarmee de afname van Russische olie en gas te bevorderen.

 • Ik kan niet nagaan, of dit bericht waar is. De vrijwilliger wil annoniem blijven en kan niets bewijzen.

  De feiten wijzen wel in dezelfde richting.

 

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Agrarisch afval kan heel veel stroom opleveren. Een beter milieu krijgen we door kleinschaligheid.
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
Korte biografie van Andreas Firewolf
Energie inhoud en CO2 uitstoot

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Koude oorlog
Ontwikkeld door Nul-A Computers