Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

08  Jul  2023

Het gerechtshof Den Haag heeft bepaald:

Banken mogen stelen

 

27 juni 2023 deed het gerechtshof Den Haag de volgende opvallende uitspraak:

 • Het dossier bevat naar het oordeel van het hof geen aanwijzingen dat beklaagde jegens klager iets heeft gedaan of nagelaten dat een strafbaar feit zou kunnen opleveren.

In gewoon Nederlands: De Rabobank heeft ca. 15 jaar lang maandelijks geld gehaald van de rekening van een klant (de klager) zonder dat de Rabobank recht had op dat geld. Hiermee ging de Rabobank door nadat Kifid herhaalde malen bindende uitspraken had gedaan, dat dit onrechtmatig is. Dat is niet strafbaar volgens het gerechtshof Den Haag. In andere woorden:

Banken mogen stelen.

 

Onderaan vindt u een kopie van deze bizarre uitspraak van het gerechtshof Den Haag.

 

 • Sinds 2008 hebben de banken middels rentemanipulatie ongeveer 7 miljoen Nederlanders bestolen voor een bedrag van meer dan 70 miljard euro.

  • 18 September 2021 stelde advocaat de Gier van Qollect in het programma Kassa (BNN-Vara), dat ca. 7 miljoen Nederlanders door de banken bestolen zijn/worden middels rentemanipulatie.

  • 19 December 2020 kwamen in het programma Kassa (BNN-Vara) ondernemers aan het woord, die volledig worden leeggezogen door ABN-AMRO. Notabene een staatsbank. De groothandel van Nico Verlaan is voor minstens 27.000 euro bestolen door ABN-AMRO. De zzp-er Jan Geldof voor 5.500 euro.

  • Als 7 miljoen Nederlanders voor gemiddeld 10.000 euro zijn bestolen, is het totale schadebedrag 70 miljard euro. En ja, dit is een schatting. Om echt te weten te komen hoe grootschalig de bankroverij in Nederland is is een parlementaire enquete NOODZAKELIJK.

 • Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) heeft herhaalde malen uitgesproken, dat banken bij producten met variabele rente de marktrente MOETEN volgen. Zie ondermeer:

 • De Rabo bankroversbende was zo dom te proberen A. vd. Wal te bestelen. A. vd. Wal heeft het OM gevraagd om strafrechterlijke vervolging van de Rabobank. Zie: Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo In eerste instantie negeerde het OM dit verzoek. Na druk van een burgemeester heeft men een officier van justitie een labbekakkerig briefje laten schrijven, waarin het verzoek werd afgewezen. Vervolgens begon A. vd. Wal een artikel 12 procedure. Zie: Vervolging Rabobank en Rabo top naar de gevangenis

 • Op 27 juni 2023 deed het gerechtshof Den Haag uitspraak in deze artikel 12 procedure.

  • A. vd. Wal is belanghebbende in punt 1 van zijn aanklacht, dat hij slachtoffer is geworden van diefstal middels rentemanipulatie.

  • Het dossier bevat naar het oordeel van het hof geen aanwijzingen dat beklaagde jegens klager iets heeft gedaan of nagelaten dat een strafbaar feit zou kunnen opleveren.

  • De Rabobank heeft middels rentemanipulatie meer dan 15.000 euro onterecht van de rekening van A vd Wal gehaald. Kifid heeft steeds opnieuw gesteld, dat de banken de marktrente moeten volgen.

   Het gerechtshof Den Haag is van mening, dat dit geen stafbaar feit is. In gewoon Nederlands:

   Banken mogen hun klanten bestelen.

   • Als iemand met honger betrapt wordt op het stelen van een brood, dan staan politie en het OM meteen klaar om dit sujet eens even mores te leren. Er worden geen handen meer afgehakt, zoals in de door Rutte en Balkenende zo geroemde 'Gouden Eeuw', maar dergelijke zware criminelen moeten natuurlijk wel heel hard worden aangepakt.

   • Maar als een bank onrechtmatig geld haalt van de rekening van een klant, dan kan dat nooit een strafbaar feit opleveren. Banken hebben immers steelrecht. In 'de Gouden Eeuw' gaven de politieke leiders 'kapersbrieven' aan zeerovers zoals Piet Heyn en legaliseerden daarmee piraterij. Na de bankencrisis van 2008 hebben 'de Haagse Hooligans' de banken 'bankroversbrieven' gegeven en ze dringend verzocht hun balans op te poetsen door de arme helft van Nederland systematisch te beroven middels rentemanipulatie. Dat hebben de bankroversbendes gedaan. Meer dan 70 miljard euro hebben ze gestolen van de arme helft van Nederland en het verdeeld onder de aandeelhouders, waaronder de topambtenaren van Financien, de AFM, de ACM en de rechters.

   • Dit tuig van de richel verbaast zich er over, dat 'het volk' geen enkel vertrouwen meer heeft in 'de Haagse Hooligans' en dat er in het parlement mensen zitten, die tribunalen willen.

 • De rechters die verantwoordelijk zijn voor deze uitspraak zijn: mr. P.J. van der Flier, mr. J.A.W. van 't Westeinde en mr. J.M. Rowel-van der Linde.

 

kifid/gerechtshofdenhaag2023_06_27_1.jpg

 

kifid/gerechtshofdenhaag2023_06_27_2.jpg

 

kifid/gerechtshofdenhaag2023_06_27_3.jpg

 

kifid/gerechtshofdenhaag2023_06_27_4.jpg

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
hoog
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Staat der Nederlanden verkracht autistische jongen van 16
Plichten van de mens. Zijn planten en dieren rechtenloos? Of hebben wij de plicht om hun rechten te respecteren?
Jongeren hebben recht op waardenvrij onderwijs!
Seksuele voorlichting verplichten
Ontwikkeld door Nul-A Computers