Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

26  Jan  2021

Aan het College van Procureurs-generaal

Parket-Generaal

Postbus 20305

2500 EH Den Haag

 

Onderwerpen:

 • Verzoek tot een strafrechterlijk onderzoek naar de Rabobank.

 • Verzoek om de Rabobank hoofddirectie te vervolgen wegens leiding geven aan een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van strafrecht.

 

Geacht College,

Bij deze verzoek ik u om een strafrechterlijk onderzoek naar Rabobank Nederland en aansluitend om strafrechterlijke vervolging.

Naar mijn mening is Rabobank Nederland een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht.

Dat Rabobank Nederland een organisatie is, lijkt me evident. U hoeft alleen maar te bewijzen, dat Rabobank Nederland zich in belangrijke mate bezighoudt met het verdienen van geld met criminele middelen. In dit schrijven geef ik u duidelijk aan, waarom ik van mening ben, dat dat het geval is.

 

Waarom geen aangifte:

U vraagt zich misschien af, waarom ik geen aangifte doe bij een politiebureau. Daarvoor heb ik de volgende redenen:

 • Dit soort zaken zijn veel te ingewikkeld voor het gemiddelde politiebureau. In 2012 heb ik aangifte gedaan bij het politiebureau te Winschoten tegen Delta Lloyd in zake de woekerpolis affaire. Na overleg met een officier van justitie is het gelukt om mijn aangifte aan te nemen.

 • Na mijn aangifte tegen Delta Lloyd weigerde het OM deze zaak in behandeling te nemen.

 • Vervolgens ben ik een artikel 12 procedure begonnen. Het gerechtshof van Leeuwarden verklaarde mijn verzoek niet ontvankelijk, omdat ik geen belanghebbende zou zijn.

 • Kort daarvoor had Minister van Financien Wouter Bos de rechterlijke macht gevraagd om hulp bij het voorkomen van rechtszaken in zake de woekerpolis affaire.

  Toen Wouter Bos mini-ster was (2007 - 2010), vroeg hij de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

  • Nadat Wouter Bos de Raad voor de Rechtspraak had gevraagd hoe hij de bankroversbendes kon beschermen tegen juridische procedures werd in 2013 de Algemene wet bestuursrecht zodanig aangepast, dat klagende burgers weggezet konden worden als 'geen belanghebbende'. Zie Algemene wet bestuursrecht onder de paragraaf 'Aanpassing bestuursprocesrecht 2013'.

  Zelf heb ik strafrechterlijke vervolging geeist van Delta Lloyd. Toen het OM dat weigerde, heb ik een artikel 12 procedure aangespannen. Deze is afgewezen door het gerechtshof van Leeuwarden, met als argument, dat ik geen belanghebbende was. Dit terwijl ik een gedupeerde was. Deze uitspraak is niet gebaseerd op recht. Het is een politieke uitspraak, met als doel de criminele elite uit de gevangenis te houden.

  De ACM heeft geweigerd een anti-trust onderzoek te starten tegen de banken 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

  De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie AFM weigert handhaving wet

  • Wouter Bos, de Raad voor de Rechtspraak en de gehele nederlandse politiek hebben samengespannen om een wet zodanig te wijzigen, dat de overheid verzoeken van burgers om de wet te handhaven gemakkelijk kan weigeren. Dat is georganiseerde misdaad. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een bankroversparadijs gemaakt.

  En Wouter Bos? Deze landverrader werd rijkelijk beloond door zijn criminele vriendjes in de Haagse politiek. Hij is nu CEO van Invest-nl, een investeringsbank waar vriendjes van de Haagse Hooligans gemakkelijk en goedkoop geld kunnen krijgen op kosten van de belastingbetaler. (Gewone burgers niet welkom. Je moet minimaal 5 miljoen euro investeren.)

 • Het lijkt mij duidelijk, dat het gerechtshof van Leeuwarden een politiek besluit heeft genomen en dat het besluit niets te maken heeft met handhaving van de rechtsstaat.

  • Als iemand een blikje bier steelt bij de supermarkt, staan justitie en politie meteen klaar om deze persoon zwaar te bestraffen.

   Volgens Dijkhoff, fractieleider van de VVD, zouden deze mensen dubbel moeten worden bestraft.

  • Maar als grote financiele instellingen zoals de Rabobank, Abn-amro, Ing, Delta Lloyd, et cetera honderden miljarden stelen van het nederlandse volk, dan verdient dat respect en bewondering. Deze 'helden' moeten met alle macht beschermd worden. De Trias politica dient zich uiterst dienstbaar op te stellen ten aanzien van deze bankroversbendes.

   Alle tweede kamerleden staan in de rij te dringen om hun hoofd diep in het achterwerk van deze bankrovers te steken, in de hoop op een lucratief baantje na afloop van hun 'tour-of-duty' in de politiek.

 • Bij mij is de indruk ontstaan, dat de trias politica is samengevoegd tot ÃÃn versteende zuil, die de bankroversbendes moet ondersteunen en beschermen. Een dergelijke inrichting van de staat is uiterst wankel. Indien de rechtsstaat niet hersteld wordt, komt het volk op zeker moment in opstand.

 • Gezien mijn ervaringen met mijn aangifte tegen Delta Lloyd heb ik geen enkel vertrouwen meer in het OM, de rechtsstaat en de nederlandse politiek. Wat mij betreft zit de tweede kamer vol met gajes en 'tuig van de richel'. En de nederlandse rechters zijn ook door het ijs gezakt.

 

Hierbij komen de volgende feiten.

 • a. De ACM heeft een verzoek van mij tot een kartel-onderzoek en rente-manipulatie door de nederlandse banken afgewezen, omdat ik geen belanghebbende zou zijn.

  Zie: Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

 • b. De AFM heeft een verzoek van mij tot handhaving van het Europees Consumenten Recht en de nederlandse wet afgewezen, omdat ik geen belanghebben zou zijn.

  Zie: AFM weigert handhaving wet

 • c. De minister van Financien heeft een verzoek van mij om de leningen met variabele rente aan consumenten te binden aan een internationale marktrente afgewezen.

  Zie: Weigering variabele rente te reguleren

 • d. De tweede kamer heeft herhaalde verzoeken om een parlementaire enquete naar het gehele financiele systeem, inclusief het Ministerie van Financien, de ACM, de AFM en de Nederlandse Bank niet eens beantwoord.

  Zie: Is de Haagse politiek doorgerot ?

 • Alle communicatie wijst op een criminele samenzwering en landverraad. Belangrijke aanwijzing: Het systematisch zwijgen van de nederlandse politiek, aangaande het systematisch bestelen en leegzuigen van het nederlandse volk door de grote financiele instellingen

Gezien het bovenstaande heeft het geen zin om opnieuw naar het politiebureau te gaan en aangifte te doen tegen de Rabobank, terwijl jullie vermoedelijk weigeren deze aangifte in behandeling te nemen.

 

Ik schrijf u toch met twee redenen:

 • Ik wil u de gelegenheid geven te laten zien dat u tot inkeer bent gekomen en dat u nu wel bereid bent om de georganiseerde criminaliteit van de grote financiele instellingen aan te pakken.

  Notabene!

  Al in 1995 werd het Ministerie van Financien en de nederlandse politiek gewaarschuwd door hoogleraren economie voor de gevolgen van woekerpolissen.

  Volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Woekerpolisaffaire:

  Op het weinig transparante karakter van kosteninhoudingen door verzekeraars is vanaf omstreeks 1995 herhaaldelijk kritiek uitgeoefend. In 2003 publiceerde AFM een rapport over beleggingshypotheken, waaruit bleek dat een doorsnee huishouden met een beleggingshypotheek 55 procent kans had op een restschuld. In 2006 constateerde de AFM vervolgens dat beleggingsverzekeringen ondoorzichtig en relatief duur zijn en dat de informatie bij polissen onvolledig en soms zelfs onjuist is.

  Het gehele politieke systeem heeft hardnekkig geweigerd om dit probleem onder ogen te zien, totdat Tros Radar in 2008 stennis begon te schoppen. Vervolgens hebben diverse Ministers van Financien zich in allerlei bochten gewrongen om rechtszaken tegen de bankroversbendes te voorkomen.

  Zie: Is de Haagse politiek doorgerot ?

  Sindsdien zijn de woekerpolissen uitgefaseerd en zijn de bankroversbendes overgegaan op diefstal via rentemanipulatie.

  Al 25 jaar wordt het nederlandse volk systematisch leeggezogen en bestolen door de bankroversbendes en nog nooit is een bankdirecteur strafrechterlijk vervolgd.

 • Dit schrijven publiceer ik op internet, inclusief uw antwoord of het uitblijven van een antwoord.

 

Criminele activiteiten van Rabobank Nederland.

 • 1. Diefstal middels rentemanipulatie.

  De Rabobank heeft schuld erkend in meerdere gevallen van rentemanipulatie in zake de Libor-affaire en de Euribor affaire. In Nederland is de Rabobank gewoon doorgegaan met deze criminele praktijken.

  In 2005 heb ik de Rabobank Winschoten verzocht om een lening. De financieel adviseur raadde mij een doorlopend krediet met variabele rente aan, omdat dit goedkoper zou zijn.

  Sinds 2008 heeft de Rabobank de rente verhoogt, terwijl de marktrente omlaag ging. Na een klacht van mij heeft de Rabobank laten weten, dat de variabele rente afhankelijk is van de marktrente, het financiele risico en 'de eigen kosten'.

  Ook verklaarde de Rabobank, dat mijn financiele positie geen rol speelt en dat er dus geen verandering is van financieel risico.

  Impliciet heeft men verklaart, dat men de eigen winstmarge heeft verhoogt 'omdat zij dat kunnen en mogen, want de rente is variabel'. Dat is diefstal door rentemanipulatie.

  Het verschil met Euribor is door de Rabobank verhoogt met ca. 3,7%. Inmiddels heeft de Rabobank meer dan 10.000 euro van mij gestolen.

  • Stel dat ik bij een supermarkt een pak koffie koop. Nadat ik heb afgerekend, springt de manager op mijn nek, rukt mijn portemonnee uit mijn zak en helpt zich aan wat geld 'omdat de prijs van koffie verhoogd is'. Dit is zo absurd, dat het zelfs in comedies niet voorkomt. Maar dat is wel de manier waarop de Rabo bankroversbende zich gedraagt. Zij stellen eenzijdig vast, dat de prijs van mijn lening achteraf is verhoogd en ze halen het geld meteen van mijn rekening.

  U hoeft alleen maar aan te tonen, dat de Rabobank dit veelvuldig doet en dat dit een gewoon bedrijfsproces is. Wanneer u dit heeft aangetoond, heeft u aangetoond, dat de Rabobank een criminele organisatie is in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Dan kunt u drie tot vijf jaar gevangenisstraf eisen tegen de gehele hoofddirectie van Rabobank Nederland.

  Notabene!

  De advocaat van de Rabobank heeft in een Kifid procedure gesteld, dat de Rabobank dit mag doen, omdat de rente marktconform is. In andere woorden: 'De andere bankroversbendes doen het ook, dus mag het'.

  Vervolgens heeft Kifid uitgesproken, dat de Rabobank in zijn recht staat, omdat de andere banken het ook doen. Dit duidt op kartelafspraken en een criminele samenzwering.

  Zie: Kifid is speeltje van banken

  Kifid had moeten uitspreken, dat de Rabobank het Europees Consumenten Recht schendt en dat hun handelspraktijken oneerlijk zijn. Maar Kifid is het speeltje van de banken. Het bestuur wordt aangesteld door de banken en het wordt gefinancierd door de banken. Het is onderdeel van het bankenkartel en het wordt volledig gesteund door de Minister van Financien, door de ACM, door de AFM en blijkbaar ook door de gehele Tweede Kamer.

 • 2. Pyramidespel met landbouwgrond.

  Een taxateur heeft tegenover mij verklaard, dat de Rabobank druk op hem heeft uitgeoefend om landbouwgrond te hoog te taxeren. Sinds hij dat weigerde, heeft hij geen opdrachten meer gehad van of via de Rabobank.

  Een ha. levert ca. 45 ton aardappelen met een marktwaarde van 9.000 euro. De kosten om deze aardappelen te oogsten bedragen ca. 7.500 euro. Blijft over 1.500 euro voor het risico, het loon van de boer en de rente. De waarde van een ha. is dan lager dan 15.000 euro, 10.000 euro is al veel. Taxateurs in dienst van de Rabobank hebben de prijs opgedreven tot ca. 60.000 euro. Door deze prijsopdrijving lijdt de Rabobank nooit verliezen op leningen aan boeren. De schuld wordt gewoon doorgeschoven naar de volgende boer. De rente op de schulden wordt betaald met agrarische subsidies. De boeren innen de subsidies voor de Rabobank. En de burgers betalen extra belasting om de rabobank te subsidieren.

  Naar mijn mening is dit een extreem crimineel pyramidespel, dat de Rabobank al tientallen jaren speelt.

  Naar mijn mening maakt dit heel goed duidelijk dat de Rabobank een criminele organisatie is en dat alle Rabo directeuren in de gevangenis thuis horen.

 • 3. Uitlokking van strafbare feiten.

  Nadat de Rabobank schuld erkende in de USA aangaande de rentemanipulatie in zake de libor-affaire begon men vrolijk een bank in Calexico op de grens met Mexico. Vrachtwagens met geld reden af en aan en de Rabobank waste alle cocaine gelden hagelwit.

  Deze bank was zo opzichtig bezig met het witwassen, dat we dienen aan te nemen, dat ze gepakt wilden worden. Laura A. was verantwoordelijk voor de Rabobank in Calexico. Laura A. werkte eerst voor de OCC (Office of the Comptroller of the Currency, ondermeer toezichthouder op geldtransacties). Zij kende alle regels en overtrad ze opzettelijk. Als voormalig werknemer van de OCC had ze de kennis om verdachte transacties te verbergen. Maar deze kennis paste ze niet toe. Alsof ze gepakt wilde worden. Waarom zou een werknemer van de OCC een bankmanager worden in een klein stadje en een witwas operatie opzetten, terwijl ze wist dat ze gepakt zou worden? En waarom zit ze niet in de gevangenis? Waarom is ze niet ontslagen door de Rabobank? (Ze werkt nu in Azie, op veilige afstand van het Mexicaanse drugs kartel.)

  Alles wijst er op, dat de Rabobank als geheim onderdeel van de plea bargain heeft afgesproken met de amerikaanse justitie, dat zij zouden helpen met een 'sting-operation' tegen een mexicaans drugskartel. Een dergelijke handelswijze is volstrekt in strijd met de nederlandse wet.

  Met dit gedrag heeft de Rabobank opnieuw voordeel (het afkopen van straf) verkregen met criminele activiteiten. Ook heeft men alle Rabobank medewerkers blootgesteld aan het risico op wraakacties.

  In het geval dat het niet ging om een sting-operatie, heeft de hoofddirectie van de Rabobank leiding gegeven aan een omvangrijke witwasoperatie met een extreem gewelddadig drugs-kartel. Ook dan hoort de gehele Rabo hoofddirectie thuis in de gevangenis.

 • 4. Witwassen van drugsgelden c.q. deelname aan drugscriminaliteit.

  In de afgelopen jaren zijn er heel veel drugslabs en hennepkwekerijen aangetroffen bij boeren, meestal klanten van de Rabobank. De financieel adviseurs van de Rabobank kennen deze drugsboeren en weten alles van hun financiele positie. Zouden deze boeren drugs kunnen produceren zonder dat de Rabobank medewerkers dat in de gaten hebben?

  Gelooft u dat?

  Ik wil graag precies weten, hoeveel deze Rabobank medewerkers weten of wisten en waarom ze geen aangifte hebben gedaan. Ik ben er van overtuigd, dat de Rabobank collaboreert met drugscriminaliteit. En ik heb een heel sterk vermoeden, dat de Rabobank een belangrijke rol speelt in de drugscriminaliteit onder boeren.

 

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging:

Ik heb hierboven ernstige strafbare feiten aangetoond met punten 1, 2 en 3.

En ik heb sterke aanwijzingen gegeven van ernstige strafbare feiten met punt 4.

Ik verzoek u om een groot strafrechterlijk onderzoek naar alle bovengenoemde punten en in ieder geval om strafrechterlijke vervolging van de Rabobank wegens diefstal middels rentemanipulatie.

In zake de diefstal middels rentemanipulatie verzoek ik u om een internet meldpunt, waar slachtoffers van de banken aangifte kunnen doen. U kunt dan de aangiften bundelen en samenvoegen tot een grote zaak. Indien u via de media aandacht vraagt voor dit meldpunt, kunt u er op rekenen, dat er vele duizenden aangiften zullen volgen. Vermoedelijk meer dan honderdduizend aangiften, wanneer de mensen eenmaal wakker worden en hun bankafschriften gaan controleren.

Indien er voldoende aangiften volgen, kunt u bewijzen dat een belangrijk deel van de bedrijfsactiviteiten van de Rabobank gericht zijn op het op criminele wijze verdienen van geld. Dan heeft u aangetoond, dat de Rabobank een criminele organisatie is in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Dan kunt u de Rabo hoofddirectie drie tot vijf jaar opsluiten in de gevangenis. Dan kan de bevolking van Utrecht weer enige jaren veilig over straat.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Volgens Kifid:

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers