Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2022

Oproep aan Kaag

 

Sommeer de AFM om de banken aan te pakken

Kaag kan als eerste de AFM sommeren om de banken aan te pakken. Al sinds 1995 wijzen hoogleraren economie op het criminele gedrag van de banken.

  • Volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Woekerpolisaffaire:

    Op het weinig transparante karakter van kosteninhoudingen door verzekeraars is vanaf omstreeks 1995 herhaaldelijk kritiek uitgeoefend.In 2003 publiceerde AFM een rapport over beleggingshypotheken, waaruit bleek dat een doorsnee huishouden met een beleggingshypotheek 55 procent kans had op een restschuld. In 2006 constateerde de AFM vervolgens dat beleggingsverzekeringen ondoorzichtig en relatief duur zijn en dat de informatie bij polissen onvolledig en soms zelfs onjuist is.

Inmiddels zijn de banken overgestapt op rentemanipulatie. Rente op doorlopende kredieten met variabele rente hebben ze verhoogd terwijl de marktrente omlaag ging. Het verschil met Euribor hebben ze opgedreven tot 3,5% tot 4,5%.

RABO, ABN-AMRO en ING hebben inmiddels toegegeven, dat ze hun klanten bestolen hebben middels rentemanipulatie. Zie ondermeer:

 

Rabobank komt met compensatieregeling variabele rente doorlopend krediet

Van dat terugbetalen is nog niets gebleken.

 

Rabobank notoire recidivist

Zie ook: De Rabobank is een criminele organisatie

 

Rabo heeft eerder schuld bekend in rentemanipulatie in de Libor affaire. Met de USA troffen ze een schikking van een miljard dollar. Met Zwitserland schikten ze ook voor een groot bedrag. In Nederland? Wat deden de AFM en het OM? Gewoon helemaal NIETS.

Rabo is een notoire recidivist. De leden van de hoofddirectie kan men geen draaideur-criminelen noemen, want ze hebben nog geen dag achter de tralies gezeten. Vergelijk dat eens met het standpunt van de VVD:

 

VVD: criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard bestraffen

 

Impliciet hebben VVD, CDA en PvdA ministers van Financien gesteld: "Bankroof moet kunnen, dat is een maatschappelijk belang. Woekerpolissen, rente derivaten, aandelen lease en rente manipulatie zijn gewoon goed voor de BV Nederland en voor de aandeelhouders. Daar gaan we NIETS aan doen."

De AFM heeft geweigerd de banken aan te pakken wegens schending van het Consumenten Recht. Ze weigeren gewoon de wet te handhaven wanneer banken hun klanten bestelen. Zie: AFM weigert handhaving wet

 

Minister Hoekstra van Financien heeft in een brief geweigerd de AFM te sommeren haar werk te doen. Deze brief staat gewoon online en het antwoord is heel duidelijk.

Zie: Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra, betaal je schuld!

Als we het toch over Hoekstra hebben: Als minister van Financien heeft hij in strijd met de wet aandelen KLM aangekocht. Daar heeft de staat heel grote verliezen op geleden. Waarom is Hoekstra daarvoor niet persoonlijk aansprakelijk gesteld? Naar mijn mening moet hij die aandelen kopen van de staat voor de prijs die de staat daarvoor betaald heeft. Kan hij de rest van zijn leven zijn schuld afbetalen.

Zie: Rekenkamer: Hoekstra overtrad wet bij aankoop aandelen Air France-KLM

 

Misschien kunnen we een bond van Boze Belasting Betalers beginnen en Hoekstra via de rechter dwingen tot het vergoeden van de schade aan de staat. Zou een mooi begin zijn van het nieuwe jaar.

Misschien een goed voornemen voor 2022 en volgende jaren:

Iedere overtreding van bewindslieden en ambtenaren gaan we vervolgen met alle wettelijke middelen. Kijken of we die Haagse Hooligans via de rechter een beetje fatsoenlijk kunnen krijgen.

 

Gezien het bovenstaande de volgende oproep aan Kaag:

  • Kaag, pak de banken aan. Ontketen de AFM en laat ze de bankroversbendes zo hard mogelijk aanpakken.

  • Bij Rabo heeft een boete van een miljard dollar niets geholpen. Begin eens met een boete van 5 miljard euro.

  • Kijken of deze notoire recidivist daarmee weer enigszins in het gareeel te krijgen is.

En ook nog een oproep aan Yesilgõz de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid:

 

Yesilgõz, pak de bankrovers aan.

Zet een nieuwe VVD politiek neer en begin met een keiharde uitspraak:

 

  • Directieleden van grote bedrijven dubbel bestraffen. Te beginnen met de directieleden van de bankroversbendes RABO, ABN-AMRO en ING.

  • Vraag het OM om strafrechterlijke vervolging tegen de hoofddirectieleden van deze bankroversbendes wegens "leiding geven aan een criminele organisatie' (art. 140 wetboek van strafrecht).

  • Minimaal drie jaar gevangenis voor de CEO's en minimaal twee jaar gevangenis voor de rest van de directieleden.

  • Dan beginnen we het jaar in ieder geval goed.

 

Is dit alles?

Neen! Dit is het topje van de ijsberg. We hebben nog de toeslagen affaire, de aardbevingsschade, de gezondheidsschade door uitstoot van kankerverwekkende stoffen door grote bedrijven, de gif lozingen in het oppervlakte water, en ...

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

De Rabobank is een criminele organisatie

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Koude oorlog
Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Voorstel voor een Europese Partij voor Cosumenten Belangen
Betere bescherming van consumenten

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

De gehele top van Nederland is volledig doorgerot.

De politieke partijen functioneren als maffia-families, mini-ster-president Mark Rutte is feitelijk de 'Capo di tutti capi' van de beestenbende.

Maar als u enig fatsoen heeft:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Landverraders eisen uw stem
VVD totaal onbetrouwbaar
Waarom geen actie tegen Geert Wilders en de PVV. De PVV is ondemocratisch en wordt gefinancierd door Nationaal Zionisten. Wilders is een landverrader
Open brief aan de Tweede Kamer over hypotheekrente
Hoe kun je wel voordeurdeler zijn en geen fiscaal partner ???
Staten Generaal in staat van ontbinding
Mag een 11-voudige brandmoordenaar vice-voorzitter worden van de Raad van Staten ???
Politiek schuldig aan verwijfd getut!
Vermindering administratieve lastendruk en deregulering.
Opheffen politieke partijen.
Prestatie-contract met tweede kamer.
Tweede kamer kan beter gehalveerd worden
Eerste kamer doet zijn werk niet en kan beter worden opgeheven
Rechten en plichten van de staat
Maatregelen tegen media-magnaten
Naar een nieuwe democratie
Ontwikkeld door Nul-A Computers