Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

08  Jan  2018

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

Alle medewerkers en alle leden van hun families in gevaar

 

 

Calexico

De Rabobank heeft een bank in Calexico, een klein stadje in de USA bij de Mexicaanse grens. Deze bank is gebruikt voor het witwassen van drugsgeld voor een Mexicaans drugs kartel. Dat is het officiele verhaal. Dit verhaal is moeilijk te geloven. En er is een ander verhaal.

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt. De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is. Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

 

Sting operation

Betekenis: misleidende actie, uitlokking van misdrijven om te kunnen arresteren.

Er zijn twee sterke aanwijzingen, dat de Rabobank deel uitmaakt van een 'sting operation' tegen een Mexicaanse drugs kartel.

1: De 'plea bargain' overeenkomst in het Libor schandaal zou ongeldig worden indien de Rabobank nieuwe misdaden pleegt in de USA. Het witwassen van drugsgeld en het weigeren om verdachte transacties te melden zouden zeker hebben moeten leiden tot het vervallen van de 'plea bargain' overeenkomst. Maar justitie heeft niet gereageerd.

2: Laura A. was verantwoordelijk voor the Rabobank in Calexico. Laura A. werkte eerst voor de OCC ( Office of the Comptroller of the Currency, ondermeer toezichthouder op geldtransacties ). Zij kende alle regels en overtrad ze opzettelijk. Als voormalig werknemer van de OCC had ze de kennis om verdachte transacties te verbergen. Maar deze kennis paste ze niet toe. Alsof ze gepakt wilde worden. Waarom zou een werknemer van de OCC een bank-manager worden in een klein stadje en een witwas operatie opzetten, terwijl ze wist dat ze gepakt zou worden? En waarom zit ze niet in de gevangenis? Waarom is ze niet ontslagen door de Rabobank? (Ze werkt nu in Azie, op veilige afstand van het Mexicaanse drugs kartel. )

Aangezien DEA en Justitie niet reageren op vermoedens van sting operations, krijgen we geen zekerheid. Maar ik heb er geen twijfel over. Ik ben er honderd procent van overtuigd, dat de Rabobank de oorlog heeft verklaard aan de Mexicaanse drugs kartels als onderdeel van de 'plea-bargain'.

 

Schending van de nederlandse wet

In Nederland is uitlokking streng verboden. Deelnemers aan uitlokking worden even zwaar bestraft als de wetsovertreders zelf. (Artikel 47 Sr. Deelneming c.q. uitlokking.) Als nederlandse bank mag de Rabobank de nederlandse wet niet overtreden, ook niet in de USA. En het is volstrekt onacceptabel als de Raad van Bestuur van de Rabobank de oorlog verklaart aan drugs kartels in Amerika, om strafvervolging af te kopen.

 

Er is veel meer aan de hand

De RABO bank heeft in het Libor schandaal een boete gekregen van 1 miljard dollar. De op één na hoogste boete in het schandaal. Waarom is daar bovenop nog afgesproken, dat de RABO bank zou gaan deelnemen aan de 'War on Drugs' en een bank zou gebruiken voor witwasoperaties ???

Blijkbaar heeft de RABO bank veel meer gedaan dan 'alleen maar' rentemanipulatie. Klaarblijkelijk had de amerikaanse justitie iets, waarmee men de RABO boeven onder zware druk kon zetten. Ik wil weten, wat er nog meer speelt, wat geheim is gehouden.

 

Angst voor wraak

We weten, dat Mexicaanse drugs kartels vaak op extreme wijze wraak nemen wanneer ze belazerd worden. In veel gevallen wordt niet alleen de verrader, maar diens hele familie op brute wijze vermoord. Dit betekent, dat de Raad van Bestuur van de Rabobank alle medewerkers en hun gehele familie in gevaar heeft gebracht. Ieder moment kunnen 'enforcers' van het bedrogen kartel op dodelijke wijze toeslaan.

Bij deze wil ik een oproep doen aan het Mexicaanse drugs kartel, dat door de Rabobank belazerd is. Als u wraak wilt nemen, laat dan a.u.b. de gewone medewerkers met rust. Zij willen deze oorlog niet. De echte boeven zijn de leden van de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland.

 

Raad van Bestuur van de Rabobank

Momenteel zijn de volgende personen verantwoordelijk voor de Rabobank.

Capo di tutti capi Don Wiebe Draijer

Capo Don Bas Brouwers

Capo Donna Petra van Hoeken

Capo Donna Kirsten Konst

Capo Don Bart Leurs

Capo Donna Marielle Lichtenberg

Capo Don Berry Marttin

Capo Don Jan van Nieuwenhuizen

Capo Don Ieko Sevinga

Capo Donna Janine Vos

 

Links

Money Laundering Probe at Mexico Border Casts Cloud Over Rabobank

Campaigners say Rabobank should face trial for "crimes against humanity"

A Banker Who Helped Hide Mexican Drug Money Is Helping U.S. Prosecutors

Wist het Rabobank-filiaal van witwasoperaties van kartels?

Rabobank faces second-biggest fine in Libor scandal

Understanding the Libor Scandal

Dutch Rabobank fined $1 billion over Libor scandal

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers