Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

19  Jan  2018

Klacht tegen de Rabobank en andere banken

wegens KARTELVORMING en RENTE MANIPULATIE

 

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Geachte heer / mevrouw,

Ik heb al eerder (in 2016) een verzoek gedaan om op te treden tegen 'het banken-kartel' en tegen de rente-manipulatie door de banken. Daar heb ik niets op gehoord. 22 Oktober 2016 heb ik de minister van Financien Jeroen Dijsselbloem gevraagd op te treden. Dat heeft hij geweigerd. Inplaats daarvan verwees hij mij weer naar u door. Ik ben zeer ontstemd over deze gang van zaken.

Inmiddels heb ik hard bewijs voor het bestaan van 'het banken-kartel', inclusief bewijs dat de Rabobank daar aan deelneemt.

In de USA heeft de Rabobank schuld bekend aan rente-manipulatie en kartelvorming in het Libor-schandaal. De Rabobank heeft een boete gekregen van 1 miljard dollar. Omdat de Rabobank buiten de USA gewoon is doorgegaan met kartelafspraken en rente-manipulatie, verzoek ik u om een extra hoge boete voor de Rabobank. Persoonlijk denk ik dan aan minimaal 10 miljard euro, 10 keer zoveel als de boete die de USA heeft opgelegd.

Daarnaast ben ik van mening, dat het gehele hoofdbestuur strafrechterlijk vervolgd moet worden en dat er een straf van minimaal 2 jaar gevangenisstraf geeist moet worden. Uit alles blijkt, dat we te maken hebben met geharde criminelen, die gewoon doorgaan na eerdere veroordeling.

 

Hard bewijs:

Ik heb bij Kifid een klacht ingediend tegen de Rabobank. De advocaat van de Rabobank, mr. Purper, stelt in zijn verweerschrift:

  • Wij hebben aangegeven dat de tarieven die de Bank hanteert, marktconform zijn en dat de Bank in redelijkheid en billijkheid gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om de rente te wijzigen.

  • Verweerschrift 9 februari 2017, pagina 3/5 alinea 6

  • Dit verweerschrift is apart bijgevoegd bij deze klacht.

  • De Rabobank erkent expliciet, dat hun rentebeleid 'markt-conform' is. Het is niet gebaseerd op kostenberekening, maar op het volgen of vermoedelijk leiding geven aan de 'markt-rente', die door het banken-kartel wordt hooggehouden.

 

In het Financieel Dagblad van 21 maart 2016 stond een artikel met de kop "Banken rekenen rentevoordeel niet door aan klanten die rood staan". Zie

banken-rekenen-rentevoordeel-niet-door-aan-klanten-die-rood-staan

Volgens dit artikel:

  • Rabobank stelt in een reactie dat de doorgevoerde aanpassingen vooral bedoeld zijn om structureel en onnodig roodstaan terug te dringen. Niet alleen het rentepercentage is aangepast, maar ook de limieten zijn dat. Klanten kunnen nu niet meer roodstaan dan ze maandelijks op hun rekening binnenkrijgen. Ook moet het saldo ten minste een dag per drie maanden positief zijn. In de oude situatie 'werd het product soms gebruikt om langere tijd rood te staan en voor hogere bedragen', aldus een woordvoerder. Hij wijst erop dat 'andere producten in ons assortiment passender en voordeliger zijn voor de klant.'

  • ABN Amro, dat begin 2015 voor een aantal producten verlagingen doorvoerde, wijst in een reactie eveneens op de verschillende factoren die bepalen hoe de klantrente zich ontwikkelt. De woordvoerder stelt tevens dat het een branche­brede ontwikkeling is om roodstanden te reduceren tot 1 maal het nettomaandsalaris.'

  • Een topbankier, die niet met zijn naam in de krant wil, stelt dat in de debetrente ook een strafelement moet zitten. 'Bij een te lage debetrente valt dat aspect weg.'

  • Feitelijk staat hier, dat de grote banken, vermoedelijk in samenspraak met de Minister van Financien, kartelafspraken hebben gemaakt om de consument via rentemanipulatie te bestelen. Daarbij heeft men afgesproken, dat de consument bestraft moet worden. Waarom? Vermoedelijk omdat de consument zo naief was om met een bende bank­rovers een contract af te sluiten. Deze gehele opstelling is in strijd met de rechten van de mens. Ieder mens heeft het recht op een eerlijk en openbaar proces voordat een straf mag worden opgelegd. Het opleggen van straf is voorbehouden aan bevoegde rechters. Het is volstrekt onacceptabel dat een kartel van banken de consument bestraft, omdat deze het advies van de financieel adviseur van zijn bank heeft opgevolgd.

 

In 2010 heeft de NMA gepubliceerd: 'Quick Scan Hypotheekrente, Een onderzoek naar de marges op hypotheken'. In dit onderzoek komt de NMA tot de conclusie, dat de rente-marges hoog zijn in historisch perspectief. Het gaat hier welliswaar om hypotheekrente en niet om consumentenkrediet, maar er is geen aanwijzing, dat de geldverstrekkers anders handelen als het gaat om consumentenkrediet.

De Rabobank heeft internationaal een extreem slechte reputatie als het gaat om rente­manipulatie. In het Libor-schandaal heeft de Rabobank in ruil voor een schuldbekentenis strafvermindering gekregen. De uiteindelijke straf is bepaald op 1 miljard dollar, de op één na hoogste boete in het Libor-schandaal. Daaruit blijkt duidelijk, dat de Rabobank hoofdrolspeler was in de internationale rentemanipulatie. Er is niets dat er op wijst, dat de Rabobank in Nederland geen hoofdrolspeler is in het Nederlandse bankenkartel, dat systematisch de rente manipuleert en de klanten systematisch besteelt.

In de verweerschriften van de Rabobank heeft de Rabobank op geen enkele wijze getracht de extreem hoge rente te rechtvaardigen. Men stelt gewoon, dat men het recht heeft omdat de rente marktconform is. Marktconform is een eufemisme voor 'volgens de afspraken van het bankenkartel'.

 

Verzoek:

Ik verzoek u dringend om op zo kort mogelijke termijn een einde te maken aan 'het banken-kartel' en zeer hoge boetes op te leggen.

Tevens verzoek ik u het OM te vragen het hoofdbestuur van de Rabobank strafrechterlijk te vervolgen en zeer hoge gevangenisstraffen te eisen.

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers