Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

15  Feb  2018

REVOLUTIE !!!

 

Overheid onbetrouwbaar

Dit gaat vooral over de nederlandse overheid, omdat ik daar genoeg van weet. Het is een illusie te denken, dat andere westerse overheden veel beter zijn.

 

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Ze rekenden in één keer af met het machtsmisbruik van de kerk en de politiek. Omdat de gehele top van Frankrijk onthoofd werd, was er geen verzet meer tegen verandering. Er was ruimte voor totale vernieuwing. Dankzij de collectieve onthoofding van de top kwam er ruimte voor het metrische stelsel. We kregen de meter, de gram en kilogram, de liter.

Vergelijk dat eens met het engelse stelsel: Een acre is een rechthoek met de lengte van een furlong en de breedte van een chain. Nu weet u ongetwijfeld hoeveel vierkante meter een acre is. LOL

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Het oude bestuur werd aan de kant gezet. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Het oude bestuur werd niet eens voor 20 jaar opgeborgen in een strafkamp. Ze werden alleen ontslagen.

Dit oude bestuur bestond uit een netwerk van bondgenoten. Zij kenden het politieke spel en wisten hoe je het vuil speelt. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

 

Stembus revolutie

Toen we nog niet mochten stemmen en we onze verdiensten af moesten staan aan de adel en de kerk, was een bloedige revolutie de enige mogelijkheid. Tegenwoordig hebben we stemrecht. En met onze stem kunnen we het oude bestuur aan de kant zetten. We kunnen het oude bestuur ook een waarschuwing geven. In Nederland kunnen we dat doen op 21 maart 2018. We kunnen kiezen TEGEN de gevestigde orde. We kunnen de gevestigde orde volledig boycotten en op andere partijen stemmen. Bijvoorbeeld op lokale partijen of op de SP, PvD of Groen Links. De gevestigde orde zou geen enkele stem moeten krijgen. Dat zijn de partijen VVD, PvdA, CDA en D66. Deze vier partijen regeren Nederland als vier mafia-families, met Mark Rutte als Capo di tutti Capi. Hieronder volgen wat redenen om de gevestigde orde te boycotten.

 

Rente-manipulatie en kartelvorming

De banken hebben gezorgd voor de ergste crisis sinds de tweede wereldoorlog. In Nederland moest Wouter Bos als mini-ster van financien de ABN-Amro redden met miljarden euro's. Dat geld moest natuurlijk wel terug komen, anders zouden Mark Rutte en Samsom gezichtsverlies lijden. Dus besloot Wouter Bos dat ABN-Amro zijn rente moest verhogen voor leningen met variabele rente.

Zie ABN en ex-FORTIS.

Inmiddels is ABN-Amro herhaaldelijk veroordeeld wegens onrechtmatig verhogen van euribor-hypotheken. Maar de bank, grotendeels eigendom van de Staat der Nederlanden, weigert nog steeds zich fatsoenlijk gedragen. Fatsoenlijk gedrag is natuurlijk teveel gevraagd van een mafia-bank. Een bank die eigendom is van een land dat bestuurd wordt door vier mafia-families is vanzelfsprekend een mafia-bank.

 

Onder leiding van Jeroen Dijsselbloem is de rentemanipulatie gewoon door gegaan.

In de afgelopen jaren leverde de PvdA twee mini-sterren voor Financiën: Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem. Beiden hebben

 • leiding gegeven aan georganiseerde criminaliteit,

 • geweigerd het bankenkartel aan te pakken,

 • criminele geheime afspraken gemaakt over de belastingen met grote bedrijven,

 • actief gezocht naar mogelijkheden om grote financiele criminelen uit de gevangenis te houden.

 

Toen Wouter Bos mini-ster was (2007 - 2010), vroeg hij de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 • Nadat Wouter Bos de Raad voor de Rechtspraak had gevraagd hoe hij de bankroversbendes kon beschermen tegen juridische procedures werd in 2013 de Algemene wet bestuursrecht zodanig aangepast, dat klagende burgers weggezet konden worden als 'geen belanghebbende'. Zie Algemene wet bestuursrecht onder de paragraaf 'Aanpassing bestuursprocesrecht 2013'.

Zelf heb ik strafrechterlijke vervolging geeist van Delta Lloyd. Toen het OM dat weigerde, heb ik een artikel 12 procedure aangespannen. Deze is afgewezen door het gerechtshof van Leeuwarden, met als argument, dat ik geen belanghebbende was. Dit terwijl ik een gedupeerde was. Deze uitspraak is niet gebaseerd op recht. Het is een politieke uitspraak, met als doel de criminele elite uit de gevangenis te houden.

De ACM heeft geweigerd een anti-trust onderzoek te starten tegen de banken 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie AFM weigert handhaving wet

 • Wouter Bos, de Raad voor de Rechtspraak en de gehele nederlandse politiek hebben samengespannen om een wet zodanig te wijzigen, dat de overheid verzoeken van burgers om de wet te handhaven gemakkelijk kan weigeren. Dat is georganiseerde misdaad. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een bankroversparadijs gemaakt.

En Wouter Bos? Deze landverrader werd rijkelijk beloond door zijn criminele vriendjes in de Haagse politiek. Hij is nu CEO van Invest-nl, een investeringsbank waar vriendjes van de Haagse Hooligans gemakkelijk en goedkoop geld kunnen krijgen op kosten van de belastingbetaler. (Gewone burgers niet welkom. Je moet minimaal 5 miljoen euro investeren.)

 

Persoonlijk heb ik Jeroen Dijsselbloem aangeschreven

 • en hem gevraagd op te treden tegen het bankenkartel

 • en hem gevraagd om diefstal via manipulatie van variable rente aan banden te leggen.

 

Beide verzoeken zijn door hem afgewezen. Dijsselbloem is klaarblijkelijk van mening, dat banken alle ruimte moeten krijgen om hun klanten te bestelen en hun rekening te plunderen zoals het hun uitkomt.

Zie Open brief aan Dijsselbloem

Als de PvdA het vertrouwen van de kiezer wil terugwinnen, dienen ze de partij te zuiveren van corrupte elementen.

 

Van Dijsselbloem werd gisteren (13 februari 2018) bekend gemaakt, dat je hem kunt inhuren als spreker.

Voor slechts 2.000 tot 5.000 euro komt hij een half uurtje babbelen over bit-coins en euro's. Een 'socialist in hart en nieren' zullen we maar zeggen. Past goed bij een maffiose partij als de PvdA.

 

De RABO-bank en de ING-bank doen precies hetzelfde als ABN-Amro.

In opdracht van Jeroen Dijsselbloem hebben ze de renteopslag op financiele producten met variabele rente verhoogd. In sommige gevallen met 3,5%. Terwijl de banken moeten betalen als ze het geld bij de Centrale Bank stallen, is de rente voor consumenten veel hoger geworden. De advocaat van de Rabo-bank verdedigde dit beleid door te zeggen, dat het markt-conform is. De ACM beschouwt dit niet als een schuldbekentenis aan kartelvorming.

Als vijf boeren samen een minimumprijs afspreken om zicht te verdedigen tegen machtige supermarktketens, dan is dat een kartel. Deze boeren krijgen een hele hoge boete.

Maar als Don Wiebe Draijer, de Capo di tutti capi van de Rabobank, een golfballetje slaat met zijn collega's van ABN-Amro en ING, en hij zegt dat hij graag de rente wil verhogen, dan hoeven zijn collega's niets te zeggen. Stilzwijgend instemmen is genoeg voor een kartelafspraak. Maar dat is natuurlijk geen bewijs of reden voor de overheid om in te grijpen.

Mini-sterren van financien willen helemaal niet ingrijpen. Na hun 'tour-of-duty' in de politiek willen ze beloning voor hun 'harde werken'.

Gerrit Zalm kreeg een topfunctie bij ABN-Amro.

Jeroen Dijsselbloem krijgt zijn beloning door zich te laten inhuren als spreker voor een paar duizend euro per half uur. Dat is geen omkoping. Of in ieder geval is dat niet te bewijzen. Toch?

 

Misschien vindt u het te ver gaan, als ik spreek van Capo di tutti capi Don Wiebe Draijer, hoofdman van de Rabo-bank. Maar dan is het u blijkbaar niet bekend, dat de Rabo-bank geen Rabobank meer is, maar een Reco-bank.

Ra-Bo staat voor: Raiffeisen Boerenleen bank. Dat was het vroeger.

Re-Co staat voor: Rente-manipulatie en Cocaine handel. De Rabobank is herhaaldelijk beboet voor rentemanipulatie, ondermeer in het Libor-schandaal.

In Calexico, bij de mexicaanse grens, openden ze een kantoortje gespecialiseerd in witwassen van cocaine geld. Zie RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

In het zuiden van Nederland is de RABO-bank betrokken in grootschalige criminaliteit.

Zie Rabobank financierde mestfraudeurs in Brabant

De Rabobank heeft de nederlandse boeren gestimuleerd om grote leningen af te sluiten om meer koeienstallen te bouwen. Ze wisten, dat er mestoverschotten zouden komen en dat de europese regels fors overtreden zouden worden. Ze hebben opzettelijk verkeerd advies gegeven, zodat ze de boeren nog meer uit kunnen persen.

Vroeger, wanneer boeren in problemen kwamen, was de plaatselijke Rabobank er om ze te helpen. Dat is de ideologie van Raiffeisen.

Tegenwoordig wordt een boer in problemen meteen de nek omgedraaid. Boeren zijn geldvee, dat wordt geslacht zodra het niets meer oplevert. Het bedrijf wordt tegen een belachelijk laag bedrag verkocht aan ...

In het zuiden van Nederland bestaat de indruk, dat de RABO-bank betrokken is in grootschalige drugs criminaliteit. Er zijn heel veel bedrijven die hennep kweken of verwerken en heel veel illegale laboratoria, die drugs maken. Hoeveel van die bedrijven zijn gefinancierd door de rabobank? En weet de plaatselijke rabobank niet meer wat er in de gemeente speelt? Gelooft u dat?

 

Ik heb 19 januari 2018 een email gestuurd aan alle tweede kamerleden. Hierin vroeg ik om

 

21 februari 2018 verscheen het volgende bericht op rtlnieuws: VVD wil witwassende bankiers veel harder aanpakken. Bij zeer grote bedrijven zou de maximum boete in plaats van tien procent, twintig procent van de jaaromzet moeten bedragen.

Vermoedelijk is dit een reactie van VVD Kamerlid Roald van der Linde op mijn email, waarin met name gevraagd werd om een onderzoek naar de criminele activiteiten van de Rabo-bank. De Rabo-bank werd ook met name genoemd, wegens het witwassen van cocaine inkomsten. Zie ondermeer RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

Moeten we de VVD nu serieus nemen? Neen! Natuurlijk niet. De VVD is zelf corruptie-kampioen. Geen enkele partij heeft zoveel corruptieschandalen als de VVD.

De VVD heeft door, dat er verkiezingen naderen. Don Rutte heeft het voorbeeld gegeven, door de kiezer gewoon keihard voor te liegen. Zelfs in verkiezingsdebatten stond hij gewoon keihard te liegen. Leugen en bedrog zijn normaal voor de VVD. En uitspraken over het harder aanpakken van witwassen zijn gewoon uitsluitend bedoeld voor de verkiezingen. Als de VVD met een wetsvoorstel was gekomen, zouden de fatsoenlijke partijen dit meteen gesteund hebben. Dan hadden we nu al een wet gehad. Maar dat wil de VVD natuurlijk niet. De VVD-ers spreken graag stoere taal voor verkiezingen. Na de verkiezingen is het weer 'business as usual', compleet met keihard liegen, witwassen, frauderen, valsheid in geschrifte, et cetera.

 

De Rabobank is voortdurend betrokken bij grootschalige criminaliteit. Waarom?

De Rabobank is een cooperatieve bank. Al het geld zou in de Rabobank moeten blijven. Maar dan is er geen motief voor criminaliteit.

Hierdoor ontstaat het vermoeden, dat men op illegale wijze geld van de bank naar prive=personen sluist. Dat dient onderzocht te worden. De tweede kamer weigert dat.

 

Wellicht kent u de film 'The Godfather deel 3'. In deze film probeert Michael Corleone de controle te krijgen over de bank van het Vaticaan. Daarmee krijgt hij de macht over een enorme plas geld, waarmee hij zijn criminele imperium kan uitbouwen.

Men had in deze film ook de Rabobank kunnen gebruiken. De Rabobank is één van de rijkste banken ter wereld. De Rabobank heeft de controle over een nog veel grotere zee van geld.

In de tijd dat 'The Godfather deel 3' gemaakt werd, was dat niet realistisch geweest. In die tijd was de Rabobank nog een respectabele Raiffeisen-bank. Zou men de film in 2018 opnieuw maken, dan zou het gebruik van de Rabobank WEL realistisch zijn.

 

Alles wijst er op, dat de Rabobank in handen is gekomen van criminelen. Om precies te weten te komen wat er aan de hand is en in hoeverre criminelen controle hebben, is het noodzakelijk om de Rabobank aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

 

Steel van de armen, geef aan de rijken !!!

Dat is het motto van de nederlandse politiek.

Dat zien we bij de kosten van de energie-transitie. Nederland moet van het gas af en de co2 uitstoot moet omlaag. Het is ondenkbaar om de rekening daarvan bij de rijken te leggen. Veel beter is het om weerloze arme mensen extra te belasten.

Sommige van mijn buren zijn gepensioneerd en leven al hun leven lang in oude huizen. Die zijn niet energiezuinig. Mijn buurvrouw heeft 's winters kranten voor de ramen om energie te besparen. En ze heeft niet meer dan een eenvoudig gaskacheltje. Dat moet beboet worden. De energie-belasting voor kleinverbruikers moet fors omhoog.

 

Belastingvrij vliegen voor de rijken !!!

Maar moet dan niet eens belasting geheven worden op kerosine? Als we kerosine net zo belasten als benzine, komt er zoveel extra geld binnen, dat we de belasting voor arme mensen niet hoeven te verhogen.

Wat een idioot, landverraderlijk idee is dat! Ga je mond spoelen met zeep, meneer Firewolf. Was je vingers met zoutzuur, dat je zoiets durft in te typen. Ga u schamen, meneer Firewolf. Ik hoor het de mafiosi in de Nederlandse politiek al zeggen. Nog even en Don Mark Rutte stuurt me 'een voorstel dat ik niet kan weigeren'.

 

Schiphol is te druk.

Dus moeten vrachtvliegtuigen gaan vliegen op Lelystad Airport. Dat geeft heel veel geluidshinder en luchtvervuiling. Speciaal voor mensen, die juist een huis hebben gekocht in een rustige en schone omgeving. Dat kan natuurlijk niet. Vervuilen die handel. Lawaai maken en laag overvliegen. We zullen ze leren, die naturisten en rustzoekers.

Als de belasting op kerosine wordt ingevoerd, is Schiphol niet meer te druk. Dan daalt ook de luchtvervuiling en de geluidsoverlast.

Maar de toeristen dan, die wegblijven?

Daar staan de europese toeristen tegenover, die binnen Europa blijven. Voor het toerisme maakt het nauwelijks iets uit.

 

Boycot de mafia

Ik zou nog lang kunnen doorgaan. De streken van de Haagse maffia zijn oneindig. Maar dat zou me teveel tijd kosten. Dat zijn die eerloze landverraders niet waard.

We kunnen het oude bestuur een waarschuwing geven. In Nederland kunnen we dat doen op 21 maart 2018. We kunnen kiezen TEGEN de gevestigde orde. We kunnen de gevestigde orde volledig boycotten en op andere partijen stemmen. Boycot VVD, PvdA, CDA en D66. Deze vier partijen regeren Nederland als vier mafia-families, met Mark Rutte als Capo di tutti Capi.

 

Kies tegen !!!

 

Mark Rutte: Liegen is geen doodzonde

Eergisteren (13 Februari 2018) stelde Rutte, in het kamerdebat over Zijlstra, dat het liegen over de uitlatingen van een buitenlands staatshoofd 'geen doodzonde' is.

 

Rutte wist, dat Zijlstra gelogen had. Zijlstra had beweerd, dat hij in een landhuis bij Putin was en dat Putin gezegd had, dat hij met militaire middelen Rusland wilde uitbreiden tot een Groot Rusland. Zijlstra was niet aanwezig, maar sprak namens Jeroen van de Veer. Van de Veer corrigeerde Zijlstra, en stelde, dat Putin alleen in historische zin had gesproken over Groot Rusland.

 

Rutte was al wekenlang hiervan op de hoogte. Maar hij vond het niet nodig hierover de kamer in te lichten. Toen hem om uitleg gevraagd werd, stelde hij, dat liegen over een buitenlands staatshoofd 'geen doodzonde is'. Zelfs niet voor een mini-ster van Buitenlandse Zaken.

We weten al heel lang, dat liegen en bedriegen heel normaal zijn voor Rutte.

Voor verkiezingen zegt Rutte heel andere dingen dan na de verkiezingen. Een uur na het sluiten van de stembus is Rutte al zijn verkiezingsbeloften vergeten.

Hoe kan een land een doortrapte leugenaar als Rutte accepteren?

En wat zegt dat over de coalitie-partners CDA, D66 en Christen Unie?

 

Doodzonden volgens Rutte

 • Dividentbelasting.

  Rutte gaf de rijken 1,4 miljard euro PER JAAR kado door de dividentbelasting af te schaffen.

 • Kerosinebelasting

  Rijken en welgestelden moeten belastingvrij kunnen vliegen.

  De kosten van de energie-transitie moeten verhaald worden op de allerarmsten, degenen die het minst energie gebruiken.

 • Loon naar werken.

  Bestuursleden van een groot bedrijf hebben recht op een loonsverhoging van tientallen procenten per jaar. Ook als het slecht gaat met hun bedrijven.

  Gewone mensen moeten niet zeuren en gewoon steeds harder en langer werken voor steeds minder geld. Wees blij, dat je geen slavenketting om je hals hoeft te dragen.

 • De Socialistische partij en de vakbewegingen

  Wie daar lid van is, is een zondaar wiens ziel moet branden in de hel. Of iets dergelijks.

 

VVD: Corruptie kampioen

De VVD heeft al decenia voortdurend schandalen met corrupte en criminele partijleden. Vragen aan de VVD om corruptie op te geven, is als vragen aan een vis om het water te verlaten. Dat is in de wereldgeschiedenis één keer voorgekomen.

Zie ook: VVD totaal onbetrouwbaar

 

Aanvulling 7 maart 2018.

Waar kan de PvdA hun roos in steken ???

Gisteren is de PvdA langs geweest voor hun verkiezingsprogramma. Omdat ik niet thuis was, lieten ze een kaart en een roos (hun partijsymbool) in de postbus achter. Kwamen ze weer goed weg. Was ik thuis geweest, had ik ze eens goed de oren gewassen. Toen de PvdA in de regering zat, hebben ze de criminele banken gewoon een vrijbrief gegeven, om middels rentemanipulatie hun klanten te bestelen. Deze bende oplichters heeft geen enkele poging gedaan om het bankenkartel aan te pakken.

Was ik thuis geweest, dan had ik ze verteld waar ze hun roos in konden steken. Gelukkig voor de lakei-van-de-bankiers Jeroen Dijsselbloem levert de PvdA doornloze rozen. Anders was het heel pijnlijk geworden voor zijn achterwerk.

 

Stembus revolutie

Boycot bij de komende verkiezingen de gevestigde orde. Boycot de vier maffia-families VVD, PvdA, CDA en D66.

 

Anti-graai tax

Aanvulling 15 maart 2018

Vorige week maakte de ING bank bekend, dat de topman Ralph Hamers zo'n geweldige leider is, dat hij ruim 50% loonsverhoging zou krijgen. ING wil beloning topman Hamers met 50 procent verhogen.

Een storm van kritiek volgde. Groen Links wilde een noodwet maken. Deze oproep werd gesteund door de PvdA. Een partij die van 2007 tot 2010 en van 2012 tot 2017 de minister van financien leverde. Een partij, die als ze in de regering zit, NIETS doet tegen het grote graaien, tegen de kartelvorming in de bankensector, tegen het witwassen van drugsgeld, tegen het bestelen van klanten via rente-manipulatie. Nu zit deze mafiose partij weer even in de oppositie, en meteen doen ze, alsof ze het braafste jongetje uit de klas zijn. PvdA-leden zijn gewoon wolven in schaapsvacht. Ze liegen en bedriegen waar je bij staat.

Speciale wetten zijn onzinnig

Het is absoluut onzinnig om speciale wetten te maken voor grote banken. Vermoedelijk ook niet haalbaar om vele juridische redenen.

Het is veel gemakkelijker en veel effectiever om algemene anti-graai tax in te voeren.

 • Laten we zeggen, dat de mensen aan de top MAXIMAAL 50 keer het minimumloon mogen verdienen.

  Persoonlijk vind ik dat nog veel te veel, maar we dienen te kijken wat de meerderheid van de mensen acceptabel vinden.

 • Laten we zeggen, dat een CEO ongeveer 2.000 uur per jaar werkt.

  Gaan we uit van 50 keer het minimumloon en 2.000 uur per jaar werk, dan mag een topman per jaar MAXIMAAL 10.000 keer het minimum uurloon krijgen als beloning voor zijn werk.

 • Het minimumloon in Nederland ligt dicht bij 9 euro per uur.

  Een topman zou dan MAXIMAAL 900.000 euro per jaar mogen verdienen.

  Alles daarboven is DIEFSTAL !!!
 • Om diefstal door de rijken tegen te gaan, dienen we anti-graai-tax in te voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van extra belastingschijven:

  • Inkomen tussen 1.000.000 en 2.000.000 euro per jaar wordt belast met 75% inkomstenbelasting.

  • Inkomen boven 2.000.000 euro per jaar wordt belast met 90% inkomstenbelasting.

  Met deze simpele ingreep kunnen we het grote graaien eenvoudig aanpakken.

  Dit kunnen we niet alleen in Nederland doen.

  Ik wil graag een Europese Socialistische Beweging, die dergelijke graai-tax door heel Europa invoert.

  Zie ook: Economen crimineel, onbetrouwbaar en corrupt ???

 

Stembus revolutie

Boycot bij de komende verkiezingen de gevestigde orde. Boycot de vier maffia-families VVD, PvdA, CDA en D66.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
VVD totaal onbetrouwbaar

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Economen crimineel, onbetrouwbaar en corrupt ???

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers