Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

12  Okt  2021

Den Haag preventief ruimen

 

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

 • Politiek en bestuur in Nederland moeten preventief worden geruimd.

 • Er moeten nieuwe verkiezingen komen. De partijen van de gevestigde orde dienen hun kieslijsten volledig op te schonen. Geen enkele politicus van de gevestigde orde mag nog op de kieslijst worden geplaatst. De partijleden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en preventief ruimen.

  Het bovenstaande geldt vooral voor PvdA, CDA en D66. Niet voor de VVD. Het is zinloos om VVD partijleden te vragen hun partij te zuiveren van corrupte politici. Een VVD-er vragen om de corruptie te verlaten, is zoiets als een vis vragen het water te verlaten. In de wereldgeschiedenis is het voorgekomen, dat een vis het water verliet en landdier werd. Ik ken geen VVD-er die de corruptie verlaten heeft. Dat zou pas echt een wereldwonder zijn. LOL.

 • Het Ministerie van Financien moet preventief worden geruimd. Alle topambtenaren dienen te worden ontslagen wegens voortdurende wanprestatie.

  Indien mogelijk moet de ambtelijke top worden vervolgd wegens landverraad. Of civiel rechterlijk aansprakelijk stellen voor de reputatieschade, die ons land lijdt door toedoen van de ambtelijke top.

 • Er dient een zeer brede parlementaire enquete te komen naar het Ministerie van Financien. Bij alle grote schandalen is dit Ministerie betrokken.

Niet alleen de toeslagenaffaire.

De Raad van Europa noemt vooral de toeslagenaffaire. Maar het is niet alleen de toeslagenaffaire. De zieke bestuurscultuur blijkt ook uit

 • de aardbevingsschade en de afwikkeling daarvan. Groningers zitten nog steeds in gescheurde huizen, die ze niet meer kunnen verwarmen, omdat de gasprijzen dat onbetaalbaar maken.

 • het roven en stelen door de banken en financiele instellingen en het systematisch weigeren van de gehele overheid om de burger te beschermen tegen deze grote bedrijven.

Van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade weet ik niet genoeg om er over te kunnen schrijven. Maar over de woekerpolissen, rente-derivaten, aandelen lease en rente manipulatie kan ik wel met kennis van zaken schrijven. Hieronder een korte opsomming van bewijzen, dat het gehele politieke systeem en het Ministerie van Financien volledig zijn doorgerot.

Bij alle beweringen hieronder staat bronvermelding en vaak brieven van Ministers. Je kunt alles controleren op juistheid.

Corrupte ministers van Financien

In deze eeuw zijn alle ministers van Financien 'mannen van eer', net zoals de Italiaanse maffiosi zichzelf 'mannen van eer' noemen. De premiers zijn 'capo di tutti capi'. Ieder grijntje fatsoen is verkocht of verhuurd, de gehele politiek is doorgerot. Het vertrouwen van de bevolking in de politiek en in de Staat is opgeofferd aan korte termijn eigen belang.

 • Volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Woekerpolisaffaire:

  Op het weinig transparante karakter van kosteninhoudingen door verzekeraars is vanaf omstreeks 1995 herhaaldelijk kritiek uitgeoefend.In 2003 publiceerde AFM een rapport over beleggingshypotheken, waaruit bleek dat een doorsnee huishouden met een beleggingshypotheek 55 procent kans had op een restschuld. In 2006 constateerde de AFM vervolgens dat beleggingsverzekeringen ondoorzichtig en relatief duur zijn en dat de informatie bij polissen onvolledig en soms zelfs onjuist is.

 • Alle Ministers van Financien van deze eeuw hebben de banken beschermd en ze geholpen de burgers te bestelen.

 • Gerrit Zalm was tussen 2003 en 2007 Minister van Financien. Hij deed helemaal NIETS. Vervolgens liet hij zich rijkelijk belonen door de bedrijven, die hij had moeten aanpakken. Eerst kreeg hij een lucratieve functie bij DSB, waar het de gewoonte was om klanten systematisch te beroven met criminele producten, die Zalm als Minister had moeten aanpakken. Vervolgens ging hij groot-graaien bij ABN-AMRO, waar hij zichzelf en zijn medebestuurders een enorme salarisverhoging gaf, omdat ze zo goed waren in bankroverij, oplichting, het verkopen van onbegrijpelijke financiele producten aan nederlandse burgers en het manipuleren van de rente.

 • Zalm werd opgevolgd door Wouter Bos. Terwijl hij minister was, bracht Tros Radar de woekerpolis in de publiciteit. En tot onze verbazing deed Wouter Bos iets. Hij vroeg de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Als hiervoor aanpassing van de wetgeving nodig is, dan is Wouter Bos geinteresseerd in eventuele suggesties van de Raad.

  Toen Wouter Bos mini-ster was (2007 - 2010), vroeg hij de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

  • Nadat Wouter Bos de Raad voor de Rechtspraak had gevraagd hoe hij de bankroversbendes kon beschermen tegen juridische procedures werd in 2013 de Algemene wet bestuursrecht zodanig aangepast, dat klagende burgers weggezet konden worden als 'geen belanghebbende'. Zie Algemene wet bestuursrecht onder de paragraaf 'Aanpassing bestuursprocesrecht 2013'.

  Zelf heb ik strafrechterlijke vervolging geeist van Delta Lloyd. Toen het OM dat weigerde, heb ik een artikel 12 procedure aangespannen. Deze is afgewezen door het gerechtshof van Leeuwarden, met als argument, dat ik geen belanghebbende was. Dit terwijl ik een gedupeerde was. Deze uitspraak is niet gebaseerd op recht. Het is een politieke uitspraak, met als doel de criminele elite uit de gevangenis te houden.

  De ACM heeft geweigerd een anti-trust onderzoek te starten tegen de banken 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

  De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie AFM weigert handhaving wet

  • Wouter Bos, de Raad voor de Rechtspraak en de gehele nederlandse politiek hebben samengespannen om een wet zodanig te wijzigen, dat de overheid verzoeken van burgers om de wet te handhaven gemakkelijk kan weigeren. Dat is georganiseerde misdaad. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een bankroversparadijs gemaakt.

  En Wouter Bos? Deze landverrader werd rijkelijk beloond door zijn criminele vriendjes in de Haagse politiek. Hij is nu CEO van Invest-nl, een investeringsbank waar vriendjes van de Haagse Hooligans gemakkelijk en goedkoop geld kunnen krijgen op kosten van de belastingbetaler. (Gewone burgers niet welkom. Je moet minimaal 5 miljoen euro investeren.)

 • Daarna kregen we Jan Kees de Jager, eerst als staatssecretaris en daarna als Minister. Voor hij tot staatssecretaris werd benoemd, was het bij de politiek al bekend, dat hij een crimineel is. Toen hij directeur van Codim was, werden geen pensioen premies afgedragen. Dat vond de politiek eerder een aanbeveling. Jan Kees had al bewezen niet te deugen, dus dat zat wel goed. Minister-materiaal, dachten de capo's van de Nederlandse politiek. nu.nl schrijft

  Toen GroenLinks, SP en PvdA aandrongen op aanvullend onderzoek, adviseerden ambtenaren toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) geen verder onderzoek te doen. De kosten zouden niet opwegen tegen de baten. Met de schikkingen zou het boek wat de ambtenaren betreft gesloten zijn.

  De Jager suggereerde nog om een onafhankelijke derde naar de kwestie te laten kijken, maar de ambtenaren noemden dat 'niet verstandig'. Zij adviseerden de minister om publiekelijk de verzekeraars achter de vodden te zitten, maar de bestaande regelingen niet aan te tasten.

  Volgens de ambtenaren kon De Jager daarmee 'waarschijnlijk goed voor de dag komen'. Hiermee werd volgens RTL Nieuws de kiem voor latere procedures gelegd.

  Jan Kees stelde de capo's van de Nederlandse politiek niet teleur. Hij bleek een 'man-van-eer' en een geweldige beschermer van de nederlandse bankroversbendes.

  Jan Kees de Jager is nooit vervolgd voor corruptie, landverraaad en dergelijke. Blijkbaar is de top van Nederland één criminele bende.

 • Daarna kregen we Jeroen Dijsselbloem. Terwijl hij Minister was, werden tussen het ministerie van Financien, de banken en de Nederlandse bank geheime afspraken gemaakt om de rente op krediet op te drijven, met als kennelijke doel:

  • de balans van de banken snel te herstellen van de kredietcrisis

  • de consumenten te straffen voor het feit, dat ze de bankroversbendes ooit vertrouwd hebben en hun adviezen hebben opgevolgd. Het Financieel Dagblad publiceerde op 21 Maart 2016 een artikel met de kop Banken rekenen rentevoordeel niet door aan klanten die rood staan. Volgens dit artikel:

   Een topbankier, die niet met zijn naam in de krant wil, stelt dat in de debetrente ook een strafelement moet zitten. 'Bij een te lage debetrente valt dat aspect weg.'

   De banken kunnen dit beleid niet uitvoeren zonder rugdekking van de staat. Vermoedelijk heeft Jeroen Dijsselbloem als mini-ster van Financiën leiding gegeven aan het tot stand komen van deze kartelafspraken. In ieder geval heeft hij geweigerd er tegen op te treden.

  Op 12 oktober 2016 schreef ik Jeroen Dijsselbloem een brief, waarin ik hem vroeg om:

  • 1. Ontmanteling bankenkartel.

  • 2. Verbod op variabele rente, tenzij deze is gekoppeld aan internationale standaard.

  Zie Open brief aan Dijsselbloem.

   

  Voor de aanpak van het bankenkartel verwees Dijsselbloem mij door naar de Autoriteit Consument en Markt. Daar had ik al eerder om aanpak gevraagd, maar deze nam niet de moeite om op zo'n belachelijk verzoek te reageren.

 • In 2019 heb ik Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken twee keer een brief gestuurd met het verzoek om een kartelonderzoek. De eerste brief heeft ze volledig genegeerd. De tweede brief heb ik aangetekend verzonden. Ze liet de ACM terugschrijven, dat mijn verzoek niet in behandeling zou worden genomen, omdat ik geen belanghebbende zou zijn. De rente in Nederland is ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland !!! Zie: Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

 • Nu zitten we met Wopke Hoekstra.

  Ik heb Wopke een aangetekende brief gestuurd, waarin ik hem vroeg de AFM te sommeren de wet te handhaven. Dat heeft Hoekstra geweigerd.

  Wopke volgt de lijn van zijn corrupte voorgangers. Ik neem aan, dat hij ook 'een-man-van-eer' is. In ieder geval duidt zijn gedrag daar op.

  Lees hier Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Bankroverij gesteund door de staat

De banken hebben variabele rente contracten na 2008 opnieuw ge-interpreteerd. Volgens de banken betekent 'variabele rente' een vrijbrief om hun winstmarge te verhogen wanneer hun dat uitkomt. Sinds 2008 volgen ze niet de internationale marktrente. ABN-AMRO en de Rabobank hebben inmiddels toegegeven, dat dat 'onjuist' was. Kifid heeft dat ook gesteld. Maar wat doet Minister Wobke Hoekstra? En wat doet de AFM? Wat doet de Tweede Kamer? En wat doet het OM?

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Het gedrag van de banken in zake variabele rente contracten is in strijd met artikelen 5 en 6 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van de EU. Nederland heeft de plicht deze richtlijn uit te voeren.

Er is grote kritiek op Polen, omdat Polen zich niet aan de Europese afspraken zou houden. Nederland doet dat ook niet.

 

Volgens Minister van Financien Wopke Hoekstra is hij niet bevoegd om op te treden of om de AFM te sommeren de wet te handhaven. Zie: Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

Alle leden der Tweede Kamer zijn op de hoogte gesteld. Niemand vond het nodig om vragen te stellen, Geen enkele fractie heeft aangedrongen op een debat. De Tweede Kamer weigert al 25 jaar om de stelende banken aan te pakken.

En wat doet het OM en wat doet de rechterlijke macht?

Een aanklacht tegen Delta Lloyd wegens oplichting werd niet in behandeling genomen. In de opvolgende artikel 12 procedure stelde het Gerechtshof Leeuwarden dat klager geen belanghebbende was in de zin der wet.

Een brief aan het College van Procureurs-generaal werd niet beantwoord. Zie: Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

Meer informatie over het roven en oplichten van banken en financiele instellingen kun je vinden op

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Koude oorlog
Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Voorstel voor een Europese Partij voor Cosumenten Belangen
Betere bescherming van consumenten

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

De gehele top van Nederland is volledig doorgerot.

De politieke partijen functioneren als maffia-families, mini-ster-president Mark Rutte is feitelijk de 'Capo di tutti capi' van de beestenbende.

Maar als u enig fatsoen heeft:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Landverraders eisen uw stem
VVD totaal onbetrouwbaar
Waarom geen actie tegen Geert Wilders en de PVV. De PVV is ondemocratisch en wordt gefinancierd door Nationaal Zionisten. Wilders is een landverrader
Open brief aan de Tweede Kamer over hypotheekrente
Hoe kun je wel voordeurdeler zijn en geen fiscaal partner ???
Staten Generaal in staat van ontbinding
Mag een 11-voudige brandmoordenaar vice-voorzitter worden van de Raad van Staten ???
Politiek schuldig aan verwijfd getut!
Vermindering administratieve lastendruk en deregulering.
Opheffen politieke partijen.
Prestatie-contract met tweede kamer.
Tweede kamer kan beter gehalveerd worden
Eerste kamer doet zijn werk niet en kan beter worden opgeheven
Rechten en plichten van de staat
Maatregelen tegen media-magnaten
Naar een nieuwe democratie
Ontwikkeld door Nul-A Computers