Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

18  Jan  2020

EU subsidieert Rabobank

 

U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

 

Gerommel met prijzen van landbouwgrond

Sinds de tweede wereldoorlog is de Rabobank (voorheen Raifeissenbank en Boerenleenbank) geleidelijk aan een monoplolist geworden op de kredietverschaffing aan de Nederlandse boeren. De Rabobank verschaft de taxateurs werk. Deze zijn volledig afhankelijk van de Rabobank en volgen de instructies van de Rabobank.

Wanneer een boer stopt, verkoopt hij zijn grond. Is de waarde gedaald, dan kan hij zijn schulden niet betalen. Is de waarde fors gestegen, dan kan hij zijn schuld aan de Rabobank voldoen en heeft hij een pensioentje.

Zodra de waarde van de grond daalt, heeft de Rabobank een enorm probleem. Alle boerderijen komen dan onder water te staan en de Rabobank moet een enorm bedrag afschrijven. Dat willen de bankiers niet. Gelukkig werken de taxateurs voor de Rabobank. Dat maakt het leven een stuk gemakkelijker. Ieder jaar wordt de grond hoger getaxeerd. De boer blij en de Rabobank blij. De schuld wordt steeds doorgeschoven naar de volgende generatie boeren.

 

Wat is de waarde van landbouwgrond ?

In principe is dat vrij simpel te berekenen. Een ha. levert 45 ton aardappelen. Dat is zo'n 9000 euro. Om die aardappelen te kweken, moet de boer kosten maken. Dat is ongeveer 7.500 euro (in 2019). Een ha. levert dus 1.500 euro op. En dat is een zeer optimistische schatting. De boer moet ook nog wat verdienen. Zeg 1.250 euro. Dan blijft er 250 euro over voor de grond. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je op een grondprijs van 7.500 euro. Maximaal.

Als je uitgaat van een rente van 3,3% kom je aan hetzelfde bedrag. 3,3% rente voor een lening met risico is erg laag.

De prijzen voor landbouwgrond zijn echter opgedreven tot ca. 60.000 euro per ha. of meer. De gemiddelde verkoopprijs van een ha. landbouwgrond is dus bijna tien keer de gebruikswaarde. Dat kan natuurlijk niet goed gaan.

 

EU betaalt het verschil

Hoe is het mogelijk dat een boer 60.000 tot 80.000 euro voor een ha. landbouwgrond kan betalen, terwijl de opbrengst per ha. na aftrek van kosten en inkomen voor de boer amper 250 euro bedraagt? Bij 1,5% rente zou de grond al 900 tot 1200 euro moeten opbrengen. Bij 4% rente moet een ha. 2400 tot 3200 euro opbrengen. Dat is volstrekt onmogelijk.

 

Subsidie van de EU

1. inkomenssteun

In de vorm van directe betalingen. De inkomenssteun bestaat uit drie onderdelen. In de basis krijgt iedere boer die voldoet aan de milieu- en duurzaamheidseisen van de Europese Unie 260 euro per hectare landbouwgrond. Daarnaast is er ook inkomenssteun gericht op biodiversiteit. Boeren krijgen 115 euro aan 'vergroeningspremie' per hectare. Als laatste is er een speciale steun voor jonge boeren. Boeren die jonger dan 41 jaar zijn, krijgen 50 euro extra subsidie per hectare per jaar.

Bron Landbouwbeleid (GLB)

Per ha. geeft de EU dus aan subsidie: 260 tot 425 euro per ha. landbouwgrond. Hoeveel van dat bedrag gaat naar de Rabobank?

Het goede antwoord: ALLES !!!

 

Pyramidespel

Gemiddelde prijs landbouwgrond per ha:

 • 2004: 34000 euro

 • 2019: 60500 euro

Bron Agrarische grondprijzen

Stel dat een boer in 2004 zijn grond kocht. De Rabobank leent de boer dit geld. Daarover betaalt de boer rente. De opbrengst van de gewassen van de grond is niet genoeg om de rente te betalen. Maar de EU geeft subsidie voor landbouwgrond. De boer draagt deze subsidie in zijn geheel af aan de Rabobank, plus een aanzienlijk deel van de opbrengst van zijn land.

Helaas is dit niet genoeg. De prijs voor een ha. landbouwgrond is zo hoog, dat de boer de rente niet helemaal kan opbrengen.

 

Ik heb niet kunnen vinden, hoe hoog de rente op dit moment is voor Nederlandse boeren. Als we uitgaan van 1,5%, dan bedraagt de rente over 60500 euro 907,50 euro. Krijgt een boer 425 euro subsidie per ha, dan moet die ha. ruim 480 euro opbrengen. Met aardappelen of tarwe lukt dat niet. Heb je een groot maisveld met in het midden hennep, dan lukt het wanneer je niet gepakt wordt. Het pyramidespel van de Rabobank dwingt de boeren om hennep te kweken of een drugslab in een schuur te bouwen.

 

Het was geen probleem dat de boer meer aan rente betaalde dan hij verdiende. De taxateurs van de Rabobank verhoogden ieder jaar de prijs van landbouwgrond. De boer lost zijn lening niet af, maar omdat de waarde van zijn grond stijgt, daalt het percentage schuld ten aanzien van zijn 'bezit'. Dit is echter een papieren bezit, die uitsluitend in stand blijft zolang het pyramidespel voortgezet kan worden.

Stel dat deze boer zijn grond in 2019 verkoopt. Hij boekt dan een winst van 26500 euro per ha. Nu kan hij zijn opgelopen schuld bij de Rabobank in zijn geheel afbetalen. Misschien houdt hij zelfs een karig pensioen over. Boer een beetje blij, Rabobank heel erg blij.

Maar de boer die deze grond koopt, betaalt veel meer. Terwijl de opbrengst in aardappelen echt niet is toegenomen.

 

Dit pyramidespel kost de belastingbetaler steeds meer geld. Aan het landbouwbeleid is in 2019 bijna 59 miljard euro toegekend. Dit is zo'n 36% van het totale EU-budget. Waar komt dat geld terecht?

Niet bij de Nederlandse boeren.

In Nederland ontvangen de boeren ieder jaar een vermogen van de EU. Maar dat moeten ze meteen afdragen aan hun eigenaar: de Rabobank. De boeren zijn het geldvee, de Rabobank melkt ze helemaal uit. Ondermeer door de grondprijzen ieder jaar hoger te laten taxeren.

Op papier is de Rabobank een van de rijkste banken ter wereld. Maar wat gebeurt er, wanneer de EU stopt met subsidie voor grond? Stel dat de EU alleen nog directe inkomenssteun geeft aan boeren? Dan daalt de prijs van landbouwgrond in Nederland tot 10.000 of hooguit 15.000 euro. Dan moet de Rabobank ineens fors afschrijven. De Rabobank heeft ca. 26 miljard euro uitgeleend aan boeren. Als ze daarvan 80% moet afschrijven, verliest de Rabobank ineens 20 miljard aan vermogen. Dat is de helft van hun eigen vermogen. Ze gaan niet meteen failliet, maar ze krijgen wel een enorme dreun.

 

Ik weet niet veel van de financiering van boerenbedrijven in andere EU landen. Vermoedelijk wordt het hierboven beschreven pyramidespel overal in de EU gespeeld.

De belastingen voor de gewone burgers worden ieder jaar verhoogd. De EU geeft ieder jaar meer subsidie aan banken zoals de Rabobank. Deze banken worden ieder jaar rijker en wij worden ieder jaar armer. Het zijn niet de arme emigranten die Europa leegroven. Het zijn de bankiers en de politici die dat doen. Voorafgaande aan de Franse revolutie werd Europa leeggeroofd door de adel, gesteund door de kerk. Nu zijn het de bankiers en de grote ondernemers, met de politici als hun lakeien.

Politici krijgen na hun 'tour-of-duty' in de politiek beloningen van de banken en andere grote bedrijven. Ze worden bijvoorbeeld commissaris bij een bank en krijgen dan iedere maand een enorm salaris. En het enige wat ze hoeven doen is waar ze zo goed in zijn: Wegkijken, niets doen en doen alsof alles goed is.

 

Wie is op de hoogte ???

 • De meeste euro-parlementariers, de euro-commissarissen en de meeste ambtenaren van de EU zijn op de hoogte van dit pyramidespel.

 • In Nederland zijn de ministers en staatssecretarisssen op de hoogte. En de meeste topambtenaren, de ambtenaren van de Ministeries van landbouw, van Financien en van Economische zaken zijn op de hoogte.

  De leden van de tweede kamer zouden op de hoogte moeten zijn. Maar de meeste kamerleden zijn klapvee. Als de fractieleider of hun minister een scheet laat, beginnen zij blij te klappen. Een aanzienlijk deel van de leden der tweede kamer is op de hoogte maar speelt het spel gewoon mee. Iedere maand krijgen ze een fors salaris. En na hun 'tour-of-duty' in de politiek scoren ze commissariaatjes bij grote ondermeningen.

  Ik neem aan, dat dit ook geld voor parlementariers van de Socialistische partij en GroenLinks. Ik heb zoveel emails aan parlementariers gestuurd en zelden een reactie gekregen.

 

Wat moet de EU doen ?

 • De EU dient onmiddelijk te stoppen met het geven van subsidie voor landbouwgrond. Het is ronduit CRIMINEEL dat het grootste deel van de landbouwsubsidie terecht komt bij de Rabobank en soortgelijke banken.

 • Inplaats van subsidie voor grond dient de EU directe inkomenssteun te geven. De boeren moeten bevrijd worden uit hun slavernij. De boeren moeten bevrijd worden uit de klauwen van de banken.

Wat moet Nederland doen ?

 • Nederland dient de Rabobank te nationaliseren.

 • Na het stoppen van de subsidie voor landbouwgrond dient Nederland een groot deel van de schuld van de boeren kwijt te schelden. De schuld van de boeren moet grondig gesaneerd worden.

 • Het parlement dient een parlementaire enquete in te stellen naar de gehele financiele bende van Nederland. Zie Optreden tegen RABO

Wat kunnen de boeren doen?

Boeren dienen zich te verenigen is claim-stichtingen. Breng samen geld bij elkaar en zet een team van topadvocaten aan het werk. Eis dat de Rabobank een groot deel van uw schuld kwijtscheldt, omdat de landbouwgrond verkeerd getaxeerd is. Stel de Rabobank en zijn taxateurs aansprakelijk voor uw schade.

 

Wat moeten wij doen ???

 • De leden van de politieke partijen dienen wakker te worden.

  Zij dienen een algemene ledenvergadering af te dwingen en dan de gehele partijtop naar een politiek kerkhof te slepen en ze daar 6 voet diep begraven. De grond flink aanstampen, zodat deze politieke zombies niet meer bovenkomen.

 • Bent u geen lid van een politieke partij? Sluit u dan aan bij de partij, die u het minst weerzinwekkend vindt. Leer hoe zo'n partij functioneert. Meldt u vervolgens af en begin een fatsoenlijke partij met fatsoenlijke mensen.

 • Bij verkiezingen stemt u op een fatsoenlijk mens. Staan zulke mensen niet op de kieslijst? Dat is inderdaad een probleem. Als bovenstaande punten worden uitgevoerd, komen er misschien meer fatsoenlijke mensen op de kieslijst.

Gaat het bovenstaande ook werken? Ik hoop het wel, maar geloof het niet. Vermoedelijk zal de top steeds brutaler gaan roven, totdat het volk het echt zat wordt. Dan komt men met guillotines naar de hoofdsteden en gaan er koppen rollen. Gelukkig woon ik ver van de hoofdstad.

 

Is uw geld veilig ???

De Rabobank zal niet meteen omvallen. Maar als de prijzen voor landbouwgrond instorten, kan de Rabobank wel in de problemen komen.

Als u spaargeld heeft gestald bij de Rabobank, dan is dat tot 100.000 euro verzekerd door de Nederlandse staat. Maar als de Rabobank omvalt, kan het maanden duren, voordat Nederland een stuiver uitbetaalt. Wellicht dat u uw geld op een betere manier veilig kunt stellen.

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Optreden tegen RABO
Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers