Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

04  Jun  2017

Energie inhoud en CO2 uitstoot

 

 

Ik heb mijn best gedaan de basisgegevens in dit artikel zo goed mogelijk te achterhalen. Indien je de kennis hebt om de basisgegevens te verbeteren, stuur me dan een bericht.

 

 

Er wordt veel onzin verspreid over co2 uitstoot bij gebruik van kolen, olie en gas. De meeste mensen hebben geen flauw idee waar ze het over hebben. Hieronder tabellen met berekeningen.

 

Hoe betrouwbaar zijn de basisgegevens?

De berekeningen zijn gemakkelijk te controleren. De basisgegevens zijn wat lastiger. Afgaande op internet-sites weet blijkbaar niemand de gegevens over steenkool. Wikipedia geeft bijvoorbeeld de verbrandingswaarde voor verschillende soorten steenkool in MJ/kg en stelt dan voor de CO2-uitstoot: Steenkool 3,66 kg CO2 per kg. Per kg wat? Bruinkool of antraciet. Dat maakt een heel groot verschil. Van benzine geeft men de uitstoot per liter. Maar een liter is geen vaste hoeveelheid.

Vergelijken we met andere sites, dan komen we vaak op heel andere getallen. Hoe kun je behoorlijke vergelijkingen maken als de basisgegevens boterzacht zijn? Waarom heeft de EU geen site met harde gegevens over CO2 uitstoot per kWh?

Koolstof heeft een verbrandingswaarde van 33936 kJ/kg. Koolstof heeft een atoommassa van 12, zuurstof een atoommassa van 16. Per atoom koolstof komen er twee atomen zuurstof bij bij verbranding. 1 Kg koolstof zou dan 3,7 kg CO2 moeten opleveren. Steenkool en bruinkool bevatten naast koolstof ook wat koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen geven minder CO2 uitstoot per kWh dan koolstof. In onderstaande tabel gebruik ik koolstof inplaats van steenkool en bruinkool. Verbranding van steenkool en bruinkool zijn iets (marginaal) gunstiger dan pure koolstof.

 

Brandstof

hoeveel

energie in kWh

CO2 in kg

CO2 per kWh

Aardgas

1 m3

8,8

1,8

0,20 kg

Benzine

1 liter

9,7

2,4

0,25 kg

Koolstof

1 kg

9,43

3,7

0,39 kg

 

Werkelijke CO2 uitstoot van brandstoffen

Afhankelijk van het doel gebruikt men onjuiste gegevens om bijvoorbeeld steenkool de grond in te boren en gas te promoten. Dit gedrag vind ik crimineel. GreenPeace en diverse polieke partijen maken zich hier schuldig aan. Bij aardgas gebruikt men Slochteren gas om te rekenen en bij steenkool voegt men soms 20% winningskosten toe. Wanneer we gasverbruik terugdringen, verdwijnt allereerst het moeilijkst winbare fracking-gas. Veel frackinggas kost 65% van de winning aan energie. Daar zou je mee moeten vergelijken als je steenkool en gas vergelijkt. In Nederland laat men ook de winningsschade achterwege. Groningers zijn daar niet blij mee. Afgelopen week kwam in het nieuws, dat men nu onder Woerden een kleine gasbel wil gaan aanboren. En dan gloednieuwe kolencentrales sluiten ??? Zijn ze in Den Haag en bij GreenPeace stapelgek ??? Of worden ze gestuurd door FSB-agenten ??? (Zie ook Rusland voert oorlog tegen ons.)

20% winningskosten bijrekenen bij steenkool ??? Omdat het zoeken naar nieuwe kolenvoorraden zo veel kost ??? Er wordt niet gezocht naar nieuwe kolenvoorraden. Het kolenverbruik wordt afgebouwd.

Aangaande onderstaande tabel.

Bij frackinggas en olie uit teerzanden staat een percentage. Dat percentage staat voor de winningskosten. 'Fracking gas 30%' staat voor frackinggas waarbij de winning 'slechts' 30% van de gewonnen energie kost. Dat komt bijna nooit voor. Meestal zijn de winningskosten ver boven de 50%.

Verhouding Slochteren gas geeft aan hoe de CO2 uitstoot zich verhoudt tot de CO2 uitstoot van gemakkelijk winbaar Slochteren gas. Ik heb voor de eenvoud de winningskosten van Slochteren op 0% gesteld. Dat is niet helemaal juist. Slochterengas winnen kost ook energie maar niet zo veel. (En er is ook geen rekening gehouden met omgevingsschade door bijvoorbeeld aardbevingen.)

 

Brandstof

CO2 per kWh

Verhouding Slochteren gas

Aardgas

0,20 kg

1

Benzine

0,25 kg

1,25

Koolstof

0,39 kg

1,95

Fracking gas 30%

0,29 kg

1,43

Fracking gas 65%

0,57 kg

2,86

Benzine uit teerzandolie 65%

0,71 kg

3,57

 

Kosten in euro's per kWh

 

Dit is lastig om uit te rekenen, omdat correcte basisgegevens moeilijk te vinden zijn. Ik ga uit van de huidige (4 juni 2017) wereld marktprijs voor olie en steenkool.

Volgens clo.nl:

Steenkool kost 2 euro per GJ. Dat is 0,0072 euro / kWh.

Brent kost 50 euro per 159 liter of 0,31 euro per liter. Een liter heeft een verbrandingswarmte van ongeveer 10 kWh per liter. Dat is 0,031 euro per kWh.

 

Kosten transport in CO2 en euro's

Een benzine-auto haalt zelden een rendement van 20%. Ik ga uit van dat fictieve rendement. De werkelijkheid is veel minder goed.

Een elektrische auto haalt een rendement van ca. 90%. Een kolencentrale haalt gemakkelijk 50%. Het rendement van een elektrische auto op kolenstroom is dan 90% maal 50% is 45%.

Volgens de tabel hierboven kost benzine 0,25 kg CO2 per kWh en kolen 0,39 kg CO2 per kWh. (Hierbij zijn winningskosten buiten beschouwing gelaten. Daalt het olieverbruik, dan wordt er geen olie uit teerzanden gewonnen. Olie uit teerzanden kost 0,71 kg CO2 per kWh.)

Een benzine-auto met een rendement van 20% kost dan 1,25 kg CO2 per kWh. Een kolenstroom-auto met een rendement van 45% kost dan 0,87 kg CO2 per kWh. Een benzine-auto vervuilt (in het gunstigste geval) 1,44 keer meer dan een kolenstroom-auto. Daarbij komt, dat een kolenstroom-auto geen vervuilende uitlaatgassen in de binnensteden uitstoot.

GreenPeace en co willen nu, dat we de kolencentrales sluiten. Ook gloednieuwe kolencentrales. Zij zeggen, dat ze opkomen voor een beter milieu. Maar feitelijk werken ze voor Rusland, dat olie en gas aan ons wil verkopen. Zie Rusland voert oorlog tegen ons

 

Brandstof

CO2 per kWh

rendement

CO2 per kWh

Benzine

0,25 kg

20%

1,25 kg

Kolenstroom

0,39

45%

0,87 kg

Hierboven (onder "Kosten in euro's per kWh") kwamen we tot de volgende gegevens.

Steenkool kost 0,0072 euro / kWh.

Brent kost 0,031 euro per kWh. De kosten om van Brent olie benzine te maken zijn aanzienlijk. Ik heb daar geen inzicht in. Ik laat het hier even buiten beschouwing, omdat de kosten van ruwe olie al zo veel hoger zijn dan van steenkool. Ik stel de kosten van benzine daarom op 0,031 euro per kWh. Vermoedelijk zijn de kosten hoger dan 0,05 euro per kWh.

Een benzine-auto met een rendement van 20% kost dan 0,25 euro per kWh. Een kolenstroom-auto met een rendement van 45% kost dan 0,016 euro per kWh. De brandstofkosten van een benzine-auto zijn dan ruim 15 keer hoger dan een kolenstroom-auto.

GreenPeace en co willen nu, dat we de kolencentrales sluiten. Zij zeggen, dat ze opkomen voor een beter milieu. Maar feitelijk werken ze voor Rusland, dat olie en gas aan ons wil verkopen. Zie Rusland voert oorlog tegen ons

 

Waar gaat ons geld heen ???

Als we ons geld uitgeven aan olie, komt het ondermeer terecht bij Saudie Arabie en Rusland. Rusland gebruikt ons geld om Assad te helpen de bevolking van Syrie uit te moorden. Saudie Arabie steunt de radicale Islam en is crimineel aangaande de behandeling van werknemers uit het buitenland.

Als we ons geld uitgeven aan steenkool of bruinkool komt het terecht bij betere landen.

Als we bruinkool verbruiken, vloeit ons geld naar Duitsland. Dan kan Duitsland meer geld investeren in zonne-energie. Kopen we steenkool in Colombia, dan kunnen de mijnwerkers daar hun kinderen te eten geven en naar school sturen. Kopen we steenkool in de USA, dan krijgen arme mensen daar iets meer werk.

 

 

Er zijn mensen, die tegen steenkool ageren en die hun argumenten kracht bij proberen te zetten, door te stellen: "Mijnwerkers in Colombia worden uitgebuit".

Dit zijn vermoedelijk mensen, die zich afvragen naar WELKE school ze hun kinderen zullen sturen. De mijnwerkers willen zich graag doodwerken, zodat ze hun kinderen naar school kunnen sturen. Ja, de mijnwerkers worden uitgebuit. Als we veel kolen afnemen, kunnen we druk uitoefenen om de uitbuiting te verminderen.

De mensenrechten schendingen door Saudie Arabie en Rusland zijn vele malen erger. Voorbeeld. Inwoners van Saudie Arabie hebben vaak dienstmeiden uit de Philipijnen. Zodra ze gearriveerd zijn wordt hun paspoort afgepakt. Daarna worden ze systematisch mishandeld, vernederd en verkracht. Wanneer een slachtoffer een mes in de buik van haar verkrachter steekt, krijgt ze de doodstraf. Wij zijn bondgenoot van Saudie Arabie omdat we verslaafd zijn aan olie. Ik stel voor, dat de milieu-freaks hier aandacht op vestigen. En dat ze niet (met grenzenloze arrogantie) pretenderen te spreken voor Colombiaanse mijnwerkers.

De mensen die deze retoriek gebruiken maken mij misselijk. De mijnwerkers worden uitgebuit door de mijn-exploitanten. Daarna worden ze nog eens genaaid door milieu-freaks, die hun hun inkomen willen afnemen en die willen voorkomen dat ze hun kinderen naar school kunnen sturen. Weerzinwekkend.

 

 

Wat doen we met ons geld ???

GreenPeace en co eisen, dat wij gloednieuwe kolencentrales sluiten en dat we meer olie en gas van Rusland afnemen, zodat Putin nog meer geld krijgt om onze democratie te saboteren en om de bevolking van Syrie uit te moorden. Zie Rusland voert oorlog tegen ons.

We kunnen ook onze auto's laten rijden op zonnestroom, kolenstroom en waterstof. Als er 's zomers teveel zonne-energie is, kunnen we er waterstof van maken. Dit kunnen we in de winter gebruiken voor de auto's in combinatie met stroom uit een accu. De kosten in geld van een auto op kolenstroom zijn ruim 15 keer lager dan een auto op benzine. Bovendien komen kolen uit betere landen.

Als we veel geld uitsparen door onze auto's op kolenstroom te laten rijden, dan kunnen we dat geld gebruiken voor een beter milieu. We kunnen dat geld in zonnepanelen en waterstof-technologie steken.

GreenPeace is daar fel op tegen. Alle kolencentrales moeten dicht en wel onmiddelijk. Daarom ga ik er vanuit, dat GreenPeace werkt voor Rusland. Ik neem aan, dat de FSB in GreenPeace (en vele andere milieu-organisaties) is ge-infiltreerd en dat FSB-agenten de milieu-beweging sturen. Zie Rusland voert oorlog tegen ons.

 

Boycot Rusland

Het beste antwoord op de Russische agressie tegen Europa is dit:

Laten we Europa onafhankelijk maken van Russisch gas en Russische olie. Veel Oost Europese landen zijn erg arm en hebben geen geld voor Russisch gas en olie. Zij zijn veel beter af met kleine biomassa wkk-centrales. Kleine centrales die bediend kunnen worden door een boerengezin. Zolang er agrarisch afval is, stoken ze dat. Als dat op is, stoken ze steenkool of bruinkool. Het is veel beter voor het milieu en veel beter voor Europa als Oost Europese landen elektriciteit en warmte opwekken met Duitse bruinkool. Zie WKK-centrales op biomassa.

Ik pleit dus voor meer energie-opwekking met kolen !!!

Dat vermindert de CO2 uitstoot en het is heel veel beter voor het politieke milieu !

Rusland is onze vijand en bedreigt onze vrijheid en onze democratie. We dienen terug te keren naar Koude Oorlog. We dienen Rusland economisch en technologisch af te knijpen, totdat ze zich normaal kunnen gedragen. Over 500 jaar zijn ze misschien klaar voor een normale relatie met het westen.

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Moeten we juist meer Russisch aardgas gebruiken ???

1

Patrick Veeckmans

02  Aug  2019 19:20:04

Bedankt voor deze interessante pagina. Ik volg al enige tijd de informatie en studies over het vrijkomen van aardgas door het ontvriezen van de permafrost. Niet-ontbrand aardgas dat vrijkomt heeft een veel hogere CO2 uitstoot, ik dacht zelf 28 keer meer dan aardgas dat wel verbrandt. Dat is wat fracking heel slecht maakt. Daar komt heel wat aardgas vrij. Veel waar we vermoed ik ook niet van weten. Als je die natuurlijk onbreekbare buffer met rust laat komt het aardgas nooit vrij. In Rusland en Alaska, Canada heerst er een ander probleem. Door het ontvriezen van de permafrost komt het aardgas 'natuurlijk' vrij. Ik laat in het midden of de opwarming van de aarde 'natuurlijk' is. Afgezien van politieke motivaties, is het dan niet beter om net het embargo op te heffen en zo veel mogelijk aardgas uit Rusland in te voeren? Ik had graag een studie gezien hoeveel uitstoot we kunnen verminderen als we meer permafrost aardgas ontginnen en opnieuw Russisch gas invoeren. En met zijn allen gewoon zo veel mogelijk van dat aardgas gebruiken...

Author

03  Aug  2019 14:32:56

Bedankt voor je reactie, Patrick.

Helaas, zo werkt het niet. Het Russische aardgas wordt niet gewonnen uit permafrost. Er wordt gewoon diep geboord.

Als je puur en alleen naar fysieke milieuvervuiling kijkt, is Russisch gas beter dan Amerikaans gas. Amerikaans gas wordt gewonnen met fracking. Voor iedere nuttige kuub gas worden 2 kuub aan energie verbruikt voor fracking.

Kijk je ook naar de vervuiling van het politieke milieu, dan is het Russiche gas slechter. Rusland gebruikt een flink deel van zijn inkomsten uit gas en olie voor oorlog. De oorlog in Syrie is door Rusland veel erger gemaakt. Naast de politieke en menselijke ellende, heeft dat ook gezorgd voor verschrikkelijke milieuvernietiging.

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Agrarisch afval kan heel veel stroom opleveren. Een beter milieu krijgen we door kleinschaligheid.
Rusland voert oorlog tegen ons

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rusland voert oorlog tegen ons
Ontwikkeld door Nul-A Computers