Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

24  Apr  2022

Nederland discrimineert Firewolf

 

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

 

Vertrek uit Nederland

Door de voortdurende hetze tegen mij, ben ik al verhuisd naar de uiterste rand van Nederland. Da blijkt nog niet genoeg. Daarom heb ik besloten te emigreren.

Mijn server verplaats ik naar de USA. In de nabije toekomst zijn mijn lessen alleen nog in het engels verkrijgbaar via de amerikaanse server.

 

Andreas Firewolf mag geen webwinkel hebben

Ik had webwinkels voor verschillende soorten TRANCE-FORMATIES. Zodra iemand betaalde voor een cursus of TRANCE-FORMATIE werden bestanden vrijgegeven en kon de klant deze downloaden. Dit mag niet meer van de overheid van Nederland. Andreas Firewolf heeft geen vrijheid van meningsuiting, geen vrijheid van geloof en geen mensenrechten. Natuurlijk is de Nederlandse overheid te geniepig om een regelrecht verbod uit te spreken. Daarom regelen ze het met polderfascisme. Dat werkt zo.

Voor mijn webwinkels heb ik een overeenkomst met betalingsorganisatie mollie.com. Nederland heeft nu bepaald, dat Mollie alleen nog mag uitbetalen op een zakelijke bankrekening. Zonder zakelijke bankrekening kun je dus geen webwinkel meer hebben.

Nederland heeft ook bepaald, dat een zakelijke bankrekening geen recht is, maar een gunst van de banken. Als banken je niet moeten, krijg je geen zakelijke bankrekening. Banken bepalen dus, of jij wel of niet een webwinkel mag hebben.

De banken bestelen het gehele Nederlandse volk al sinds 1995 of eerder. In ieder geval werd er in 1995 al gewaarschuwd voor de georganiseerde criminaliteit van de banken. Zie: Is de Haagse politiek doorgerot ? Het gehele politieke systeem helpt de banken met deze bankroverij. In 2013 heeft men zelfs de Algemene Wet Bestuursrecht aangepast om de banken te beschermen tegen klachten van bestolen burgers. Zie PvdA totaal onbetrouwbaar

Omdat ik het gewaagd heb mij te verzetten tegen de bankroverij van de Rabobank en omdat ik de politiek heb opgeroepen de bankrovers strafrechterlijk te vervolgen, hebben de bankroversbendes een hekel aan mij. En dus krijg ik geen zakelijke bankrekening.

De ASN beweert een bank te zijn, die de wereld beter gaat maken. Op hun website schrijven ze:

Zo maakt geld gelukkig

Met geld kun je veel invloed uitoefenen om de wereld mooier te maken. Voor onszelf en voor volgende generaties. Dus hoe meer mensen zich aansluiten bij ASN Bank, hoe sterker we staan voor een mooiere wereld. ...

Dat klinkt als 'te mooi om waar te kunnen zijn'. En het is ook niet waar. Aan mij schreef de ASN:

Ter uitvoering van deze verplichting hebben wij een klantonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit klantonderzoek hebben wij in openbare bronnen negatieve berichtgeving en/of jurisprudentie aangetroffen. Het algehele klantbeeld wat naar aanleiding van de aangetroffen informatie is ontstaan, wekt bij ons onvoldoende vertrouwen op om een klantrelatie met uw onderneming aan te gaan.

Met vriendelijke groet, Ali al Moufridji Medewerker Klant- & Rekeningenbeheer

Ik verzocht om opheldering: "Beste Ali al Moufridji, Kunt u mij zeggen welke berichtgeving c.q. jurisprudentie u heeft aangetroffen en waar u dit heeft aangetroffen?"

Antwoord van de ASN:

Op basis van wet- en regelgeving zijn banken in Nederland verplicht te zorgen voor risicobeheersing in hun bedrijfsvoering. Ter uitvoering van deze verplichting hebben wij een klantonderzoek uitgevoerd. Het algehele klantbeeld wat naar aanleiding van de aangetroffen informatie is ontstaan, wekt bij ons onvoldoende vertrouwen op om een klantrelatie met uw onderneming aan te gaan.

Om deze reden, en gelet op onze contractsvrijheid, hebben wij dan ook geconcludeerd dat wij geen klantrelatie aan wensen te gaan met uw onderneming. Ook is het helaas niet mogelijk om inzage te krijgen m.b.t. de uitkomst van het onderzoek.

 

Notabene !

In de aanvraag procedure ben ik heel duidelijk geweest over het doel van de bankrekening en de activiteiten van de webwinkel. Ondermeer schreef ik:

Belangstellenden kunnen zich kostenloos registreren en kunnen dan les 1 van een opleiding proberen. Degenen die tevreden zijn, kunnen voor les 1 online betalen via mollie.com Daarna krijgen ze automatisch toegang tot de inhoud van les 2. Omdat klanten betalen voor lessen die ze al gehad hebben en waarover ze tevreden zijn, heb ik nooit ontevreden klanten.

 

Als ik me zou bezighouden met gokspelen of vormen van internet oplichting, dan zou men een reden hebben om mij af te wijzen. Daar is geen sprake van. De afwijzing van de ASN is pure discriminatie.

 

Polderfascisme

De overheid van Nederland heeft de bestrijding van untermenschen uitbesteed 'aan de vrije markt'. Ze veranderen de wet zodanig, dat mensen volledig afhankelijk worden van de gunsten van de banken. Als je dan een afwijkende mening hebt, zorgen de banken er voor, dat je economisch volledig wordt buitengesloten.

Ook de ASN werkt hier graag aan mee.

 

Vele mensen lijden onder dit polderfascisme

Neem bijvoorbeeld Willem Engel van viruswaarheid. Ik ben het hardgrondig oneens met wat deze man beweert en waar deze man voor staat. Maar is dat een reden om hem economisch buiten te sluiten? Hoeveel banken weigeren een zakelijke bankrekening aan mensen als Willem Engel? Kunnen mensen zoals Willem Engel met de huidige wetgeving nog geld inzamelen?

Als het noodzakelijk is om iemand de mond te snoeren, dient dat te gebeuren middels een uitspraak van de rechter na een eerlijk en openbaar proces.

De overheid van Nederland wil mensen met een afwijkende mening sociaal-economisch uitsluiten. Zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Zelfs in een land als Rusland krijg je eerst nog een procesje voor je naar een strafkamp wordt afgevoerd. Nederland heeft de vernietiging van mensen met een afwijkende mening geprivatiseerd. Volgens de principes van het polderfascisme is het niet de overheid die de mensenrechten en de grondwet schendt. Dat is allemaal in goed polderoverleg uitbesteed. En de slachtoffers vinden nergens gehoor.

 

Waar zijn de mensenrechten kampioenen?

Nederland zit vol met mensen, die een heel grote mond hebben over mensenrechten. Vooral wanneer het ze uitsluitend voordeel en geen enkel nadeel oplevert. De Nederlandse politici hebben voortdurend een grote mond over mensenrechtenschendingen in Rusland, China en vele andere landen. Dat maakt een goede indruk en het kost ze helemaal niets. Vrijblijvend schelden op mensen ver weg.

Hoe zit het met het verdedigen van mensenrechten in Nederland?

In de jaren '1990 heeft een vrouw het voor mij opgenomen. Zij is kort daarna geemigreerd naar Schotland. Verder helemaal NIEMAND. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Heel vaak heb ik om recht gevraagd. Gewoonlijk kreeg ik niet eens antwoord. Zie ondermeer Nazi-nederigland: Vuile oorlog sinds 1982

Al die 'mensenrechten kampioenen' zijn vooral kampioenen in gehuichel. Als ze het voor mijn mensenrechten zouden opnemen, zouden ze sociaal en politiek schade kunnen lijden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wanneer ze opkomen voor de mensenrechten, dan doen ze dat, om er zelf beter van te worden. "Kijk mij eens geweldig zijn!", stralen ze uit. Maar als de mensenrechten in Nederland vertrapt worden, kijken ze weg en zoeken ze dekking. Of ze doen mee met het sociaal-economisch kapot maken van 'de eeuwige untermensch'.

Kotsbakkie bij ???

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
hoog
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Nazi-nederigland: Vuile oorlog sinds 1982

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers