Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

12  Feb  2020

1000 miljard euro voor vriendjes politiek

 

1000 miljard euro te verdelen onder vriendjes

Ja, u leest het goed. De EU wil 1000 miljard euro geven aan Frans Timmermans en zijn vriendjes, zodat zij vriendjespolitiek kunnen spelen, hun vriendjes slapend rijk kunnen maken en de Europese bevolking straatarm.

 

Is Timmermans een narcistische psychopaat ???

Plasterk: Timmermans dwong buitenlandportefeuille af met niets doen

In een interview met de Volkskrant schildert voormalig PvdA minister Plasterk zijn fractiegenoot Timmermans af als 'een narcistische psychopaat'. Plasterk stelde: Hij zei: 'Nou, dan doe ik gewoon niks.' Echt, die heeft een half jaar niks gedaan. Ik vond het een rare vertoning.'

Zie: Timmermans dwong buitenlandportefeuille af met niets doen

Ik ben zelf psycho-therapeut en train psychiaters in het snel stellen van een diagnose. Als je let op de lichaamstaal van politici, dan leer je snel de "gestoorde snuiters" te onderscheiden van de goedwillende mensen. De lichaamstaal van Timmermans vind ik buitengewoon vreemd. Laat ik het daar maar bij houden. Ik zou aan Timmermans niet eens honderd euro lenen. Hem de beschikking geven over 1000 miljard euro belastinggeld? Hoe gestoord kan Europa worden?

 

Vriendjespolitiek

In September 2019 benoemde Frans Timmermans zijn PvdA vriendje Diederik Samsom als kabinetschef en plaatsvervanger. Dit voorspelt weinig goeds.

Ik ken Samsom niet persoonlijk. Maar dit weet ik wel. Samsom is:

 • Totaal incompetent

 • of een agent van de FSB.

  De FSB is een Russische geheime dienst, opvolger van de KGB.

  Sinds Putin de macht in Rusland kreeg, is de FSB heel actief agenten gaan werven bij Europese en Amerikaanse NGO's, met als doel invloed uit te oefenen. Daarbij werd vooral ingezet op milieubewegingen als Green Peace. Putin wil olie en gas verkopen. In opdracht van de FSB hebben de agenten bij Green Peace heel fel ge-ageerd tegen kolen. Nederland wil nu heel snel alle kolencentrales sluiten, zodat we volledig afhankelijk worden van Russisch gas en olie uit Rusland en Saudie Arabie.

  Washington Post. Yes, GOP leaders were making a joke

   

  Then Cathy McMorris Rodgers, the Republican conference chairman, chimes in. Her "big takeway" from the conversation is "just how sophisticated the propaganda" is in Russia. She and others hint at the NGOs Russia has bought in Europe, including the environmental groups that have been lined up to oppose fracking, a technology Russia doesn't like because it lowers gas prices. "It isn't just about Ukraine," Ryan says. And then, a few seconds later, he adds "Russia is trying to turn Ukraine against itself."

   

  Zie: Rusland voert oorlog tegen ons

Het gedrag van Samsom als fractieleider van de PvdA in de Tweede kamer is heel vreemd, als je het goed analyseert. Hij had de mogelijkheid minister te worden, maar dat wees hij af. Ministers worden zeer grondig gescreened door de veiligheidsdienst AIVD. Voor een belangrijke ministerspost word je ook gescreened door de NSA. De USA wil natuurlijk niet dat belangrijke ministers van bondgenoten voor de FSB werken. De FSB vind het niet veilig om hun agenten aan een grondige screening bloot te stellen. Meer informatie vind je hier: Is Diederik Samsom een FSB agent?

 

Ik weet uit eigen ervaring, dat de FSB zeer actief op zoek is naar mensen in Europa. Zie Koude oorlog

 

Wouter Bos, beschermheer van het bankenkartel

Wouter Bos is voormalig Minister van Financien. Als minister schreef hij een brief aan de hoogste rechters en vroeg hun om advies, om de banken te beschermen tegen rechtszaken van woedende burgers. De grote financiele instellingen bleken al sinds de jaren '1990 woekerpolissen te verkopen aan de nederlandse burgers. De politici waren daar al jaren voor gewaarschuwd, maar deden datgene waar ze zo goed in zijn: wegkijken en niets doen. En als je iets gevraagd wordt: ontkennen en staalhard liegen.

Wouter Bos had de burgers moeten beschermen en spijkerhard moeten optreden tegen de banken. Inplaats daarvan beschermde hij het bankenkartel en wrong hij zich in allerlei bochten om maar geen boetes te hoeven opleggen.

Toen Wouter Bos mini-ster was (2007 - 2010), vroeg hij de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 • Nadat Wouter Bos de Raad voor de Rechtspraak had gevraagd hoe hij de bankroversbendes kon beschermen tegen juridische procedures werd in 2013 de Algemene wet bestuursrecht zodanig aangepast, dat klagende burgers weggezet konden worden als 'geen belanghebbende'. Zie Algemene wet bestuursrecht onder de paragraaf 'Aanpassing bestuursprocesrecht 2013'.

Zelf heb ik strafrechterlijke vervolging geeist van Delta Lloyd. Toen het OM dat weigerde, heb ik een artikel 12 procedure aangespannen. Deze is afgewezen door het gerechtshof van Leeuwarden, met als argument, dat ik geen belanghebbende was. Dit terwijl ik een gedupeerde was. Deze uitspraak is niet gebaseerd op recht. Het is een politieke uitspraak, met als doel de criminele elite uit de gevangenis te houden.

De ACM heeft geweigerd een anti-trust onderzoek te starten tegen de banken 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie AFM weigert handhaving wet

 • Wouter Bos, de Raad voor de Rechtspraak en de gehele nederlandse politiek hebben samengespannen om een wet zodanig te wijzigen, dat de overheid verzoeken van burgers om de wet te handhaven gemakkelijk kan weigeren. Dat is georganiseerde misdaad. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een bankroversparadijs gemaakt.

En Wouter Bos? Deze landverrader werd rijkelijk beloond door zijn criminele vriendjes in de Haagse politiek. Hij is nu CEO van Invest-nl, een investeringsbank waar vriendjes van de Haagse Hooligans gemakkelijk en goedkoop geld kunnen krijgen op kosten van de belastingbetaler. (Gewone burgers niet welkom. Je moet minimaal 5 miljoen euro investeren.)

 

Wouter Bos is ook al PvdA en ook al een vriendje van Timmermans. Timmermans en Bos werken dan ook nauw samen aan de Green Deal, aangestuurd door Diederik Samsom. En Putin kijkt van een afstand toe en ziet dat alles goed gaat.

 

Vind u dit ook een beetje vreemd ???

Soms vraag ik me af, of er niet iets in het drinkwater zit, wat de Europese bevolking zo mak als lammetjes maakt. Zelf zuiver ik het drinkwater met een koolstoffilter, dus het zou kunnen, dat ik ontsnap aan deze verdovende stof.

1000 Miljard euro laten beheren door een narcist, die criminele pvda-vriendjes aanstelt, om samen de buit te verdelen onder de rijken. En de Europese burgers zouden daarvoor moeten bloeden.

Ik ben toch niet de enige die dit een beetje vreemd vindt ???

Men zou verwachten, dat de Europese bevolking woedend zou worden om zulk crimineel beleid. Maar ik zie heel weinig woede. Niemand die met een guillotine naar Brussel afreist voor een ludiek protest. Nauwelijks kritiek in de sociale media. Misschien ligt het aan mij, maar ik vind dit heel erg vreemd.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
hoog
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Rusland voert oorlog tegen ons
Koude oorlog

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers